Večine državno sofinanciranih projektov ne izvajajo

Timotej Milanov, Vestnik, 21.1.2020
Natasa Juhnov

Pomurske občine čakajo na obnovo dotrajanih cest in gradnjo nove prometne infrastrukture

Finančno ministrstvo je vzpostavilo spletno mesto, na katerem je mogoče sproti spremljati porabo proračunskih sredstev in prilive. Omogoča tudi pregled projektov, ki jih izvajajo v posamezni slovenski regiji, a pri tem podroben pogled pokaže, da veliko projektov kljub izpisani proračunski vrednosti dejansko ne izvajajo. Preverili smo, kateri so trenutno po vrednosti največji v proračunu zajeti projekti v pomurski regiji.

Pozornost namenjamo samo projektom, katerih celotna vrednost je več kot pet milijonov evrov in ki so izključno vezani na Pomurje. V regiji namreč izvajajo tudi projekte, ki so hkrati namenjeni drugim regijam, kot so zamenjava starih kurilnih naprav z novimi, prestrukturiranje vinogradov, naložbe v gozdarsko mehanizacijo in ureditev vodne infrastrukture.

Po kriteriju, ki smo ga postavili, je najvišje 29 milijonov evrov vredni projekt gradnje vzhodne soboške obvoznice, ki ga izvaja Direkcija za infrastrukturo, odgovorna tudi za izvajanje preostalih infrastrukturnih projektov, o katerih pišemo.

Odkupujejo zemljišča, spremljajo stanje in spreminjajo načrte, graditi pa večinoma še niso začeli

Po podatkih na novem spletnem mestu je trajanje projekta predvideno do leta 2026, v letu 2020 so načrtovani odkupi zemljišč za obvoznico in izdelava projektne dokumentacije za zadrževalnik v Sebeborcih, leta 2021 načrtujejo tudi odkupe zemljišč za gradnjo zadrževalnika. V projekt je vključen še južni del obvoznice, ki je že bil zgrajen.

Soboški župan Aleksander Jevšek je v decembrskem intervjuju za Vestnik povedal, da so že odkupljena vsa zemljišča, potrebna za gradnjo. Ta naj bi se po njegovih informacijah začela prihodnje leto. Proračun sicer predvideva tudi gradnjo 6,6 milijona evrov vredne zahodne soboške obvoznice, a bodo letos in prihodnje leto zgolj poročali o stanju projekta.

Čakajo že deset let

Sledi 15 milijonov evrov vredni projekt URED Jamna. Trajanje tega projekta gradnje oziroma rekonstrukcije ceste, ki povezuje občini Križevci in Sveti Jurij ob Ščavnici, je predvideno do konca leta 2036, vendar župan občine Križevci Branko Belec ocenjuje, da bi bil lahko dokončan v naslednjih štirih letih. Letos naj bi začeli rekonstrukcijo odsekov državne ceste med Križevci in Žihlavo ter dela nadaljevali v naslednjem letu.

image
Natasa Juhnov Župan občine Križevci Branko Belec: ”Že deset let čakamo na obnovo ceste do občine Sv. Jurij ob Ščavnici.”

Belec pravi, da sta za februar predvidena cenitev in odkup zemljišč, če bodo uspešni, bo tudi izveden razpis za izbiro izvajalca. "Zelo optimistična bi bila ocena, da bodo že letos zabrneli stroji. Bolj realno je pričakovati, da se bo to zgodilo prihodnje leto spomladi." Po ozemlju križevske občine poteka 9,2 kilometra omenjene ceste, v celoti pa je dolga 12 kilometrov in sega do naselja Jamna v občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Rekonstrukcija ceste predvideva še ureditev pločnikov, razsvetljave in odvajanja vode, zato bo to velik strošek tudi za križevsko občino. Po besedah Belca se bodo morali za ta namen zadolžiti, saj bodo morali med drugim odkupiti zemljišča, na katerih bodo uredili pločnike. Belec sicer še poudarja, da na ureditev te ceste čakajo že deset let.

Kolesarskih povezav še ni

Petnajst milijonov evrov je vreden projekt gradnje murske kolesarske poti. S potjo, ki bo poleg prometne varnosti kolesarjev povečala tudi turistično privlačnost regije, želijo povezati občine Beltinci, Tišina, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Radenci, Križevci, Razkrižje, Velika Polana, Veržej, Črenšovci in Apače. Pri tem je navedeno, da bodo v letošnjem letu zgolj spremljali trenutno stanje projekta, aktivnosti pa naj bi nadaljevali prihodnje leto. Trajanje projekta je predvideno do leta 2031.

image
Nataša Juhnov Tišinski župan Franc Horvat: ”Treba bo izvesti novelacijo, kar bo spet zavleklo začetek del.”

Tišinski župan Franc Horvat pravi, da projekt, za katerega so župani že večkrat podpisovali dokumentacijo, stoji. Župan Velike Polane Damijan Jaklin pojasnjuje, da je februarja predviden sestanek s predstavniki ministrstva za infrastrukturo in sodelujočimi občinami.

Na tišinsko občino je vezan še 8,3 milijona evrov vredni projekt sanacije ceste med Petanjci in Tišino, ki vključuje gradnjo pločnikov in preplastitev cestišča, pa tudi ceste med Tišino in Tropovci, ki je vključevala gradnjo krožišča v središču Tišine. Ta projekt je uspešno dokončan. Tudi nevarna cesta med Gederovci in Mursko Soboto, natančneje od Gederovcev do Rankovcev, kjer je bilo v preteklosti že mnogo prometnih nesreč, je predvidena za sanacijo. V letošnjem in naslednjem letu bodo odkupovali potrebna zemljišča. "Občina je dala potrdila o namenski rabi, da bodo lahko odkupovali zemljišča. Obljubili so nam, da bodo vsi odkupi opravljeni že do konca leta 2019. Za projekt je treba izvesti novelacijo, kar bo spet zavleklo začetek del, traso pa smo zakoličili že marca 2018. Od takrat se ni zgodilo nič," pravi Horvat.

Direkcija za infrastrukturo izvaja še 6,8 milijona evrov vredni projekt rekonstrukcije regionalne ceste med Spodnjimi Ivanjci in Gornjo Radgono. Gre za enajst kilometrov ceste, ki bo potekala skozi občine Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici ter bo najkrajša povezava Gornje Radgone s pomursko avtocesto. Vendar je tudi v tem projektu, katerega izvedba je načrtovana do leta 2036, letos predvideno zgolj spremljanje stanja.

V lendavski občini je letos v izvedbi 6,7 milijona evrov vredni projekt obnove državne ceste med Lendavo in Pincami. Letos in prihodnje leto bo potekal odkup zemljišč, ki so potrebna za ureditev dela ceste s pločniki in kolesarsko stezo. Celoten projekt sanacije ceste je ovrednoten na 6,5 milijona evrov in naj bi bil končan do konca leta 2032.

V načrtih je tudi projekt obnove cestišča na posameznih odsekih med Cankovo in Kuzmo, za katerega bo država namenila šest milijonov evrov. Tudi tu bodo letos žal zgolj spremljali stanje, če pa bodo v naslednjih dveh letih zagotovljena sredstva, bodo projekt izvajali naprej, so zapisali. V letu 2020 naj bi bili končani tudi rekonstrukcija dela ceste in gradnja kolesarske steze med Gomilico in Veliko Polano, prav tako pa ureditev ceste skozi Gomilico. Projekt je ocenjen na 5,8 milijona evrov.

Anketa

Koliko ur dnevno posvetite gibanju?

Sudoku