Zaposlenost je ena najvišjih v zgodovini: In kateri bodo najbolj iskani poklici?

Tanja Fajnik Milakovič, 12.11.2019
Sašo Bizjak

Zaradi pomanjkanja določenega kadra na trgu dela delodajalci vse pogosteje ponujajo zaposlitev za nedoločen čas.

Po napovedih zavoda za zaposlovanje bo v Sloveniji med 177 poklici kar 110 takšnih, ki jih bodo delodajalci zelo težko dobili. Tako kaže najnovejša raziskava Poklicni barometer, ki jo je zavod opravil v vseh 12 območnih enotah. In kateri bodo najbolj iskani poklici? To bodo tako zdravniki, farmacevti, inženirji elektrotehnike, strojništva, kemije in gradbeništva kot tudi kuharji, mesarji, natakarji, vozniki avtobusov, tesarji in še kopica drugih poklicev. Le 14 poklicev od 177 bo v presežku na trgu dela. To bodo arhitekti, novinarji, fotografi, prevajalci, telefonisti, referenti v turističnih agencijah, pa tudi uradniki v bankah. Na seznamu Poklicnega barometra je tudi 54 poklicev, pri katerih bosta ponudba in povpraševanje na trgu dela uravnovešena. Med njimi so ekonomisti, pravni strokovnjaki, cariniki, učitelji, socialni delavci in delavci za preprosta dela.

Zaposlenost je ena najvišjih v zgodovini

"Priložnosti je veliko in tudi zaposlitev iz vrst brezposelnih je veliko," je razmere na trgu dela včeraj na novinarski konferenci v Ljubljani povzela generalna direktorica republiškega zavoda za zaposlovanje Mavricija Batič. Najpogosteje so se brezposelni letos zaposlovali v gradbeništvu, gostinstvu, turizmu, trgovini in proizvodnji. V Sloveniji je trenutno več kot 893.000 delovno aktivnih prebivalcev, zaposlenost pa je ena najvišjih v zgodovini. Po drugi strani pa imamo eno najnižjih števil iskalcev zaposlitve - konec oktobra je bilo na zavodu prijavljenih 72.416 brezposelnih, kar je pet odstotkov manj kot pred letom dni.

893
tisoč je delovno aktivnih prebivalcev

Delodajalci so v prvih desetih mesecih zavodu prijavili 128.478 prostih delovnih mest. Številka je sicer nekaj nižja kot lani v istem obdobju, kar se zdi Batičevi razumljivo, saj se gospodarska rast umirja. "Vseeno ocenjujemo, da so primanjkljaji, ki jih v zadnjem času zaznavamo na trgu dela, lahko priložnost za številne iskalce zaposlitve," je dejala.

Med prostimi delovnimi mesti, ki so jih delodajalci sporočili zavodu, je bilo v prvih desetih mesecih za 8,3 odstotka več prostih delovnih mest za poklice, za opravljanje katerih je praviloma potrebna visokošolska izobrazba. Delodajalci so letos preko zavoda najbolj iskali vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok, strokovnjake za zdravstveno nego, strokovnjake za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov, predmetne učitelje v osnovni šoli ter učitelje razrednega pouka.

Iščejo poštarje

Zaradi primanjkljaja določenega kadra je pripravljenost delodajalcev, da delavce zaposlijo za nedoločen čas, večja. Tako so delodajalci letos ponujali zaposlitev za nedoločen čas pri 29,9 odstotka prijavljenih prostih delovnih mestih, lani do konca oktobra pa pri 27,1 odstotka. Največji delež zaposlitev za nedoločen čas je sicer na področju računalništva, programiranja in informacijske tehnologije (58,9 odstotka), pa tudi prava in ekonomije, upravljanja, svetovanja in vodenja ter računovodstva in revizije.

Po drugi strani se je letos zmanjšalo število prostih delovnih mest za poklice, za katere se praviloma zahteva srednješolska izobrazba (za 6,1 odstotka) in tudi osnovnošolska izobrazba (za 6,7 odstotka).

Čeprav se povpraševanje po poklicih z nižjo izobrazbo zmanjšuje, pa delodajalci še vedno zelo iščejo voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, zidarje, delavce v gostinstvu in turizmu, pa tudi varnostnike, delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih in čistilce. Precej več povpraševanja kot pred letom dni je tudi po poštarjih.

Anketa

Ali se poleti držite posebne diete?

Sudoku