Več kot petina domov za starejše v rdečih številkah

seniorji.info, 1.9.2018
Profimedia

V letu 2017 je negativno poslovalo kar 21 od skupno 100 izvajalcev, ki so vključeni v javno mrežo. Od tega 13 javnih zavodov in osem koncesionarjev, kar je več kot dvakrat več kot leta 2016, ugotavlja Skupnost socialnih zavodov Slovenije v poročilu za leto 2017.

V letu 2017 je negativno poslovalo kar 21 od skupno 100 izvajalcev, ki so vključeni v javno mrežo. Od tega 13 javnih zavodov in osem koncesionarjev, kar je več kot dvakrat več kot leta 2016, ugotavlja Skupnost socialnih zavodov Slovenije v poročilu za leto 2017. Razlog za to pripisujejo prenizkim plačilom ZZZS za opravljene zdravstvene storitve, »ki ne pokrijejo več niti plač« za zdravstvene delavce.

Vlada lani ni namenila denarja za domove

»Podatki o izgubi so zelo zaskrbljujoči. Presežek prihodkov nad odhodki je za javne zavode namreč izjemno pomemben, saj predstavlja nepogrešljiv vir za prepotrebne naložbe v obnovo in posodobitev objektov, ki so bili v večini primerov zgrajeni pred približno 40 leti in so vse manj primerni za sodobne potrebe,« opozarja Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Ob tem dodaja, da vlada za vlaganja v domove lani ni namenila nobenih sredstev.

Vzrok za finančne težav domov za starejše in posebnih zavodov v skupnosti socialnih zavodov pripisujejo prenizkim plačilom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za opravljene zdravstvene storitve. Opozarjajo, da se je povprečna cena zdravstvene nege od leta 2009 znižala za 5,7 odstotka, stroški dela, ki predstavljajo večino odhodkov izvajalcev, pa naraščajo zaradi dviga plač, sprostitve napredovanj in ukinitve varčevalnih ukrepov.

image
Profimedia Poleg tega, da se velik del finančnih bremen oskrbe na starost prelaga na starostnike in njihove družine, v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije še opozarjajo, da v Sloveniji glede na trenutne potrebe primanjkuje domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov. 

Vse večji del stroškov pade na starostnike in njihove svojce

Poleg tega, da se velik del finančnih bremen oskrbe na starost prelaga na starostnike in njihove družine, v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije še opozarjajo, da v Sloveniji glede na trenutne potrebe primanjkuje domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov.  Po njihovih navedbah je bilo konec leta 2017 v javni mreži 100 izvajalcev, od tega 59 javnih zavodov in 41 koncesionarjev, ki imajo skupaj na voljo 18.331 mest za starejše in 2387 mest za posebne skupine odraslih.

Zmogljivosti institucionalnega varstva starejših s tem ne zadoščajo za 4,8 % ciljno pokritost starih nad 65 let in več, kot jo določa Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020.

Anketa

Ali načrtujete, da boste v letošnji poletni sezoni obiskali Hrvaško?

Sudoku