Težave z odtokom: Kako ga odmašiti?

Sanja Verovnik, 7.3.2020
Shutterstock

Odtoki nam tu in tam radi ponagajajo. Včasih ne požirajo, kot bi bilo treba, drugič se iz njih širi neprijeten vonj.

Nepravilno odlaganje odpadkov in odvodnjavanje lahko povzročita velike težave v gospodinjstvu. Voda se zadržuje v umivalniku in ne odteka, stranišče se zamaši, po prostoru se začnejo širiti neprijetne vonjave. Razlog je zamašen odtok, po katerem odpadna voda ne more brez težav odtekati v greznico, malo čistilno naprava ali javno kanalizacijo.

Kako strokovnjaki odpravijo težave?
Kemična čistilna sredstva, ki jih mnogi uporabljajo za čiščenje odtokov in odstranjevanje neprijetnih vonjav iz odtočnih cevi, so po navadi zelo agresivna, opozorita Jernej Knuplež in Sandi Podgoršek iz podjetja Komunala Odtok. “Njihova dolgoročna uporaba pa lahko privede celo do poškodbe cevi, zato čiščenje odtokov z njimi odsvetujemo. Priporočljivo je, da pri težavah izberemo nekoga, ki ima opremo, predvsem pa usposobljen kader.” Pri Komunali Odtok priporočajo mehansko čiščenje odtokov s profesionalnimi spiralami. “Zunaj objekta čistimo kanalizacijo z visokotlačnimi stroji ali komunalnim vozilom, ki je opremljeno tudi za črpanje. S preventivnim letnim čiščenjem se lahko preprečijo morebitne intervencije in izlitja vode, ki so lahko posledica zamašenih odtočnih kanalizacijskih cevi. Če odtočne cevi niso bile pregledane že dalj časa, priporočamo pregled cevi s kamero, s čimer analiziramo njihovo stanje,” pravita Knuplež in Podgoršek.

Če odpadna voda ne odteka, je po besedah Dejana Tacerja iz podjetja Nigrad treba nemudoma pristopiti k odmaševanju odtokov. Zahtevnost tega je nemalokrat podcenjena, zato je prav, da se delo prepusti strokovnjakom, pri čemer lahko manjše zadeve, kot je čiščenje sifonov, opravimo samostojno. "Strokovno usposobljen kader vam tako z ustrezno opremo odpravi zamašitev in tako omogoči normalno odtekanje odpadne vode. Mehansko odmaševanje s specialnimi stroji z različnimi nastavki pa omogoča, da bomo predrli zamašitev in zagotovili ponovno pretočnost. Seveda pa je primerno in pravilno, da se odvodne cevi pregledajo z mobilno kamero, da se izključijo mehanske napake."

image
Komunala Odtok Kuhinjsko korito je eno najbolj uporabnih elementov v kuhinji, zato lahko zamašitev kuhinjskega odtoka predstavlja precejšno preglavico, odpravljanje težave pa zahteva pomoč strokovnjaka.

Več vzrokov zamašitve

Prvi znaki zamašitve odtokov se pokažejo najprej z neprijetnimi vonjavami, kasneje z zmanjšano pretočnostjo in nazadnje ob prelivanju oziroma izlivanju odpadne vode pri talnih sifonih, opozori Tacer. Po njegovih besedah se cevi zamašijo izključno zaradi neustreznega ravnanja v gospodinjstvih, saj je pogosto vzrok za zamašitev nepravilno odlaganje odpadkov, ki se kopičijo v odtokih. "Do zamašitve velikokrat vodi dolgoletno nabiranje vodnega kamna, maščob in drugih materialov na stenah cevi, kar zmanjša premer cevi in povzroči zamašitev," razložijo problem v podjetju Komunala Odtok. Zamašitev lahko preprečimo tako, da v kuhinjske odtoke, sanitarije in druge odtoke ne dajemo bioloških odpadkov, ostankov hrane, olj, maščob, higienskih in kozmetičnih izdelkov, tekstilnih in kemičnih izdelkov, strupenih snovi in ostrih predmetov. Vanje tudi ne spadajo ostanki barv in druge tekoče kemikalije. "Odtoki so najbolj izpostavljeni na kolenih (45- do 90-stopinjskih kolenih), kjer najpogosteje nastanejo zamašitve," opozorita Jernej Knuplež in Sandi Podgoršek iz podjetja Komunala Odtok. Po njunih besedah se pogosto odtok zamaši, ko vertikala v kletnem prostoru preide v horizontalni del. "Zato je pomembno, da se kletna odtočna kanalizacija vsaj enkrat letno pregleda in očisti. Prav tako se pogosto zamaši tudi odtočna cev iz stanovanja pri priključku na vertikalno odtočno cev."

image
Shutterstock Vzroki za zamašitve so različni. Težava največkrat nastane, ker ljudje v kuhinjski odtok zlivajo maščobo, ostanke hrane in kavne usedline, premer cevi pa je običajno manjši kot pri fekalnem cevovodu.

Tudi cevi potrebujejo vzdrževanje

Nadalje ne smemo pozabiti, opozori Dejan Tacer, da ima vsaka cev svojo dobo obstoja. "Zavedati se je treba, da v svojem življenjskem ciklu - v približno 50 letih - odvodne cevi potrebujejo investicijsko vzdrževanje, kar pomeni sanacijo in namestitev novih cevi, tako da lahko odpadna voda še naprej nemoteno odteka," pravi sogovornik in doda, da je od nemotenega pretoka odvisno tudi načrtovanje oziroma vgradnja cevi. "Ne samo načrtovanje, tudi vgradnja cevi za odvajanje odpadne vode mora biti ustrezna in strokovna ter pravilno izvedena. Nepravilna izvedba lahko povzroči še več nevšečnosti, ne nazadnje lahko tako prihaja do zaostajanja odplak, kar povzroča neprijeten vonj in poplavljanje vode po prostoru. Osnovno pravilo je dobro projektiranje, s katerim se zagotovita optimalna razporeditev in pozicija sanitarnih in tehničnih prostorov, kuhinje in ostalih prostorov, kjer nastaja in se odvaja odpadna voda. Glavni odvod odpadnih voda v stavbi sloni na glavnem vertikalnem vodu, na katerega so priključeni stranski vodi, ki se nato priključijo na zunanji vod oziroma sekundarno cev in so naprej povezani s sistemom, greznico, malo čistilno napravo ali javno kanalizacijo."

image
Shutterstock Kako očistiti sifon? Razdrite ga in ga očistite z vročo vodo, najbolje v kopalnici ob pomoči pršne cevi.

Kdaj klicati na pomoč

Pri Komunali Odtok pravijo, da se je bolje obrniti na strokovnjake, ko se odtoki zamašijo, saj sami velikokrat zadevo zgolj poslabšamo: "Velikokrat se pripeti, da se nam v odtokih zaplete spirala, s katero želimo odmašiti odtok, to pa je težko odstraniti. Zamenjavo odtočnih cevi priporočamo šele tedaj, ko so cevi dotrajane, odmaševanje ni mogoče ali pa je cev stisnjena, poškodovana ali počena. Prav tako je odtočne cevi smiselno zamenjati pri prenovi kopalnice ali kuhinje, če so že precej stare in dotrajane. Pomembno je, da cevi ne čistimo s kemičnimi sredstvi, ker lahko pride do poškodb in drage zamenjave cevi."

Kaj lahko storimo sami

Stanovalci in lastniki moramo kot z vsako stvarjo ravnati kot dober gospodar, razmišlja Dejan Tacer iz Nigrada, "tako tudi pri ravnanju z odpadno vodo. Zavedati se moramo, da odtoki niso koši za odpadke in niso za odlaganje in transportiranje odpadkov. Preventivno in redno moramo vzdrževati in pregledovati oziroma čistiti sifone ter pregledati revizijske jaške, kjer lahko dostopamo do celotnega sistema, in s tem že sami odpravimo morebitne manjše zastoje." Ob manjši zamašitvi lahko po sogovornikovem mnenju poskusimo težavo odpraviti sami, če pa so težave večje, se lahko obrnete na strokovnjake in ekipo, ki čisti kanalizacijski sistem. Ti so usposobljeni za čiščenje različnih velikosti cevi, in sicer s specialnim vozilom, ki ima temu namenjeno visokotlačno cev za čiščenje in odmaševanje cevi. Odmašitev se tako opravi z mehanskim posegom. Če težav z odtoki ne rešimo pravočasno in ustrezno, zamašitev lahko povzroči večje preglavice, predvsem v večstanovanjskih objektih, kjer se lahko zaradi izpuščanja vode v stanovanjih nad zamašitvijo razliva voda in nastanejo poplave v nižje ležečih stanovanjih, opozorijo v podjetju Komunala Odtok. "Če dalj časa odlašamo z odmašitvijo odtoka, se lahko zamašek strdi do te mere, da ga je veliko težje odstraniti. V nekaterih primerih je potrebna celo zamenjava cevi. Pri odtočnih ceveh je pomembna predvsem preventiva, česar se premalo zavedamo." Preventivno lahko odtoke čistimo s sodo bikarbono ali vročo vodo, pravita Jernej Knuplež in Sandi Podgoršek iz podjetja Komunala Odtok, "vendar to zaleže le ob enostavnih zamašitvah. Strokovnjake je priporočljivo poklicati na pomoč, kadar voda po samostojnih posegih ne odteka oziroma odteka zelo počasi. Prav tako je priporočljivo, da odtokov ljudje ne odmašujejo sami pri starih in dotrajanih ceveh, saj lahko cev poškodujejo in je potrebna zamenjava."

Anketa

Bosta sami vnovčili turistični bon, s katerim država skuša pomagati turističnemu gospodarstvu v Sloveniji?

Sudoku