Skrb vzbujajoč položaj: Bomo kmalu zbirali denar za letovanje starejših?

Kornelija Golob, 25.9.2019
Profimedia

Biserka Marolt Meden, predsednica društva Srebrna nit: "Povprečen upokojenec ima premajhno pokojnino in mora zelo gledati na vsak potrošeni evro."

V združenju Srebrna nit nam ni vseeno, kako živijo starejši, ki potrebujejo pomoč tako v domačih okoljih kot v domovih za starejše. Ni nam vseeno, kako obravnavajo starejše v zdravstvenem varstvu od primarnega do bolnišnic," zapišejo v društvu Srebrna nit - Združenju za dostojno starost, ki mu predseduje Biserka Marolt Meden. "Nazadnje smo na skrb vzbujajoč položaj starejših opozorili v avgustu z javnim pismom, ki smo ga naslovili na predsednika vlade, ministre in poslance," pove predsednica.

Razočarani nad odločevalci in politiki

V Združenju za dostojno starost ste močno razočarani nad sprejetim aneksom številka 2 k Splošnemu dogovoru. Socialnim zavodom namenja pet milijonov evrov manj (namesto 6,7 milijona evrov zgolj 1,7 milijona). Kaj to pomeni za socialne zavode?

"Številke, ki jih prinaša aneks 2, so se spremenile in denarja bo več, a šele od oktobra letos in naprej v naslednjih letih. To socialnim zavodom onemogoča normalno poslovanje, vzdrževanje objektov ipd., veliko jih posluje z izgubo. Vendar nismo razočarani samo nad nezadostnim in neprimernim financiranjem zdravstvene nege v domovih starejših. Razočarani smo nad odnosom odločevalcev oziroma politikov, ki razporejajo proračunska sredstva ali delijo sredstva ZZZS in vedno pozabijo na obljube, ki jih v času volitev dajejo starejši generaciji. Če ne govorimo o pokojninah, ki so za več kot polovico upokojencev sramotno nizke in ne omogočajo dostojnega preživetja, so tu še vsa druga področja, kjer starejši doživljajo vse vrste diskriminacij zaradi starosti."

image
Sašo Bizjak Minili so polni štirje meseci, odkar so v društvu Srebrna nit premierja in ministre ter poslance opozorili na težave, s katerimi se srečuje veliko upokojencev. Konec septembra pričakujejo konkretne odgovore.

Kako jesen življenja preživlja povprečen upokojenec v Sloveniji?

"Povprečen upokojenec ima premajhno pokojnino in mora zelo gledati na vsak potrošeni evro. Čaka v predolgih vrstah pri zdravnikih specialistih, kjer velikokrat zaradi starosti ni deležen enake obravnave kot mlajši pacienti. A zdravnik mora zdraviti bolezen ne glede na starost pacienta, ki bolezen ima. Iz bolnišnice ga pošljejo domov, ker ni dovolj prostora v negovalnih bolnišnicah. Čaka na namestitev v domu starejših, če je bolan in ne zmore sam skrbeti zase. Boji se, kako bo zmogel plačevati stroške oskrbe v domu in kdo mu bo pomagal. O počitnicah na morju lahko le sanja. Kmalu bomo verjetno tako kot za otroke iz socialno šibkih družin zbirali sredstva za letovanje starejših, saj si tudi ti zaslužijo nekaj dni na morju ali v toplicah, a sami sredstev za to nimajo. Veliko starejših je lačnih, a tega se odločevalci in politiki v naši državi ne zavedajo! Nedopustno je, da ljudje, ki so delali 40 let ali več, s pokojnino ne morejo preživeti."

“Nedopustno je, da ljudje, ki so delali 40 let ali več, s pokojnino ne morejo preživeti”

Odločno proti vsakršni diskriminaciji in nasilju nad starejšimi

Kje so rešitve? Kako poskrbeti, da starejši v Sloveniji ne bodo več prezrta anonimna množica, kot ste zapisali v zadnjem javnem pismu predsedniku vlade?

"Rešitve so globalne in konkretne, ki bi jih lahko začeli izvajati takoj na vsakem koraku. Globalne rešitve zahtevajo spremembo pokojninskega sistema, sistema zdravstvenega zavarovanja, sistema socialnega varstva ter uvedbo novega socialnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in še in še. Konkretne takojšnje aktivnosti smo zapisali v javnem pismu meseca maja. Organizirati je treba izvršno oblast na državni ravni - direktorat ali urad ali ministrstvo za starejše -, področje prenesti v en sam neodvisni resor. Poskrbeti za izboljšane življenjske - bivalne pogoje v domovih za starejše. Poenostaviti pritožbene poti, vezane na odpravo kršitev pravic starejših. Pričakujemo ureditev vseh nadzorov, ki naj bodo nenapovedani in javni, da javnost lahko spremlja oceno delovanja institucije in odpravo napak; v nadzore vključiti sorodnike in civilno družbo. Urediti je treba zaračunavanje storitev v institucijah. Obstoječi kadrovski normativi za zdravstvenonegovalno osebje v domovih za starejše niso zadostni glede na vse večje potrebe po strokovni oskrbi, zato je nujna prenova v skladu s sprejetimi poklicnimi kompetencami. Naj omenim nujno spremembo pravilnika o metodologiji oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev - treba je natančno določiti, kaj se lahko zaračunava, in onemogočiti samovoljno zaračunavanje dodatnih storitev in investicijo zasebnikom koncesionarjem. Določitev enotne vsebine in specifikacije računov pa gradnja javne mreže domov za starejše s pomočjo evropskih sredstev - zagotoviti je treba izgradnjo vsaj treh novih domov v državi letno, vse do uskladitve kapacitet s potrebami. V najkrajšem času je treba sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi in v njem upoštevati utemeljene pripombe iz javne razprave ter za njegovo izvajanje v proračunu zagotovili več sredstev.

image
Robert Balen Biserka Marolt Meden: ”Preprečiti je treba neupravičeno bogatenje zasebnih domov starejših s koncesijo na račun starejših in njihovih bližnjih. In intenzivirati prizadevanja za zmanjševanje sovražnega odnosa do starejših na vseh ravneh.”

Opozorili smo, da je treba urediti zadostno število postelj v negovalnih bolnišnicah ali negovalnih oddelkih v domovih starejših. Pa paliativno oskrbo v državi, saj je stanje skrb vzbujajoče in se področje ne razvija. Odločno nastopiti proti vsakršni diskriminaciji in nasilju nad starejšimi in zagotavljati takšne pogoje življenja, da se to ne bi dogajalo. Preprečiti je treba neupravičeno bogatenje zasebnih domov starejših s koncesijo na račun starejših in njihovih bližnjih. In intenzivirati prizadevanja za zmanjševanje sovražnega odnosa do starejših na vseh ravneh v smislu: tudi starejšim prijazna država."

Kaj pričakujete od pogovorov s predstavniki pristojnih ministrstev, napovedanih za konec septembra?

"Pričakujemo, da nas bodo konkretno seznanili s tem, kaj vse so naredili od vsega, kar smo jim predlagali v času od pisma 22. maja do 30. septembra, minili so polni štirje meseci, in da nas seznanijo z akcijskimi načrti na obeh ministrstvih za vsako posamično 'problematično' področje za takojšno spreminjanje neustrezne prakse. Z ministrstev smo dobili pisne odgovore, s katerimi pa nismo zadovoljni, in bomo predstavili tudi naše mnenje o odgovorih ter postavili dodatna vprašanja."

Anketa

Se boste zaradi trenutne epidemološke slike odpovedali dopustu na Hrvaškem?

Sudoku