Skoraj vsak peti prebivalec Slovenije je starejši od 65 let

P.K., STA, 1.10.2019
Profimedia

Mednarodni dan starejših, ki ga obeležujemo 1. oktobra, letos poteka pod geslom Potovanje k enakosti med generacijami. Ne glede na osebne okoliščine oziroma zmogljivosti je potrebno okrepiti vključenost vseh generacij v družbo, poudarjajo Združeni narodi.

Pričakovana življenjska doba se daljša, po podatkih Statističnega urada (Surs) je bilo v začetku leta 2019 v Sloveniji 413.054 starejših, starih 65 ali več let. Med njimi je bilo tudi 189 stoletnikov, od tega 161 žensk, ki tako prevladujejo med starajočo populacijo. Skupaj starejši predstavljajo skoraj 20 odstotkov vsega slovenskega prebivalstva. Kot ugotavljajo na Sursu, se je v enem letu število starejših v Sloveniji povečalo za skoraj 12.000 oseb oziroma tri odstotke.

Statistika starajočega prebivalstva
SVET
skoraj 700 milijonov ljudi je starejših od 60 let
Do leta 2050 bo po napovedih Združenih narodov več kot dve milijardi ljudi starih 60 let in več, kar bo predstavljajo več kot 20 odstotkov svetovnega prebivalstva.
SLOVENIJA
V Sloveniji je bilo v začetku letošnjega leta 413.054 ljudi starih 65 let ali več.
Starejši v naši družbi predstavljajo skoraj 20 odstotkov prebivalstva.

Število starejših vse višje od števila otrok

Indeks staranja prebivalstva kaže, da je v Sloveniji med prebivalci na vsakih sto otrok trenutno povprečno več kot 131 oseb, starih najmanj 65 let. Leta 2033 naj bi bil bilo starejših dvakrat toliko kot otrok, starih manj kot 15 let. Tisti, ki se sedaj rojevajo v Sloveniji, bodo živeli v povprečju sedem let dlje od ljudi, ki so se rodili pred 25 leti.

image
Profimedia Socialni zavodi izpostavljajo, da je dostopnost pri storitvah dolgotrajne oskrbe ključen razvojni problem vse bolj starajoče slovenske družbe.

Med starejšimi je stopnja tveganja revščine najvišja, zadovoljstvo z življenjem pa najnižje

Med starostniki, ki živijo pod pragom revščine, je bilo 60.000 upokojenih žensk in 29.000 upokojenih moških. Slovenski starostniki v skupini od 55 do 64 let tudi med najmanj delovno aktivnimi v Evropski Uniji, predvsem zaradi zgodnjega upokojevanja, a se stopnja delovne aktivnosti v zadnjih letih zvišuje. Po dopolnjenem 65. letu je bilo konec leta 2018 delovno aktivnih 4965 oseb, od tega 73,3 odstotka moških, kar pomeni, da se je od leta 2016 stopnja delovne aktivnosti zvišala za 8,5 odstotne točke.

V letu 2018 je bilo med starejšimi od 65 let 13,2 odstotka višje ali visoko izobraženih. Njihov delež pa se iz leta v leto povečuje. Gre za edino starostno skupino, v kateri delež moških z višje- ali visokošolsko izobrazbo presega delež žensk z enako izobrazbo.

V Sloveniji odprto vprašanje glede zakonske neurejenosti dolgotrajne oskrbe

V Sloveniji 4,5 odstotka starejših od 65 let živi v domovih za starejše, med temi je le vsak četrti moški. Število prebivalcev v domovih za starejše se je v zadnjih osmih letih povečalo za 15 odstotkov, njihova povprečna starost je bila na začetku tega leta 83 let. S starostjo pa se povečuje tudi delež starejših, ki živijo v skupinskih gospodinjstvih, kamor spadajo tudi domovi za starejše.

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ob mednarodnem dnevu starejših opozarjajo, da je vlada v predlogih proračunov za prihodnji dve leti spet pozabila na starejše. Prav tako prelaga tudi težko pričakovano sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe. "Čeprav se soočamo s kritičnim pomanjkanjem postelj v domovih za starejše ter pri dostopnosti pomoči na domu in drugih storitev, je že dejstvo, da ne bomo dobili nobenega novega javnega doma za starejše," je v sporočilu za javnost izpostavil sekretar skupnosti Jaka Bizjak.

Socialni zavodi izpostavljajo, da je dostopnost pri storitvah dolgotrajne oskrbe ključen razvojni problem vse bolj starajoče slovenske družbe. Kot opozarjajo, raziskave kažejo, da le vsak četrti starostnik, starejši od 75 let, teh storitev ne bo potreboval, pri vsakem desetem pa bodo stroški potrebnih storitev in pomoči poleteli v nebo.

Generalna skupščina ZN je 1. oktober razglasila za mednarodni dan starejših leta 1990 z namenom, da bi izpostavila pomen starejših in njihov prispevek v družbi.

V Cankarjevem domu mednarodni dan starejših obeležujeta Festival za tretje življenjsko obdobje in Festival celostnega zdravja, ki potekata od 1. do 3. oktobra. Več o dogodkih si lahko preberete na tej povezavi.

Anketa

Se boste zaradi trenutne epidemološke slike odpovedali dopustu na Hrvaškem?

Sudoku