V domovih za starejše še vedno dolge čakalne dobe za sprejem

Damijan Toplak, 27.11.2020
Andrej Petelinšek

V Domu starejših Idila v Vukovskem Dolu se na dvoposteljno sobo čaka vsaj pol leta, na enoposteljno pa približno leto dni. V Domu Danice Vogrinec se prav tako podaljšujejo čakalne dobe.

Marko Slavič, direktor Doma Danice Vogrinec v Mariboru, ki je v 100-odstotni lasti slovenske države in z nekaj nad 800 stanovalci eden največjih v državi, nam opiše, kakšna so konkretno v času trenutne epidemije koronavirusa pravila v njihovem domu glede sprejema obiskov stanovalcev. So ti obiski sploh dovoljeni? In če, na kakšen način? Kako sprejemajo stanovalci omejitve glede obiskov in kako jim jih skušate nadomestiti? "Epidemija je socialno komponento življenja stanovalcev postavila na glavo. Škoda, ki se z omejevanjem obiskov povzroča, je nemerljiva. Glede na to, da čutimo to izjemno spremembo družbenega življenja vsi, si lahko le z največjo empatijo približamo stiske starejših, ki ostajajo v času omejevanja obiskov brez svojcev in prijateljev. A glede na zahtevno epidemiološko situacijo drugače ne gre. En okužen stanovalec, ki ga v gibanju po domu ni mogoče ustaviti, lahko hipno prenese okužbo v vsa nadstropja. Glede na inkubacijsko dobo 14 dni in ob pogostih asimptomatičnih stanjih ob okužbi se lahko že v prvi inkubacijski dobi le-ta prenese na izjemno veliko število stanovalcev in tudi na zaposlene," dogajanje ponazori Slavič.

Vsak mesec epidemije podaljša stisko tistih, ki čakajo na posteljo v domu

Prijazne besede in videopovezave blažijo pomanjkanje stikov

Zaradi posledičnega izločanja okuženih zaposlenih in samoizolacij vseh, ki so bili z njimi v stiku, je izvajanje delovnih procesov skoraj nemogoče. "Ker pri epidemiji ni zaznati predvidljivega trendnega obnašanja, temveč se virus pojavlja nepričakovano in nepredvidljivo, se v takih trenutkih organizirajo omejena območja (sive cone), ki zmanjšujejo tveganja za prenos okužbe. Epidemiološko situacijo s konstantno nevarnostjo in izjemnim številom okuženih ljudi v zunanjem okolju dnevno analiziramo in sproti vzpostavljamo sive cone za zaščito stanovalcev. Takrat obiski v našem domu niso mogoči. Stanovalci se v tem času znotraj doma in po parkovnih površinah prosto gibajo, pri čemer je omejitev gibanja na sobe izjemen ukrep, kadar je prognoza števila potencialno okuženih stanovalcev zelo slaba. Naša prijazna beseda ter spoštljiv in dostojanstven odnos blažita pomanjkanje stikov, hkrati so na voljo tudi videopovezave. Vemo, da pristnega osebnega stika ne more popolnoma nadomestiti nič, zato si zaposleni v DANici iz srca želimo, da uspemo epidemijo na državni ravni čim prej spraviti pod kontrolo," ne izgublja upanja Marko Slavič.

image
Marko Slavič, direktor Doma Danice Vogrinec
Tadej Regent

V DANici biva 809 stanovalcev, trenutno beležijo okužbo pri devetih stanovalcih. Za stanovalce skrbi približno 450 zaposlenih, ki ne živijo normalnega življenja, saj so dan za dnem obremenjeni z nevarnostjo vnosa virusa v dom, ki lahko organizacijo dela v hipu postavi na glavo. "Treba je povedati, da kljub omenjanju težav s premajhnim številom zaposlenih v domovih za starejše dejanska problematika v družbi še ni povsem ozaveščena. Navaden smrtnik si ne predstavlja organizacije dela in ekipe, ki že v 'normalnih' časih zaradi starih kadrovskih normativov diha na škrge, kaj šele zdaj. Izvesti delovne procese z večjim številom manjkajočega kadra ob upoštevanju načel 'ne mešanja' kadra med nadstropji, da o organiziranju posebnih ekip za delo v rdečih conah ne govorim. DANica je uvedla izjemno dovršen in učinkovit sistem upravljanja covid situacije z ažurnim in skoraj dnevnim obveščanjem zaposlenih o nevarnostih in priporočilih za ravnanje izven službenega časa. Nedvomno je rezultat relativno nizkega števila okuženih med 809 stanovalci tudi odraz zelo strokovnega dela vseh zaposlenih. Seveda se to stanje ob popolnoma nepredvidljivi in zahtevni epidemiološki situaciji lahko že jutri spremeni," razloži Slavič. O tistih, ki čakajo na vpis v domove, pa pove: "Stisk čakajočih na sprejem je veliko. Obstaja veliko prošenj, ki jih zaradi nesprejemanja stanovalcev v času obstoja rdečih in sivih con in preveč postelj, ki so zasedene, nismo mogli realizirati. Čakalne vrste se v tem času podaljšujejo, in ko v obdobju enega meseca ni bilo mogoče zasesti 15 do 20 prostih postelj, potem to pomeni za vsak mesec epidemije povečano čakalno dobo za tolikšno število stanovalcev."

image
Tudi v Domu Danice Vogrinec, na posnetku direktor Marko Slavič, se ves čas ukvarjajo s preprečevanjem okužb s koronavirusom.
Tadej Regent

V Idili si pomagajo tudi s študenti in dijaki

Alica Rendulić, direktorica Doma starejših Idila v Vukovskem Dolu v občini Pesnica, pa je pojasnila, da so v njihovem domu vrata za obiske vnovič zaprli že 13. oktobra, ko so zaznali poslabševanje epidemiološke slike na ravni celotne države. "Obiske tako trenutno omogočimo stanovalcem, ki so v paliativni oskrbi. Ti obiski so časovno omejeni in potekajo v sobi posameznega stanovalca. Obiskovalec ima v času takšnega obiska na sebi popolno zaščitno opremo. V domu imamo 158 stanovalcev, ki se s temi kriznimi časi dobro spoprijemajo, je pa res, da jim preko različnih družbenih omrežij in videopovezav omogočamo stike z njihovimi najdražjimi. Marsikateri svojci pa se poslužijo tudi obiska pod oknom ali balkonom. Stanovalcem je s strani zaposlenih sočasno nudena tudi psihosocialna podpora," pojasni Rendulićeva.

image
Tako je bilo v domu Idila v Vukovskem Dolu leta 2015, daleč pred koronskimi časi.
Andrej Petelinšek

Trenutno je v Domu starejših Idila redno zaposlenih 85, na oddelkih pa jim pomaga tudi pet študentk zdravstvene nege, tri udeleženke programa javnih del in trije pogodbeno zaposleni. V tem času sta pri njih obvezno prakso opravljali še dve dijakinji srednje zdravstvene šole. "Da pa bi svoje vrste še okrepili, ker morajo zaposleni ostati doma v karanteni iz različnih razlogov in tako pride do kadrovskega primanjkljaja, trenutno s pomočjo študentskega servisa iščemo kandidatke za pomoč pri negi, čiščenju in v kuhinji. Za vse zaposlene smo izvedli in še izvajamo teoretična in praktična izobraževanja o pravilnem umivanju rok, higieni kašlja, razkuževanju rok, površin, držanju varnostne razdalje, pravilni uporabi osebne varovalne opreme. Prav tako smo o tem podučili stanovalce. Zaposlene redno seznanjamo z novimi osveženimi navodili, ki nam jih posredujejo pristojna ministrstva in NIJZ. Glede na situacijo pa za zaposlene organiziramo različne podporne webinarje, s pomočjo katerih bomo skušali prebroditi situacijo, ki nas spremlja in ki na nas vseh pušča že velik psihični pečat. Zaposleni se že od prvega vala zelo striktno držijo priporočil in res jim velika zahvala, da smo zdržali, saj vsi dobro vemo, čemu vse so se morali odrekati - stikom s prijatelji, družino, ljudmi, ki vsakemu največ pomenijo. Velika verjetnost, da v našem domu starejših pride do vnosa okužbe, ni vezana le na zaposlene ali obiskovalce, zavedati se moramo, da naše stanovalce še vedno pošiljamo na različne preglede, posege na različne kraje, med različne ljudi, kjer se ne ve, ali je kdo okužen ali ne, ali je prenašalec ali ne," opozori sogovornica.

Le redki so umaknili vlogo

Je zaradi nastale situacije v domovih starejših morebiti manj zanimanja za vpis s strani novih stanovalcev? "Od marca do sedaj nismo zaznali pretiranega upada prošenj. Imeli smo nekaj posameznih primerov, ko se kandidati za sprejem niso odločili zaradi strahu pred vdorom virusa v dom, ampak so bile to bolj izjeme. Stiske v starejši populaciji in med njihovimi svojci zaradi nezmožnosti samostojnega bivanja v domačem okolju so glede na zdravstveno stanje vsakega posameznika tako velike, da le redki odklonijo prosto posteljo v domu starejših. Na prosto posteljo v dvoposteljni sobi se v Domu starejših Idila v povprečju čaka od pol leta dalje, medtem ko se na enoposteljno sobo čaka približno eno leto," še navrže podatke Alica Rendulić.

Anketa

Ali se boste cepili proti covid-19?

Sudoku