Informacije za upokojence v letu 2021: Znana že višina uskladitve in letnega dodatka

Tanja Fajnik Milakovič, 18.11.2020
Andrej Petelinšek

Redna uskladitev pokojnin bo januarja, letni dodatek pa bo izplačan z junijsko pokojnino v petih različnih zneskih. Štiri tisoč že upokojenih lahko računa z novo odmero na višjo pokojnino.

V letu 2021 ostajajo pogoji za pridobitev pravice do starostne in predčasne pokojnine nespremenjeni, saj so se vsa prehodna obdobja zaključila z letom 2019. Pri dopolnjeni starosti 65 let se moški in ženska lahko upokojita z najmanj 15 leti zavarovalne dobe. Pri dopolnjeni starosti 60 let pa z dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe brez dokupa. Moški se lahko starostno upokoji tudi pri dopolnjenih 38 letih pokojninske dobe brez dokupa, z upoštevanjem znižanja starostne meje 65 let zaradi služenja obveznega vojaškega roka, za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja, največ do dopolnjenega 63. leta starosti. Ženske, izjemoma tudi moški, pa z upoštevanjem znižanja starostne meje 65 let zaradi otrok, največ do dopolnjenega 61. leta starosti.

Z 38 leti pokojninske dobe že 40 odstotkov bodoče pokojnine

Na možnost izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine z dopolnjenimi 38 leti pokojninske dobe brez dokupa se včasih pozabi, a je to za zavarovance pomembno. Če se pri 38 letih pokojninske dobe posameznik ne upokoji, lahko namreč že uveljavlja izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine ob plači.

image
Že januarja prihodnje leto bi se lahko upokojenci razveselili 2,5-odstotne redne uskladitve pokojnin.
Andrej Petelinšek

"Znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine se v letu 2021 ne spreminja in tako lahko pride v poštev znižanje starosti zaradi otrok, služenja obveznega vojaškega roka, vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti. Pri teh treh znižanjih so določene najnižje starostne meje, do katerih se lahko starost največ zniža. Pri znižanju starostne meje zaradi prištete dobe na podlagi osebnih okoliščin in zaradi tako imenovane beneficirane dobe pa najnižje starostne meje niso določene," pojasnjuje Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).

Za pridobitev pravice do predčasne pokojnine morata moški in ženska dopolniti starost 60 let in 40 let pokojninske dobe. Dobro je vedeti, da se starostna meja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ne more v nobenem primeru znižati. Za vsak manjkajoči mesec starosti do 65 let se predčasna pokojnina zniža za 0,3 odstotka, največ pa za 18 odstotkov, in znižanje je trajno.

Spremembe v novem letu pa se obetajo za okoli štiri tisoč upokojencev, ki se jim bo poslej vsa dokupljena doba, dosežena do 31. decembra 2012, štela po ZPIZ-2 kot pokojninska doba brez dokupa in po ZPIZ-1 dokup študija in vojaščine kot delovna doba. "Zavod bo do konca junija 2021 po uradni dolžnosti na novo odmeril starostno pokojnino oziroma odmeril starostno pokojnino namesto predčasne pokojnine, z upoštevanjem te dobe kot pokojninske dobe brez dokupa po ZPIZ-2 oziroma delovne dobe po ZPIZ-1. Nova pokojnina oziroma izplačilo dela pokojnine bosta upravičencem pripadala od 1. januarja 2021.

Pogoji za upokojitev se ne spreminjajo, za moške višji odmerni odstotek

Seveda velja ta sprememba tudi za tiste zavarovance, ki se še niso upokojili," dodaja Papež. Ti upokojenci lahko pričakujejo višje pokojnine. Ta sprememba zakona prinaša tudi izenačitev pravic "drugih kmetov" glede na vplačane prispevke v letih od 1984 do 1992, če so jih plačevali v višini, ki je bila za združene kmete določena za širši obseg pravic. Za novo odmero pokojnine pa bodo ti upokojeni morali vložiti zahtevek na Zpiz.

V letu 2021 se za moške, ki se bodo upokojevali, zvišujejo tudi odmerni odstotki. Za 15 let zavarovalne dobe na 27,5 (letos znaša 27) in za vsako nadaljnje leto 1,28 (letos 1,26), za 40 let pokojninske dobe pa na 59,5 (letos znaša 58,5).

Najvišji letni dodatek 445 evrov, najnižji 135 evrov

Za pridobitev pravice do vdovske pokojnine bo v letu 2021 veljalo še prehodno obdobje in tako bosta lahko vdova ali vdovec uveljavila pravico, če bosta ob smrti zavarovanca ali uživalca pravic dopolnila starost 57 let in šest mesecev. Če te starosti ne bosta dopolnila, a bosta ob smrti zakonca stara vsaj 52 let in šest mesecev, pa bosta lahko pravico do vdovske pokojnine uveljavljala, ko bosta dopolnila starost 57 let in šest mesecev.

V državnem zboru je ta čas v obravnavi tudi predlog zakona o izvrševanju proračuna za leti 2021 in 2022, v katerem je predvidena uskladitev pokojnin v višini 2,5 odstotka, in to že v mesecu januarju.

"Zakaj je potrebno, da se uskladitev, ki bo po predlogu izvedena že januarja 2021, določi z zakonom o izvrševanju proračuna za prihodnji dve leti in ne tako, kot to določa pokojninski zakon? Zaradi koronakrize je porast plač v letošnjem letu neobičajno visok, ne le zaradi dodatkov, ampak tudi metodologije za izračun mase plač, ki jo uporablja statistični urad. Pri tem se namreč ne upošteva čakanje na delo oziroma nadomestila za čakanje na delo, ki jih plačuje država namesto delodajalcev. Tako je prišlo do anomalije, ko bo BDP po napovedih padel za več kot šest odstotkov, bo izkazana nerealna rast plač, ki bo lahko celo dobrih pet odstotkov. Zato je treba višino uskladitve za leto 2021 določiti v zakonu o proračunu, ker bi bila drugače zaradi nerealnega porasta plač višja," pojasnjuje Papež.

image
Že januarja prihodnje leto bi se lahko upokojenci razveselili 2,5-odstotne redne uskladitve pokojnin.
Andrej Petelinšek

Ali bo poleg redne uskladitve v začetku leta 2021 izvedena tudi izredna uskladitev, pa je težko predvideti. Glede na letošnjo gospodarsko situacijo je težko verjeti, da bo prišlo do izredne uskladitve pokojnin, čeprav po dosedanjih izkušnjah to ni mogoče povsem izključiti. Manko, zaradi neusklajevanja po sistemskem zakonu v letih 2010 do 2015, znaša za tiste, ki so se upokojili do vključno leta 2010, še 3,5 odstotka, za upokojene v letu 2011 pa 1,7 odstotka. Tako obstaja tudi možnost, da bi bili izredne uskladitve deležni samo tisti, ki so se upokojili do vključno leta 2011.

Zakon o izvrševanju proračuna določa tudi izplačilo letnega dodatka, ki naj bi ga upokojenci prihodnje leto dobili z junijsko pokojnino v petih različnih zneskih, ki bodo višji za pet evrov v primerjavi z letošnjim letom. Cenzusi pa so določeni tako, da nihče, ki se mu pokojnina oziroma nadomestilo iz invalidskega zavarovanja ni povečalo iz drugega naslova, razen zaradi uskladitve pokojnin, ne bo deležen nižjega zneska letnega dodatka kot v letošnjem letu. Zneski letnega dodatka znašajo 445 evrov do višine pokojnine 525 evrov, 305 evrov do pokojnine 630 evrov, 245 evrov do pokojnine 745 evrov, 195 do pokojnine 900 evrov in 135 evrov, če je pokojnina višja od 900 evrov.

Najpomembnejše novosti pri letnem dodatku za leto 2021 pa se bo razveselilo približno 37 tisoč uživalcev sorazmernih pokojnin, katerih skupni znesek pokojnine ne bo presegal 525 evrov in bodo dobili letni dodatek v celotni višini, torej 445 evrov, in se jim ne bo več odmeril v sorazmernem delu, kakor je bilo do zdaj. Finančni učinek takšne spremembe znaša v letu 2021 približno deset milijonov evrov.

Anketa

Ali se boste cepili proti covid-19?

Sudoku