Samski dom bodo preuredili v dom za starejše z demenco

Tatjana Vrbnjak, 7.9.2018
Sašo Bizjak

Sončni dom v Mariboru je pridobil koncesijo za 60 dodatnih mest, novi oddelek doma bo v celoti namenjen stanovalcem z demenco.

Samski dom v Železnikovi ulici v Mariboru, v katerem zdaj živi 60 delavcev, bo konec leta nehal delovati, saj se predvidoma januarja 2019 začne njegova preureditev v dom za starejše. Sončni dom Maribor, ki je v lasti družbe GIC Gradnje Alana Perca in Suzane Kos, je namreč nedavno pridobil koncesijo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za dodatnih 60 mest. "Računamo, da bomo novi oddelek odprli do 1. januarja 2020," pravi direktor Sončnega doma Robert Žvižaj. Trenutno v tem mariborskem domu za starostnike živi 164 stanovalcev.

Predvidenih 40 novih delovnih mest

V novi enoti doma bo 40 enoposteljnih in deset dvoposteljnih sob, ki bodo vse namenjene stanovalcem z demenco. Ta bo z množico enoposteljnih sob omogočala večji bivalni standard stanovalcem. "Iz izkušenj ugotavljamo, da je to, da tudi v domu za starejše živijo sami v sobi, njihovo največje pričakovanje. Oseba z demenco, ki je že doma imela to zagotovljeno, se namreč zelo težko prilagodi drugemu sostanovalcu," razlaga strokovna vodja Sončnega doma Tatjana Ribič in dodaja, da bo prednost tudi to, da bodo tako imenovani psihosocialni model izvajali v gospodinjskih skupinah, v katerih bo deset do dvanajst stanovalcev.

image
Sašo Bizjak Robert Žvižaj, direktor Sončnega doma, edinega doma za starejše v zasebni lasti v Mariboru

"Tudi struktura zaposlenih bo prilagojena temu modelu: gospodinje, varuhinje in delovni inštruktor bodo poskrbeli, da bo dan stanovalcev potekal približno tako kot doma, hkrati pa se bo iz dneva v dan spreminjal glede na njihovo razpoloženje, želje, potrebe," razlaga Ribičeva. V novem objektu je predvidenih 40 novih delovnih mest - 20 na področju zdravstvene nege (zaposlitev bodo dobili bolničarji, zdravstveni tehniki, diplomirane medicinske sestre) in 20 za področje socialne oskrbe (socialni delavci, socialne oskrbovalke, delovni terapevti).

"Tudi park bo zasnovan tako, da bodo urejene krožne poti za ljudi z demenco"

Objekt bodo že prenovili na način, da bo kar najbolj ustrezal stanovalcem z demenco: "Arhitektura bo omogočala krožno pot znotraj samega objekta, tudi park, ki ga bomo lahko razširili na sosednjo zelenico, katere lastniki smo, bo zasnovan tako, da bodo urejene krožne poti za ljudi z demenco," razlaga Žvižaj. V Sončnem domu imajo že zdaj 48 mest za stanovalce z demenco. Za ta oddelek je veliko povpraševanje, saj delež ljudi z demenco strmo narašča.

image
Sašo Bizjak Samski dom (levo) bo postal nova enota Sončnega doma (desno), v celoti bo namenjena stanovalcem z demenco.

Investicija vredna okoli tri milijone evrov

Investicija vključuje prenovo okolice, energetsko sanacijo obstoječega doma za starejše (torej fasado in okna) in kompletno rekonstrukcijo in preureditev samskega doma v enoto doma za starejše. In koliko bo stala investicija? "Po naši oceni okoli tri milijone evrov. Natančneje bo znano novembra, ko bomo predvidoma prejeli popise del in začeli zbirati ponudbe," odgovarja Žvižaj in pojasnjuje, da bodo sredstva za energetsko sanacijo objektov skušali pridobiti iz za to namenjenih virov, sicer pa bodo prenovo financirali delno z dokapitalizacijo in v večji meri s posojili. Ta čas že tudi obnavljajo pritličje Sončnega doma, novembra pa nameravajo prenoviti še jedilnico v kleti. "Pritličje bo kot nekakšna kavarnica - uredili bomo točilni pult in verjetno razširili tudi ponudbo, več bo zelenja, drugačne bodo barve," razlaga Žvižaj. To prenovo financirajo deloma z lastnimi sredstvi in deloma s posojilom, ki so ga najeli v začetku leta. Načrtujejo tudi postopno obnovo vseh etaž. "Nadaljevali bomo tako, kot nam bodo to dopuščala sredstva," še pravi direktor Sončnega doma.

Anketa

Ali se boste cepili proti covid-19?