Preventiva za starajoče se prebivalstvo

Darja Lukman Žunec, 25.10.2019
Nina Zorman

V nadzidavi Zdravstvenega doma Lenart bo v začetku novembra nove prostore dobil Center za krepitev zdravja, ki je pomemben za preprečevanje bolezni

V začetku novembra bodo v Lenartu slovesno predali namenu prizidek oziroma nadzidek tamkajšnjega javnega zdravstvenega doma (ZD). Nadzidali so vmesni trakt med dvema stavbama in v novih prostorih bodo poslej opravljali preventivne zdravstvene programe v okviru Centra za krepitev zdravja.

Prostori bodo na voljo ne le občanom Lenarta, pač pa tudi okoliških občin Sveta Ana, Sveti Jurij in Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter občanom Benedikta in Cerkvenjaka.

Skoraj 400 kvadratnih metrov

"Z nadzidavo in prizidavo vhodnih prostorov z dvigalom in stopniščem je naš zdravstveni dom pridobil dodatnih 398,7 kvadratnega metra površin, kar pomeni v neto vrednosti 299,81 kvadratnega metra. Novi prostori so velika pridobitev za naše uporabnike z območja celotne Upravne enote Lenart. V sklopu novega programa Centra za krepitev zdravja bomo poslej imeli preventivne programe, ki smo jih do sedaj izvajali skupaj s kurativo oziroma zdravljenjem. Končno smo torej dobili primerne prostore za preventivo in uporabniki preventivnih programov bodo kmalu spoznali, da je to res velika pridobitev za kakovostno izvajanje teh pomembnih zdravstvenih programov," o pomenu naložbe pravi direktor ZD Lenart dr. Jožef Kramberger.

Skupni stroški naložbe v nadzidavo s prizidkom in pohištveno opremo so skoraj 600 tisoč evrov. V zunanjo ureditev okolice doma so dodatno vložili še okrog 30 tisočakov.

​Tudi denar iz EU

Za to pomembno naložbo sta tretjino njene vrednosti ali skupno 200 tisoč evrov prispevala ministrstvo za zdravje in Evropska unija iz strukturnih in investicijskih skladov. Preostanek denarja je iz svojega proračuna primaknila lenarška občina kot ustanoviteljica javnega zavoda.

630 tisočakov je vredna naložba v novi del ZD Lenart

Lenarški župan mag. Janez Kramberger: "Ta pridobitev je za našo občino in tudi širšo okolico velikega pomena, saj bodo v novih prostorih lenarškega ZD izvajali vrsto preventivnih programov. Kar je dobro, saj vemo, da je preventiva vsekakor boljša kot kurativa. Veseli smo, da smo skupaj z ministrstvom za zdravje izpeljati ta veliki projekt in naredili prijazne prostore tako za zaposlene v domu kot uporabnike teh storitev. V naši občini se zavedamo, da je ob pospešenem splošnem staranju prebivalstva preventiva vedno pomembnejša, saj s pravočasnimi in rednimi dejavnostmi omogoča, da ljudje ohranijo zdravje čim dlje."

​Ni težav z zdravniki

ZD Lenart, ki zaposluje okoli 100 zdravnikov, medicinskega in administrativnega osebja, je eden redkih javnih zdravstvenih domov zunaj večjih urbanih središč v državi, kjer krize zaradi protesta ali celo napovedi odhoda družinskih zdravnikov zaradi čezmernih obremenitev niso imeli. "Ocenjujem, da smo lahko s številom zdravnikov, ki so na voljo našim uporabnikom, in z razmerami pri delu družinskih zdravnikov kar zadovoljni. Kakih napovedi odhodov teh zdravnikov nimamo, imamo pa trenutno zunaj tudi javni razpis za prosto delovno mesto, s katerim bi radi pridobili še kakšnega novega zdravnika družinske medicine," pojasni dr. Kramberger.

Težave sproti odpravijo
Lenarško območje sodi pod Urgentni center v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Od pomladi letos je delovanje te službe vodeno preko enotnega dispečerskega centra, ki prav tako deluje v Mariboru. Kot ocenjuje direktor lenarškega ZD dr. Jožef Kramberger, novi sistem dobro deluje, morebitne začetne težav pa se lotijo sproti in uspešno.

ZD ima poleg matičnega doma tudi dve zunanji enoti. Ena je namenjena medicinski oskrbi starostnikov v Domu svetega Lenarta v samem mestu, druga pa je ambulanta družinske medicine pri Sveti Trojici, ki je uporabnikom na voljo tri dni v tednu. Pri zagotavljanju dežurne medicinske službe se ZD Lenart povezuje z zasebnimi koncesionarji, ki delajo v okoliških ambulantah družinske medicine. Redno jih vključujejo v dežurno službo oziroma neprekinjeno zdravstveno varstvo (NZV), ki je bolnikom na voljo vse dni v tednu 24 ur dnevno. ZD Lenart se je, tako kot drugi po Sloveniji, postopno že vključil v novi sistem mreže službe nujne medicinske pomoči oziroma urgentnih centrov.

Anketa

Ali se boste cepili proti covid-19?

Sudoku