Prepoved nakupovanja za starejše je bil diskriminatoren ukrep, to se ne sme ponoviti

Vida Božičko, 9.9.2020
Andrej Petelinsek

Zagovornik načela enakosti vladi priporoča, da v primeru uvajanja ponovnih omejitev za zajezitev koronavirusa uvede vsaj triurni termin za nakupe ranljivih skupin, v preostalem času pa starejšim od 65 let nakupovanja ne sme prepovedati, ampak ga lahko le odsvetuje.

Zagovornik načela enakosti je ukrep, ki je starejšim prepovedoval nakupovanje izven predvidenega časa, ocenil za diskriminatornega. Zaradi odloka so imele ranljive skupine prebivalstva – starejši od 65 let, nosečnice in invalidi – sprva prednost pri nakupovanju, kasneje pa so bile trgovine med 8. in 10. uro dopoldan in v zadnji uri obratovanja odprte le zanje. Upokojenci oziroma starejši od 65 let so smeli nakupovati samo v tem času. Še zlasti je bilo sporno preverjanje osebnih dokumentov pred vstopom v trgovino. To ni bilo zahtevano za nobeno drugo skupino prebivalstva, izkazovanje starosti pa je lahko nesorazmerno poseglo v dostojanstvo vseh starejših oseb na splošno in predstavlja nadlegovanje kot posebno obliko diskriminacije. 

Zagovornik je ocenil, da je bila določitev posebnega termina za nakupovanje ranljivih skupin sicer primeren ukrep, odločitev vlade, da upokojenci oziroma starejši od 65 let ne smejo nakupovati izven tega časa, pa je po ocenil za diskriminatornega. Vlada je namreč z odlokom kršila prepoved diskriminacije na podlagi osebne okoliščine starosti. Primernejši ukrep bi bil priporočilo. Zagovornik se je pri pripravi ocene obrnil tudi na prakso in mnenja drugih evropskih organov za enakost, združenih v Equinet. Izvedel je, da je podobno omejitev nakupovanja za starejše poleg slovenske vlade sprejela le še srbska.  

Res se s prepovedjo nakupovanja starejšim od 65 let omeji širjenje virusa, a ta omejitev skupaj z možnostjo, da starejši nakupe opravijo v zgolj dveh urah, dejansko pomeni večjo gnečo v trgovinah v času, ko je nakupovanje dovoljeno, saj upokojenci predstavljajo skoraj tretjino prebivalstva Slovenije. To pa pomeni, da takšna ureditev dejansko ogroža doseganje cilja odloka in zato ukrep ni povsem ustrezen. V primeru ponovnih zaostritev tako predlagajo vsaj triurni termin za nakupe, rezerviran za ranljive skupine prebivalstva, hkrati pa jim vstopa v trgovino po tem času ne smejo prepovedati. 

Anketa

Se boste lotili priprave domače ozimnice?

Sudoku