Pokojninska reforma: Sporen ostaja le dvojni status

Tanja Fajnik Milakovič, 3.7.2019
Igor Napast

V OZS zahtevajo, da bi upokojeni obrtniki lahko prejemali polno pokojnino in hkrati nadaljevali svojo dejavnost, od katere bi plačevali 100-odstotne prispevke in davke.

Pokojninske spremembe so pripravljene in jih bodo 12. julija predstavili na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Danes se je namreč še zadnjič pred sejo ESS sestala posebna pogajalska skupina, uskladila se je glede večine vprašanj, odprt pa ostaja še vedno dvojni status upokojencev.

Pogajalska skupina naj bi predlagala, da bi upravičenec prva tri leta po izpolnitvi pogojev za upokojitev, če bi delal še naprej, poleg plače prejemal 40 odstotkov pokojnine. Po treh letih pa le še 20 odstotkov pokojnine. Sindikati se s takšno rešitvijo strinjajo, ostro pa takšnemu predlogu nasprotujejo v Obrtni zbornici Slovenije (OZS). Vztrajajo in zahtevajo, da bi upokojeni obrtnik lahko prejemali polno pokojnino in hkrati nadaljevali svojo dejavnost, od katere bi plačevali 100-odstotne prispevke in davke. Takšen sklep je bil sprejet tudi na upravnem odboru zbornice v ponedeljek, so pojasnili.

Sindikati: To je nelojalna konkurenca

S predlogom dvojnega statusa za upokojence, ki bi delali po upokojitvi, pa se ne strinjajo v KSS Pergam, saj bi to po njihovem pomenilo poseg v temelje našega pokojninskega sistema, ki stoji na medgeneracijski solidarnosti, ker bi bili prispevki aktivne populacije namenjeni tudi pokojninam tistih, ki bi še ostajali na trgu dela in bi s temi plačili pomenili nelojalno konkurenco.

"Tega preprosto ne razumem," pravi Branko Meh, predsednik OZS, in doda: "V Avstriji in Nemčiji dobijo ljudje od izpolnitvi pogojev za upokojitev polno pokojnino, ne glede na to, ali se upokojijo ali pa še delajo naprej in od svojega dela plačujejo vse davke in prispevke. Torej tudi pri nas takšna zahteva ne bi smela biti sporna, navsezadnje, ob pomanjkanju delovne sile in nizkih pokojninah, ki jih imamo, bi jo morala država celo spodbujati. Mi pa razpravljamo o nelojalni konkurenci in oškodovanju države, če je nekdo po izpolnitvi pogojev za upokojitev pripravljen delati in plačevati polno davke in prispevke. Poleg tega mu odrekamo že zasluženo pokojnino."

9000 zavarovancev, ki po izpolnitvi pogojev za upokojitev še delajo, dobiva danes ob plači 20 odstotkov bodoče pokojnine

In kaj kažejo izračuni? Če bi vsem 9000 zavarovancem, ki danes še delajo in prejemajo 20 odstotkov pokojnine ob plači, za 10 odstotkov zvišali delež bodoče pokojnine - torej na 30 odstotkov, bi to za pokojninsko blagajno pomenilo 10 milijonov evrov na leto več, ob sicer za letos že predvidenih 20 milijonih evrov. Če pa bi ugodili OZS in ob plači plačevali polno pokojnino, bi ob sedanjem številu upravičencev to pomenilo 80 milijonov evrov več na leto. Tako bo, kot kaže, v javni razpravi o pokojninskih spremembah, ki bo tekla čez poletje, očitno najbolj vroča tema prav dvojni status, saj bodo v OZS vztrajali pri svoji zahtevi.

Največji izdatek bo dvig prispevne stopnje

O drugih spremembah, po tem, ko je bil s pogajalske mize umaknjen predlog o dvigu upokojitvene starosti s 65 na 67 let, so se v pogajalski skupini uskladili. Največji izdatek bo po mnenju ekonomista in nekdanjega finančnega ministra Dušana Mramorja, kot je ocenil za STA, predvideni dvig odmernega odstotka pri moških za pokojninsko osnovo za 40 let pokojninske dobe s 57,25 odstotka postopno v šestih letih na 63,5 odstotka. Za ženske bo ostal na sedanjih 63,5 odstotka. Prav tako meni, da so predlagane stimulacije za to, da zavarovanci ostajajo zaposleni, zelo drage.

Za vsako leto podaljšanja delovnega razmerja po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev naj bi se v pogajalski skupini dogovorili tudi za bonus v višini treh odstotkov. Poleg tega naj bi se strinjali, da bi bila pokojnina za upravičenko ali upravičenca za 1,36 odstotka višja za vsakega otroka, a največ za tri otroke. Pri tem naj bi postavili pogoj, da se upravičenka ali upravičenec ne upokoji predčasno. Še vedno pa naj bi ostala v veljavi tudi sedanja možnost, po kateri se lahko zaradi otroka upokoji prej. Po Mramorjevi oceni bodo finančne posledice predloga presegle odstotek bruto družbenega proizvoda, kar ne gre v smeri vzdržnosti pokojninskega sistema.

Anketa

Ste se cepili proti gripi?

Sudoku