Pogovor z županjo Ruš o gradnji doma in skrbi za starejše: "Želimo razvijati deinstitucionalno skrb za starejše v občini"

Barbara Bradač, 27.11.2020
Igor Napast

Z županjo občine Ruše Urško Repolusk o načrtih za dom starostnikov, novem javnem zavodu Rast, urejanju mestnega trga, pa tudi o tem, zakaj je postala članica Kluba županov in svetnikov Nove Slovenije.

Nekdanja načelnica UE Ruše Urška Repolusk, ki je pred dvema letoma v drugem krogu županskih volitev v občini Ruše dokaj tesno premagala Tomija Prosnika, je ena od 22 županij v 211 slovenskih občinah. Prednostna cilja njenega mandata sta gradnja doma starostnikov in ureditev čiščenja odpadnih voda. Napovedovala je občino, privlačno mladim - zanje je komunalni prispevek znižala na 50 odstotkov in dvignila finančno nagrado ob rojstvu otroka s 60 evrov na 350. ​

Kako se z novim koronavirusom spoprijemate v vaši občini?

"Približno 60 občanov je doslej okuženih. Vsa podjetja normalno poslujejo. V pomoč občanom je vključenih precej prostovoljcev, aktivirali smo nujne telefonske številke. Z enim trgovskim podjetjem smo sklenili pogodbo, da oskrbuje občane s potrebščinami iz trgovine. Vrtec zagotavlja nujno varstvo, zagotavljamo topli obrok socialno šibkim učencem, tudi naš Prostofer - prostovoljni šofer - normalno vozi naše občane. Je pa res, da se zaradi virusa investicije izvajajo počasneje. Država je že v spomladanskem času ustavila javno življenje, zato smo pozni pri pridobivanju projektne dokumentacije in soglasij. Grozljivka. Tri mesece niso delali projektanti, soglasodajalci. Šele v poznojesenskem času bomo realizirali investicije, ki so bile načrtovane letos, pa verjetno vsega ne bomo uspeli realizirati, kar je bilo načrtovano."

Upravna enota Ruše je z občinami, ki jo sestavljajo, edina upravna enota v Sloveniji brez doma za starostnike. S pismom ste podprli avstrijsko podjetje SeneCura.

"Dom starostnikov je velika rana naše občine. Za njegovo postavitev si občina prizadeva že 20 let. Podpisanih je bilo že več pisem o nameri. Tudi Dom Danice Vogrinec je v preteklosti že dobil tri pisma podpore s strani naše občine. Podeljena je bila že koncesija, vendar do same realizacije izgradnje doma do leta 2020 ni prišlo. Ko je bil letos objavljen državni razpis za dnevne in začasne namestitve, namenjen javnim domovom, smo pozvali več javnih domov, tudi Dom Danice Vogrinec, a se ni takrat nihče odzval, čeprav bi lahko ponudili kar nekaj stavb, ki bi se lahko revitalizirale. Že ko sem nastopila mandat, so se name obračali različni investitorji. Podjetje SeneCura želi graditi v Rušah, prijavili so se na razpis ministrstva za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva za starejše in od občine so tako dobili pismo o podpori. Podprla bom vsakega, ki bo želel graditi dom."

Kdaj bo dom postavljen?

"S SeneCuro smo po javni dražbi že sklenili kupoprodajno pogodbo z odložilnim pogojem za nakup zemljišča za Hotelom Veter. Če bodo pridobili koncesijo, bodo zemljišče kupili in tam zgradili dom s 151 posteljami, kolikor je potreb v Upravni enoti Ruše. Koncesija se mora začeti izvajati do 31. decembra 2022."

"Izračuni so pokazali, da bi bila priključitev na centralno čistilno napravo v Dogošah za nas dražja"

Kje so razlogi, da iz javnega zavoda Cezam Ruše izločujete socialne dejavnosti in jih vključujete v novi javni zavod Rast Ruše?

"Cezam se nikoli ni ukvarjal s socialnovarstvenimi aktivnostmi, pač pa je kulturni javni zavod, ki je bil ustanovljen pred več kot 15 leti za mlade. Skozi leta se je programsko precej spreminjal. Pridružili so se mu šport in vse festivalske aktivnosti v našem kraju. Ob nastopu mandata sem napovedala, da moramo Cezam vrniti na njegove temelje. Tako bo še naprej vodil dejavnosti turizma, športa in delno kulture v občini, a hkrati ustanavljamo novi javni zavod Rast, ker želimo razvijati deinstitucionalno skrb za starejše v občini, ker je pri tem velika potreba. Javni zavod, kjer je socialna dejavnost primarna, se lažje prijavlja na razpise za socialno varstvo. Starostniki si želijo ostati doma, v domačem okolju, zato smo okrepili pomoč na domu, ki jo sedaj zagotavljamo vsem, ki so bili lani na čakalni listi."

Bo Cezam še organiziral festival Letni oder Ruše?

"Festival je še v fazi dogovarjanja, a verjetno ja, ker je povezan s turističnim dogajanjem. Cezam bo še naprej skrbel za šport in upravljanje vseh športnih in turističnih objektov, tudi za turističnoinformacijski center, ki ga odpiramo prihodnje leto. Pod njegovim okriljem ostajajo aktivnosti okrog prvega maja. Ukinitev Cezama ni v načrtu."

image
Občina Ruše meri 61 kvadratnih kilometrov. V naseljih Bezena, Bistrica ob Dravi, Fala, Lobnica, Log, Ruše in Smolnik živi okrog 7000 prebivalcev.
Andrej Petelinšek

Kaj bodo konkretne naloge novega zavoda Rast? Bo prevzel tudi pomoč na domu?

"Javni zavod Rast v drugem branju še na občinskem svetu ni bil potrjen. Če bo, se bo ukvarjal s starostniki in mladino, skrbel za medgeneracijske aktivnosti, kar je doslej za nas opravljal Dom Danice Vogrinec oziroma Medgeneracijski center DANica Ruše, kjer občina financira plače koordinatoric. Zavod bi skrbel za prevoze starostnikov, morda tudi oskrbo starejših s hrano. Aktivnosti skrbi za starejše bi radi organizirali v lastnem zavodu. Ali se bo ukvarjal še z nudenjem pomoči na domu, kar v občini sedaj opravlja SeneCura, prej Sončni dom, še ne vemo. V nekaterih občinah, ki imajo svoj javni zavod, imajo precej nižjo ceno te pomoči, zato bomo to tudi preračunali. V prvi fazi se bo ukvarjal z medgeneracijskimi aktivnostmi in pripravljal temelje za kandidiranje za sredstva v novi finančni perspektivi. Zavod bo ustanovljen za področje sociale in delno za področje kulture, v njegovem upravljanju bosta tudi galerija in muzej."

Ali bodo cene SeneCure res višje za vaše občane kot v državnem domu?

"To težko komentiram. Veliko se je govorilo o ceni oskrbe starostnikov v domu, koliko bo koncesionar dražji, a vsi vemo, kako se oblikuje cena. Ministrstvo določi točno metodologijo oblikovanja cene in koncesionar od tega ne more odstopati. Pri koncesionarju se res del investicije prevali na uporabnika, a ta dom zagotavlja uporabniku drugačen standard. Večina bo enoposteljnih sob, nekaj malega dvoposteljnih, medtem ko Dom Danice Vogrinec še danes razpolaga tudi s štiriposteljnimi sobami."

image
Urška Repolusk je dvignila finančno nagrado ob rojstvu otroka s 60 evrov na 350. ​
Igor Napast

Za čiščenje komunalnih voda ste podpisali pogodbo z Občino Selnica ob Dravi, kar pomeni, da se boste priključili na njihovo čistilno napravo.

"Občino sem prevzela v dokaj slabi komunalnoinfrastrukturni kondiciji. Precej let se je odločalo, kaj narediti s čiščenjem komunalnih voda, jaz sem se morala odločiti v pičlih treh do štirih mesecih. Tehtali smo različne možnosti čiščenja, od lastne čistilne naprave do povezav na katero izmed sosednjih občin. Opciji sta bili čistilna naprava v Dogošah in v Selnici ob Dravi. Po vseh izračunih bomo čistili pretežni del Ruš v Selnici ob Dravi. Izračuni so pokazali, da bi bila priključitev na centralno čistilno napravo v Dogošah za nas dražja, tudi vode v Limbušu bi morali dodatno financirati. V Bistrici ob Dravi bomo gradili lastno čistilno napravo s pomočjo koncesionarja. Načrtujemo, da bosta do konca leta 2022 povsem urejena odvajanje in čiščenje komunalnih voda na nivoju celotne občine. Subvencioniramo tudi male čistilne naprave."

Ureditev mestnega trga je bila vaša obljuba.

"Dela so se začela. Nastal bo prireditveno-družabni prostor, kjer bo središče kraja. Trg bo v dveh nivojih. Na enem delu zelene površine in drevesa, ki so stara okrog 150 let. Na drugem nivoju tlakovana površina, kjer sta zamišljena srečevanje in družabno življenje. Doslej Rušani nimajo takšnega prostora, kjer bi se lahko srečevali. Predvidevamo, da bo otvoritev trga konec prihodnjega leta. Investicija bo okoli 450 tisoč evrov in bo financirana iz občinskih sredstev. Upamo tudi na denar s kakšnega razpisa."

Kje bodo mestna galerija, tržnica in pasji park?

"V sklopu trga bo zagotovo delno tržnica, s katero se ukvarja kmetijska zadruga in bo zaživela do pomladi 2021. Tržnica je predvidena pri kmetijski zadrugi, se bo pa širila na območje našega trga morda s kakšno domačo obrtjo. Mestna galerija je predvidena v letu 2021 ali 2022, bo pri Domu kulture Ruše, ki ga bomo prihodnje leto adaptirali. Obnovili smo skulpture na naši formi vivi. Nastaja galerija gospoda Mirka Vovška. Ob kandidaturi sem govorila tudi o muzeju, a imamo malo materialnih virov, čeprav imamo bogato zgodovino, zato je v sklopu trga predviden digitalni muzej. Nekaj muzejske zbirke kmečkega orodja smo obnovili na vinski poti. Pasji park je zastal, saj so se uprli občani, ki živijo blizu lokacije, kjer je bil predviden."

image
Urška Repolusk
Igor Napast

Kdaj ste postali članica stranke Nova Slovenija?

"Nisem, sem samo v Klubu županov in svetnikov Nove Slovenije."

Na spletni strani Nove Slovenije piše, da Klub županov in svetnikov sestavljajo župani, svetniki in člani nadzornih odborov občin, ki so člani Nove Slovenije - krščanskih demokratov. Zakaj ste se odločili za pridružitev temu klubu?

"Dobila sem povabilo, na katero sem se odzvala. Blizu so mi krščanske vrednote. Izmenjujemo si ideje, predloge, dobre prakse, v manjših sredinah je ta izmenjava lažja kot med 211 župani."

Anketa

Ali se boste cepili proti covid-19?

Sudoku