Po Sloveniji več kot 3100 najemnih stanovanj za starejše, do leta 2025 še 400 novih

Kvadrati, 16.2.2021
Shutterstock

Osnovni namen Nepremičninskega sklada je zagotavljanje in oddajanje stanovanj za starejše. V svojem skladu ima 3123 najemnih stanovanj v 116 krajih in 555 stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektih po vsej Sloveniji, med katerimi je 360 oskrbovanih najemnih stanovanj. Namenjena so reševanju stanovanjskih vprašanj upokojencev oz. starejših od 65 let, oddajajo pa se za nedoločen čas.

Osnovno poslanstvo družbe je skrb za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju, kar pomeni ob ekonomsko uspešnem poslovanju družbe tudi vzdrževanje, energetsko sanacijo in arhitekturno prilagajanje obstoječega stanovanjskega sklada in razvijanje novih projektov z najemnimi stanovanji za starejše (oskrbovana in namenska) in drugih oblik bivanja (bivalne skupnosti za starejše). Mag. Andrej Hudoklin, direktor Nepremičninskega sklada, poudarja: "Zastavljene imamo ambiciozne načrte in navkljub epidemiji nadaljujemo z iskanjem primernih zemljišč za gradnjo in razvijanjem novih naložb."
 

Več kot 3100 najemnih stanovanj za starejše po Sloveniji

Med 2763 namenskimi najemnimi stanovanji prevladujejo garsonjere in enosobna stanovanja, povprečna površina stanovanj je 38 m2. Najemnina za povprečno veliko stanovanje znaša približno 129 evrov mesečno; k najemnini je treba prišteti vse obratovalne in ostale stroške. Najemnine za stanovanja Nepremičninskega sklada so nižje od najemnin na trgu in tako dostopnejše starejšim. V lasti imajo tudi 360 oskrbovanih najemnih stanovanj v 16 krajih po Sloveniji, ki so velika od 27 do 72 m2 in primerna za bivanje ene ali dveh oseb. Povprečna najemnina za oskrbovano najemno stanovanje znaša 5,9 evra na kvadratni meter, k najemnini pa je treba prišteti vse obratovalne in ostale stroške.
 

Še 400 novih najemnih stanovanj za starejše

V gradnji je 60 oskrbovanih najemnih stanovanj na Bledu, 13 oskrbovanih in 8 namenskih najemnih stanovanj v Radljah ob Dravi, 36 oskrbovanih najemnih stanovanj v Studencih v Mariboru, več kot 40 oskrbovanih in namenskih najemnih stanovanj na Kozini, izbrana je arhitekturna rešitev za izgradnjo 20 oskrbovanih stanovanj ob Šegovi ulici v Novem mestu in za prenovo objekta in pridobitev dodatnih namenskih najemnih stanovanj v Radovljici. Skupaj bo tako do konca leta 2022 predvidoma na voljo 180 novih najemnih stanovanj za starejše.

Do leta 2025 želi sicer Nepremičninski sklad pridobiti 400 novih oskrbovanih in namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše.

Poziv za zbiranje ponudb za nakup stanovanj, zemljišč

Nepremičninski sklad išče primerna zemljišča za gradnjo in razvijanje novih naložb. Za ta namen je objavljen Poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj/večstanovanjskih stavb – zgrajenih ali v fazi gradnje oz. projektiranja – in stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj. Stanovanja morajo biti arhitekturno in arhitektonsko prilagojena starejšim, v mirnem in urbanem okolju, kjer so v bližini ključne življenjske storitve, kot so trgovina, zdravstvena oskrba, javni prevoz …

Več informacij je na voljo na spletni strani www.ns-piz.si.

Anketa

Ali se boste cepili proti covid-19?