Mobilnost pri Slovencih: Vse več pešačimo, kolesarimo in uporabljamo javni potniški prevoz na delo

Jasna Marin, 27.10.2020
Shutterstock

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije iz leta 2019 in predhodna merjenja v obdobju od leta 2010 do 2017 razkrivajo, kako Slovenci izbiramo način prevoza.

Zaradi značilnosti poselitve Slovenije in potreb po mobilnosti je sprememba prometa v okolju prijaznejši smeri ključni izziv za vse nas. Doseganje državnih ciljev in ciljev EU, kot sta prehod v nizkoogljično družbo in povečanje energetske učinkovitosti za 35 odstotkov do leta 2030, bo korenito spremenilo tudi izbiro načina mobilnosti. Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije, REUS GOS 2019, in predhodna merjenja v obdobju 2010-2017 razkrivajo, kako Slovenci izbiramo način prevoza.

Izbira v slovenskih gospodinjstvih

V kraju bivanja - za razdalje do pet kilometrov - avtomobile najpogosteje uporabljamo za pot po opravkih in nakupih (67 odstotkov) ter za pot v vrtec (62 odstotkov). Sledijo pot na delo (55 odstotkov), pot v šolo (51 odstotkov) in na fakulteto (42 odstotkov). Povečal se je delež gospodinjstev, ki poleg vožnje z avtomobilom še pešačijo, kolesarijo in za prevoz na delo dodatno uporabljajo javni potniški prevoz. Opazen je tudi negativen trend pri povečanju deleža gospodinjstev, ki uporabljajo avtomobil za pot po opravkih in nakupih, za sedem odstotnih točk. Za pot zunaj kraja bivanja, torej za razdalje od pet do 150 kilometrov, prav tako beležimo pozitiven trend pri izbiri dodatnega načina mobilnosti poleg avtomobila, vendar javni potniški prevoz ali kolo uporablja le majhen delež gospodinjstev. Pri razdalji nad 150 kilometrov je za večino gospodinjstev (84 odstotkov) avtomobil primarno prevozno sredstvo. Sledijo letalo (sedem odstotkov), primestni avtobus (dva odstotka) in vlak (dva odstotka). V obdobju 2010-2017 se je občutno povečal delež gospodinjstev, ki za pot na počitnice uporabljajo letalo ali ladjo.

Vpliv letnih časov

Izbira primarnega prevoznega sredstva ni odvisna od letnega časa. Pri izbiri okolju prijaznejših oblik mobilnosti je kolo poleti dodatno prevozno sredstvo za pot na delo za slabo tretjino (30 odstotkov) anketiranih, pozimi pa za samo sedem odstotkov​ anketiranih. Tudi pešačenje je pogostejše poleti kot pozimi, vendar so odstopanja manjša kot pri kolesarjenju. Odstotek uporabnikov javnega potniškega prevoza je enak tako poleti kot pozimi.

image
Informa Echo, www.reus.si

Razlogi za izbiro prevoza

Ključni razlog pri izbiri prevoza je za večino porabljen čas (69 odstotkov). Sledijo cena prevoza (40 odstotkov), udobje (36 odstotkov) in navade (22 odstotkov). Vpliv na okolje je pomemben dejavnik pri izbiri prevoza za samo šest odstotkov anketirancev. Pri uporabi javnega potniškega prevoza in pri zamenjavi lastništva avtomobila z uporabo različnih storitev mobilnosti so odločilni dejavniki dobre povezave, vozni redi in porabljen čas. V letu 2019 so gospodinjstva kot pozitivno spremembo v javnem potniškem prometu najpogosteje navedla, da se avtobusi bolj držijo voznih redov (43 odstotkov).

Kaj smo pripravljeni spremeniti?

Pri uporabi javnega potniškega prevoza kot primarnega prevoznega sredstva v preteklem desetletju ni bistvenih sprememb, saj javni potniški prevoz redno uporablja samo majhen delež gospodinjstev; najpogosteje za pot v šolo ali na fakulteto v kraju bivanja. Najverjetnejša alternativna oblika mobilnosti v prihodnosti je hoja, vendar se je odstotek gospodinjstev, ki so izbrala to možnost, zmanjšal. Pripravljenost za uporabo kolesa in javnega potniškega prevoza ostaja enaka. Vpliv covida-19 na spremembe v mobilnosti bodo pokazali izsledki raziskave REUS za gospodinjstva 2021.

Vir: Informa Echo, www.reus.si

Anketa

Ali se boste cepili proti covid-19?