Medgeneracijski odnos se začne doma, še pred odhodom starostnikov v domove za starejše

Doc. dr. Bojan Macuh, 12.1.2021
Profimedia

Predstavili bomo dejavnike in značilnosti tovrstnega sodelovanja in opredelili aktivno medgeneracijsko sodelovanje v enem izmed programov za kakovostno življenje starostnikov, tj. v domovih za starejše, kjer smo tudi izvajali raziskavo in bili neposredno priča obema oblikama medgeneracijskega sodelovanja in tudi vseživljenjskega učenja.

Kako poteka medgeneracijsko sodelovanje na relaciji mladi – odrasli in odrasli – odrasli

Nesporno je tovrstnega sodelovanja zelo veliko, saj je bil trend za institucionalno bivanje intenzivno zaznaven v zadnjih 40 letih. Starostnikom omogočajo, da kakovostno preživljajo dni v domu za starejše in se s pomočjo solidarnostnega udejstvovanje strokovnih delavcev, sostanovalcev in tudi zunanjih sodelavcev aktivno vključujejo v vse procese vseživljenjskega učenja, ki jih izvajajo v domovih za starejše.

Medgeneracijski odnos poteka že doma, pred odhodom starostnikov v domove za starejše, v razširjeni družini. Starostniki so predvsem v vlogi varuhov, vzgojiteljev in učiteljev. Mladi in starostniki morajo imeti možnost pozitivnega komuniciranja in sodelovanja na različnih področjih. Skupno prostovoljno delo obeh starostnih skupin v družini bo pripomoglo k boljšemu medsebojnemu spoznavanju.

Starejši naj mladim priskočijo na pomoč s svojimi izkušnjami in življenjsko modrostjo, mladi pa lahko starejšim ponudijo družabništvo, kar že poteka v domovih za starejše, in pomoč v gospodinjstvu, še posebej pri opravljanju težjih fizičnih del doma. Tudi teh oblik pomoči in sodelovanja je v zadnjem obdobju zelo veliko.

Za medgeneracijsko učenje je velikega pomena medgeneracijska solidarnost. Ta je sestavljena iz več solidarnosti. Emocionalna solidarnost označuje tip in stopnjo pozitivnih čustev o družinskih članih in se običajno opazuje na podlagi ocene naklonjenosti, bližine, razumevanja, zaupanja, spoštovanja ter ocene zaznane recipročnosti pozitivnih čustev. Funkcionalno solidarnost avtorja imenujeta funkcionalna solidarnost. Funkcionalna solidarnost označuje izmenjavo različne vrste opore med starši in otroki.

Tudi v okviru naše raziskave smo ugotovili, da se tovrstne solidarnosti pri aktivnostih starostnikov v domu za starejše prepletajo, ker so kompleksne in med seboj pogojene. Ugotavljamo, da nekaterih sploh ne bi mogli izvajati, če ne bi bilo interakcije in vzajemnosti soudeleženih oziroma ljudi, ki jim vrednote, kot so npr. sodelovanje, spoštovanje starejših in njihovih izkušenj veliko pomenijo.

Ob izvajanju medgeneracijskega učenja je zelo zaželeno razumevanje družinskih članov in njihovo posredno in neposredno vključevanje v bivanje in življenje njihovih svojcev (starostnikov) v domovih za starejše.

Zaradi staranja prebivalstva, ki je značilno za sodobno družbo oziroma v demografskih pogojih, ko je prebivalstvena piramida obrnjena, lahko pričakujemo, da bodo ljudje delali dlje časa, zato bo do medgeneracijskega učenja prihajalo tudi na delovnih mestih, kjer se bodo soočali z novimi načini upravljanja z znanjem. Tudi ljudje, ki se bodo upokojili, bodo tako ali drugače ostajali aktivni.

Vsebina je iz znanstvene monografije Medgeneracijsko sodelovanje: potreba in zahteva časa.