Fizioterapevtov je premalo, v domu starejših en fizioterapevt na 150 oseb

Barbara Bradač, 8.9.2020
Sašo Bizjak

V mariborskem Domu pod gorco s telovadbo obeležili svetovni dan fizioterapije, v mariborskem zdravstvenem domu danes izvajajo teleobravnave oziroma fizioterapevtske obravnave preko videoklica. V Strokovnem združenju fizioterapevtov Slovenije pa so opozorili na številne težave in izzive.

Ob svetovnem dnevu fizioterapije danes v mariborskem zdravstvenem domu poteka pilotni dan fizioterapije na daljavo. Ekipa fizioterapevtov različnih strokovnih področij je izvajala obravnavo pacientov preko videoklica. To je pri nas nova oblika dela, v tujini pa že uveljavljena. Na ta način se omogoči varna obravnava brez fizičnega stika s pacientom. Čeprav vseh obravnav ni mogoče izpeljati preko videoklica, pa lahko na ta način razbremenijo pritisk v ambulante, kjer je sedaj zaradi izvajanja zaščitnih protikoronskih ukrepov lahko fizično obravnavanih manj pacientov. S teleobravnavami bi omogočili hitrejši dostop do fizioterapevstkih storitev. Povprečna čakalna doba na fizioterapevtsko obravnavo je namreč 140 dni. Več problemov na področju fizioterapije so na srečanju z novinarji nanizali v Strokovnem združenju fizioterapevtov Slovenije (ZFS), ki je potekalo v domu starejših v Domu pod Gorco.

image
Sašo Bizjak V Domu pod gorco je potekala tudi vadba starejših s fizioterapevti na prostem.

Namreč prav starejši zaradi dvomesečnega neizvajanja teh obravnav tudi v domovih za starejše in sedanjega zmanjšanega obsega obravnav plačujejo davek v slabši psihofizični kondiciji. Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) je med drugim povedal, da je v Sloveniji premalo fizioterapevtov, saj jih je samo 61 na 100 tisoč prebivalcev, in povedal, da smo s tem statistično na repu Evrope.

image
Sašo Bizjak

"Zaradi oteženih razmer za delo je oskrba s fizioterapijo zelo prizadeta tudi pri starejši populaciji. Člani ZFS zato ob tem dnevu po vsej Sloveniji pripravljamo aktivnosti, s katerimi starejši populaciji nudimo fizioterapevtsko oskrbo. Večja dostopnost fizioterapije, tako za tiste v domovih za starejše, kot tiste, ki živijo doma, bi prispevala k njihovemu boljšemu zdravstvenemu stanju in s tem dolgotrajnejšemu aktivnemu in samostojnemu življenju. Zato pa so potrebni tudi sistemski premiki. Fizioterapevti bi morali biti bolj povezani z družinsko medicino in tudi kadrovski normativi v domovih za ostarele bi morali biti ustreznejši. V Sloveniji je v domovih za ostarele, kjer biva blizu 20.000 ljudi, prisoten en fizioterapevt na 150 oseb; da bi zadostili minimalnim standardom bi potrebovali najmanj 4 na 150 oseb," so sporočili v združenju.

image
Sašo Bizjak
Anketa

Se boste lotili priprave domače ozimnice?

Sudoku