Dražje bivanje v Domu upokojencev Ptuj

Slavica Pičerko Peklar, 4.3.2020
Slavica PIČERKO PEKLAR

Stanovalci ptujske enote v Kidričevem bodo poslej za mesečno oskrbo odšteli kar 36 evrov več. Socialne razmere se poslabšujejo.

Če je bilo treba za mesečno oskrbo v ptujski in muretinski enoti Doma upokojencev Ptuj od 1. januarja, ko so se cene nazadnje zvišale, do 1. marca plačati dobrih 570 evrov, kar je osnovna cena mesečne oskrbe, je po 1. marcu ta višja za dobrih 24 evrov. Na neizogibno podražitev storitev so v preteklih tednih opozarjali v večini slovenskih domov upokojencev, na zadnji seji sveta pa so v ptujskem povišanje cen tudi potrdili. Ni šlo brez razprave, saj je vsak dvig cen dodatna finančna obremenitev za stanovalce in njihove svojce, a tudi za lokalno skupnost.

Večji stroški vplivajo na cene

"Nove cene smo oblikovali v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, pri tem smo sledili izhodiščem ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na tokratno povišanje je vplivala rast minimalnih plač zaposlenih, saj so se zaradi tega stroški dela povišali za šest odstotkov. Če k temu prištejemo še rast stroškov materiala in storitev, amortizacijo in investicijsko vzdrževanje, se zvišanju cen naših storitev nismo mogli izogniti," razlaga Jožica Šemnički, direktorica Doma upokojencev Ptuj.

image
Slavica PIČERKO PEKLAR Dom upokojencev Ptuj

Najmanj, za dobra dva odstotka, so zvišali ceno osnovne oskrbe v svoji koprski enoti, kjer pa je bila ta sicer že vsa leta najvišja in je do zdaj znašala 20,75 evra. Nova cena za stanovalce enote, ki je v postopku prenosa na tamkajšnji dom upokojencev, je 21,21 evra in ni več najvišja, saj je dnevna oskrba v domovih Juršinci in Kidričevo višja za šest oziroma pet centov. Najnižja osnovna cena oskrbe ostaja v enotah Ptuj in Muretinci, kjer stanovalce dan te po novem stane 19,83 evra.

"Naša januarska podražitev je bila med 0,9 in 1,3 odstotka, vendar smo že takrat vedeli, da s to podražitvijo ne bomo pokrili rasti stroškov. Vse se draži, na eni strani delo, na drugi material, komunalne storitve, blago ... Zaposleni si višje plače resnično zaslužijo, a zadnji dvig minimalne plače pomeni za 6 odstotkov višje stroške dela. Pri nas kar polovica od skupaj 419 zaposlenih, to je 208 delavcev, tačas prejema minimalno plačo, lani decembra je bilo takih 87 zaposlenih. Zakon o minimalni plači zelo občutimo. Stroški za plače so od novega leta naprej mesečno višji za okrog 12 tisoč evrov. Ko se je država odločila za dvig minimalne plače, bi morala najti tudi vir za to. Zdaj to politično odločitev občutijo naši stanovalci oziroma plačniki domskih storitev," razlaga direktorica Šemničkijeva.

Vse več starejših si vse težje privošči bivanje v domu

V štirih enotah ptujskega doma je tokratni dvig osnovne cene od dobrih dveh do slabih šestih odstotkov v enoti Kidričevo. Najzahtevnejša oskrba IV se je najmanj, za dober odstotek, podražila v enotah Ptuj in Muretinci, najbolj pa prav tako v enoti Kidričevo. Da rast cen oskrbe v socialnovarstvenih zavodih, kamor sodijo tudi domovi upokojencev, najbolj prizadene najranljivejše skupine prebivalstva, opozarjajo v skupnosti socialnovarstvenih zavodov.

Na vse slabše socialne razmere so na zadnji seji sveta ptujskega doma v svojih razpravah in pomislekih kazali tudi člani sveta, ki opozarjajo, da je vse več starejših, ki si težko plačajo bivanje v domu. Mnogi starostniki tako ostanejo doma, velikokrat prezrti, osamljeni, vse več pa je med njimi tudi takih, ki s svojimi pokojninami pomagajo pri preživetju svojcev.

Priprave na gradnjo v Žabjaku

Dom upokojencev Ptuj je sredi preteklega leta začel gradnjo prizidka pri domski enoti v Juršincih. Kot pravi direktorica Šemničkijeva, gradnja poteka nekoliko počasneje, kot so načrtovali, a je pritličje že zgrajeno in se bodo novi stanovalci v dom lahko vselili še letos: "Za načrtovano in nujno potrebno gradnjo nove domske enote v Žabjaku pripravljamo investicijsko in projektno dokumentacijo, in če dobimo soglasje za najem kredita ali bo na zahtevo županov ministrstvo pokrilo del investicije v zameno za enoto Koper, bi lahko gradbena dela začeli naslednje leto."

image
Slavica PIČERKO PEKLAR Najstarejša enota ptujskega doma upokojencev v Muretincih se ponaša z velikim ograjenim parkom.
Anketa

Ste se cepili proti gripi?

Sudoku