Cvetoče rastline utegnejo biti 100 milijonov let starejše, kot smo domnevali

NR, 15.2.2021
Profimedia

Cvetnice so se morda razvile že pred 250 milijoni let, torej več kot sto milijonov let prej kot cvetlice, katerih okamenele ostanke oziroma fosile smo odkrili do zdaj.

Danes so cvetnice najbolj raznolika skupina kopenskih rastlin. Najstarejši do zdaj odkriti fosili cvetnic so stari 135 milijonov let. Mnogi raziskovalci so prepričani, da so se pred toliko leti tudi prvič pojavile. Na podlagi drugih odkritih fosilov je mogoče sklepati, da so postale bolj raznolike pred 130 milijoni let.

Znanstvenike, vključno s Charlesom Darwinom, je dolgo begalo vprašanje, kako so lahko cvetnice postale tako zelo raznolike v tako kratkem času po svojem pojavu. Odkriti fosili in genetski podatki ponujajo nasprotujoče si dokaze, pri čemer genetski podatki nakazujejo, da so se cvetnice pojavile že veliko prej. Daniele Silvestro in njegovi kolegi z Univerze v Fribourgu v Švici so analizirali več kot 15 tisoč fosilov cvetnic iz približno dvesto različnih družin, da bi izdelali natančnejšo časovnico.

image
Natalija Jurše

"Hoteli smo zasnovati model, ki se opira samo na fosile in ne na podatke o genomu ali (evolucijske) predpostavke," je povedal Silvestro. V okviru analize so znanstveniki preučili današnjo raznolikost cvetnic in njihovo raznolikost v različnih časovnih obdobjih. "Poskušali smo potegniti črto med današnjo raznolikostjo cvetnic in tisto v času, ko so se pojavili prvi primerki družin," je dodal Silvestro. Raziskovalci so na podlagi statistične analize fosilov prišli do dokaj trdnih dokazov, da so se najstarejše cvetnice pojavile že pred 250 milijoni let, na koncu perma, oziroma veliko pred časom, iz katerega izvira najstarejši znani fosil cvetnice. Če se je namreč veliko število sorodnih cvetnic, katerih fosile smo že našli, pojavilo pred 135 do 130 milijoni leti, so se morale razviti iz precej starejše skupne prednice, katere fosila še nismo odkrili. Če so ocene znanstvenikov pravilne, so cvetnice svojih prvih sto milijonov let na Zemlji prestale le kot redke komponente ekosistemov, ki se najverjetneje niso spreminjale v fosile. Te ocene potrjujejo domnevo, da cvetnice izvirajo iz časa pred kredo, in so tudi v skladu s teorijami, ki namigujejo na njihovo hitro diverzifikacijo v obdobju krede.

Toda Patrick Herendeen iz čikaškega botaničnega vrta je skeptičen glede teh ugotovitev. Ta pristop je po njegovih besedah močno odvisen od kakovosti študij na fosilih in njihovih taksonomskih identifikacij, kar pomeni, da morda ne zajema nekaterih podatkov o fosilih, ki bi lahko vplivali na končne ugotovitve. Vendar Herendeen kljub skeptičnosti pravi, da ga ne bi presenetilo, če bi v prihodnosti odkrili fosile cvetnic iz obdobja pred kredo, sklene New Scientist.

Anketa

Ali se boste cepili proti covid-19?