Razmišljanja Alenke Žnidaršič Kranjc o staranju  

Karmen Petek, mag. zdr. nege, 11.12.2018
Profimedia

Doktorica poslovnoorganizacijskih znanosti, raziskovalka, ustanoviteljica treh startupov, avtorica devetih knjig Alenka Žnidaršič Kranjc je svoja razmišljanja o starosti zapisala v knjigi "Dočakal boš pokoj!" Razmislek o moji starosti.

Čeprav vemo, da bomo, tako kot vsi, po določenem številu aktivnih delovnih let, morali v pokoj, se na ta trenutek v mladosti kaj dosti ne pripravljamo. Večina o pripravi na pokoj razmišlja šele tik preden se to zgodi. O obdobju, ki zagotovo čaka slehernega izmed nas, tako ne delamo velikih načrtov, čeprav bi bili smiselni. Varčujemo kolikor nam življenje dopušča in ne dovolj dolgo, praviloma v obliki nepremičnin, kar pa nam ne omogoča kakovostnega življenja. Lahko, da zaradi tega sicer umremo bogati, vendar na pragu revščine. Za naše premoženje pa se prepirajo zanamci.

image
Profimedia

Pomemben aspekt dela je lastna izpovedna izkušnja in rešitve, ki jih avtorica nazorno ponuja kot pripravo na kakovostno starost in pokoj. Dejstvo je, da o pokoju ljudje večinoma ne razmišljajo v mlajših letih, ker se jim pokoj zdi preprosto oddaljen ali pa celo razmišljajo, da pokoja ne bodo dosegli, zato razmišljanje o njem, nima smisla. Starejši nad petdeset let, upokojitev težko čakajo, nekateri pa nad mislijo o pokoju, zaradi finančnih težav, ki jih ta prinaša, niso navdušeni.

Knjiga bralcu na razumljiv način opiše načine kako biti odgovoren danes, da bomo v manjše breme in skrb jutri. Rdeča nit za lažje razumevanje so konkretne situacije iz njenega življenja.

Knjiga v prilogi vsebuje tudi pokojninsko vrzel in informativni izračun varčevanja za pokojnino. Na tej povezavi si lahko brezplačno prenesete svoj izvod.

Knjiga najprej govori o življenju samem, to je pred staranjem in smrtjo in o tem, da nas je pravzaprav strah razmišljati o minljivosti. Čeprav nas le ta spremlja na vsakem koraku. Kot pogoj za odgovorno življenje najprej navaja odgovornost, do samega sebe. Kajti samo tako lahko odgovorno živimo tudi do drugih. Prelomnica ob kateri bi morali začeti razmišljati o starosti, je prva zaposlitev, saj z njo, prevzamemo tudi odgovornost za lastno življenje. Vendar je na prvo mesto, najprej potrebno postaviti sebe, kajti le tako lahko človek potem poskrbi tudi za družino. Ob tem se postavlja vprašanje, kako bo družina poskrbela za nas, če je tega nismo naučili. Ob vsem tem je potrebno razumevanje staranja, ki je posledica daljše

življenjske dobe. Avtorica niza rešitve, za težave, ki jih daljše življenje prinaša, te zajemajo ustrezno načrtovanje dohodkov starosti, pravočasno prilagoditev bivališča, skrb za zagotavljanje umske in telesne dejavnosti, ki bo omogočala daljše kakovostno in neodvisno življenje, ureditev potrebnih dokumentov in odločitev o pomoči, ko bo ta potrebna. S tem razmišljanjem imamo možnost pravočasnega ukrepanja. S starostjo se spremeni struktura uporabe sredstev, ki pa ne pomeni znižanja stroškov, saj se na primer lahko poveča poraba za zdravila ali negovalno oskrbo. Skrb za dohodke, pomeni večjo možnost skrbeti zase, biti neodvisen, vključen v družbo in tako ohraniti ponos. Za zagotavljanje kakovostnega življenja v starosti, bi morali spremeniti tudi pogled na nepremičnine in pravočasno načrtovati in prilagoditi bivališča za starost. Zavedati se je potrebno, da je ohranjanje dobre telesne vzdržljivosti, nujno potrebno že v mladosti. Pravzaprav enotnega priporočila za telesno dejavnost ni, saj se zahtevnost in pogostost, priporočata glede na starost in morebitne pridružene bolezni. Vsekakor pa je pomemben dejavnik za ohranjanje telesne zmogljivosti. S staranjem upada tudi umska zmogljivost, zato je pomembno ohranjanje in razvijanje konjičkov, starosti primernih, telovadba uma in ohranjane delovne zmogljivosti. Pri tem pa ne smemo zanemariti pomena druženja, saj smo ljudje družabna bitja. Pravočasno je potrebno urediti dokumente, ki so povezani s premoženjem, obveznostmi in pravicami. Le ti naj bodo dosegljivi tudi v fizični obliki. Potreben je pregled finančnega stanja, smiselno je, da je nekdo izmed družinskih članov pooblaščen za upravljanje splošnega in bančnega premoženja. Saj se tako izognemo nepotrebnim težavam, ki ji nehote, naložimo tistim, ki za nami ostanejo. V kolikor je potrebna zdravstvena oskrba je prav, da človek pravočasno razmišlja o pomoči na domu ali pa o odhodu v dom za starejše. S tem si zagotovo zagotovimo boljšo oskrbo in kakovostnejše življenje. Ko gre človekovo življenje h koncu, je na to potrebna predhodna priprava, pogovor, ko človek jasno pove, kakšen konec svoje zgodbe si želi. Od njegove volje, pa je odvisno dedovanje. Česar bi se morali zavedati vsi, ki za njim ostajajo. Zato je pomembno, da se to ozavesti ali pa se dedovanje uredi prej in na način, kot ga človek želi. Zelo pomembno je, da si za drug drugega vzamemo čas, ko smo še živi. Ko nam bližnji umre je pomembno, da razumemo proces žalovanja in si dovolimo žalovati. Za lažje razumevanje sistema, zakaj se je smiselno pripravljati na starost pravočasno, je dodan kratek seznam dejanj, ki jih je potrebno narediti, če želimo poskrbeti za kakovostno staranje, pokoj in dostojno slovo. Knjiga v prilogi vsebuje tudi pokojninsko vrzel in informativni izračun varčevanja za pokojnino. Ta nam opišeta, da lahko tudi po upokojitvi ohranimo enak življenjski standard, če le zmoremo prihraniti toliko, da so dohodki ob upokojitvi enaki, kot pred upokojitvijo.

Naj se za konec vrnem k uvodnemu vprašanju: Kdaj se začne odgovoren človek pripravljati na starost in pokoj? Avtorica navaja, da v mladosti, ob prvi zaposlitvi. Čeprav je nujno potrebno, da se že v otroštvu srečamo s pomenom priprave na varno in zdravo starost, v smislu pomena zdravega načina življenja in odgovornega vedenja do financ.

image
Robert Balen Alenka Žnidaršič Kranjc je napisala knjigo ”Dočakal boš pokoj!”: Razmislek o moji starosti.

Cilj knjige je zagotovo tudi razumevanje, da zagotovitev virov za življenje v starosti in sprejetje nekaterih potrebnih odločitev, ki nam pomagajo, da lahko dlje skrbimo zase, pomeni tudi manjše prelaganje bremena na otroke in občutek, da smo za seboj pustili red.

Manca Košir je v nagovoru knjigi na pot zapisala, da je knjiga pravzaprav svojevrstno navodilo za uporabo, da nam bo lažje premisliti, povedati, se dogovoriti in urediti. To naj bi uredil vsak odrasel človek. Knjiga nam je v pomoč, da zmoremo svoje vedenje pravočasno spremeniti in tako poskrbeti za odgovorno staranje in dostojanstveni sloves, ko bo čas za to, ne da bi kogarkoli obremenjevali.

Pred nami je torej izvrstna knjiga, ki jo priporočam vsem, ki že danes razmišljajo o tem, da je odgovorno življenje pogoj za kakovostno starost, saj jasno odgovarja na vprašanje »Kaj lahko naredim zase danes, da bom kakovostno preživljal starost?«.

Lahko rečemo, da delo prihaja v pravem trenutku, saj je dolgoživost družbe neizogibna. Če se bralca ne bo dotaknila, pa ga bo zagotovo pospremila v nadaljnji razmislek o svoji prihodnosti. Kar priprava na pokoj je. Saj se, kot pravi avtorica, odgovornost za kakovostno starost začne in konča pri nas samih. Tisti, ki se s pokojem že soočajo, pa lahko s pomočjo te knjige, popravijo, če morda niso ravnali pravilno. Odgovoren človek, ne samo, da odgovorno živi, temveč tako odgovorno sklene tudi svoje življenje.

Anketa

Ali se boste cepili proti gripi?

Sudoku