Premalo se zavedamo, kako pomembni sta hrana in narava

Vida Toš, 24.10.2018
Vida Toš

Zaključek evropskega projekta Pot do lokalne hrane, v katerem so sodelovali tudi Osnovna šola Puconci, soboški Center za zdravje in razvoj in Skupina vrtovi panonski.

Cilj evropskega projekta Pot do lokalne hrane, ki ga je sofinanciral evropski sklad za regionalni razvoj in pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je bil vzpostavitev nove in lokalne storitve oskrbe z lokalno hrano tako, da bo dobavna veriga čim krajša.

image
Vida Toš Projekt je pri koncu, a vsi si želijo, da bi bil to šele začetek - začetek kratke poti med lokalno hrano in potrošniki; tudi javnimi zavodi. Levo Denis Topolnik, predsednik Skupine vrtovi Panonski.

Pri tem so se izvajalci projekta osredotočili na hrano v javnih zavodih – šolah, vrtcih, pa tudi domovih za starejše - čeprav je predsednik zadruge Skupina vrtovi panonski, Denis Topolnik povedal, da je od aprila do konca avgusta – odkar so vzpostavili novo distribucijsko pot – struktura kupcev takšna, da je le 3,2 odstotka njihovih odjemalcev javnih zavodov, ostali 96 odstotkov so gostilne, trgovine in kuhinje.

image
Vida Toš Projekt je pri koncu, a vsi si želijo, da bi bil to šele začetek - začetek kratke poti med lokalno hrano in potrošniki; tudi javnimi zavodi.

Denis Topolnik: »Naša naloga je bila poiskati lokalne ponudnike na terenu, jih povezati in nato vzpostaviti dobavno pot. Tudi povezati lokalno hrano in javne zavode; res, da je projekt pri koncu, a jaz si želim, da bi bil to šele začetek.« Kar najverjetneje – vsaj za njih – je, kajti aprila so začeli z razvozi hrane tudi na področju veleprodaje, še prej so vzpostavili distribucijski center in se zdaj zaradi pomanjkanja prostora že selijo v večje prostore. Poleg tega so prav za to zaposlili tri osebe in kupili dve vozili za distribucijo. Poleg spletne strani »lokalno.je«, kjer je poseben zavihek »pot-do-lokalne-hrane« imajo spletno aplikacijo in preko obeh skrbijo, da institucije tedensko izvejo za vse novosti. Topolnik: »Od aprila do avgusta smo v največjih špicah dostavili več kot 30 ton različnih lokalnih pridelkov, kar je pomenilo več kot 119 tisoč evrov prihodkov. Na žalost v strukturi kupcev javni zavodi zavzemajo le malo več od treh odstotkov. Ampak, to je tako za nas kot za njih šele začetek.«

image
Vida Toš Udeleženci zaključnega posveta o poti do lokalne hrane.

V projektu sta kot partnerja sodelovala tudi Center za zdravje in razvoj, ki je pripravljal različne delavnice, primere jedilnikov in zloženko, ter Osnovna šola Puconci, ki je že prej veliko delala na osveščenosti otrok in staršev o pomembnosti prehrane in narave. Imajo namreč šolsko njivo, na kateri so letos pridelali ajdo, pa čebelnjak, sadovnjak in učni vrt, zdaj pa so postavili še visoke grede in dobili učilnice na prostem. Iva Kosednar iz omenjene šole: »V šoli dajemo poudarek ekološki pridelavi. Premalo se namreč zavedamo, kako pomembni sta hrana in narava. Le, če je zdrava narava, je zdrava hrana in potem se dobro počutimo tudi mi.«

image
Vida Toš Ravnatelj OŠ Puconci, Štefan Harkai in Iva Topolnik.
Anketa

Kolikokrat tedensko namensko poskrbite za rekreacijo?

Sudoku