Pozor, če ste varčevali manj kot deset let

Tanja Fajnik Milakovič, 7.6.2019
Profimedia

Finančna uprava (Furs), ki je pri izvajalcih dodatnega pokojninskega zavarovanja v lanskem letu opravila davčne inšpekcijske preglede, je ugotovila, da ti zavarovanci ob upokojitvi plačajo premalo davka.

Vsi, ki so za dodatno pokojnino varčevali manj kot deset let in se zdaj odločajo za pokojninsko rento, morajo po novem doplačati še 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov, kar pomeni, da bo za toliko nižja tudi njihova dodatna renta. Takšna je odločitev finančne uprave (Furs), ki je pri izvajalcih dodatnega pokojninskega zavarovanja v lanskem letu opravila davčne inšpekcijske preglede in ugotovila, da ti zavarovanci ob upokojitvi plačajo premalo davka.

Tudi pokojnine Zpiza so obdavčene, če so višje od 1095 evrov

Kaj svetujejo v družbi Sava pokojninska

Na Fursu postopkov nadzora ne komentirajo, so pa zavzeli stališče, da v veljavni pokojninski zakonodaji ni nobene pravne podlage, po kateri bi bili zavarovanci pri manj kot desetletnem obdobju varčevanja oproščeni plačila davka od prometa zavarovalnih poslov. Večina izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja se je že kmalu po končanem davčnem inšpekcijskem pregledu odločila, da bo oddala samoprijavo in poravnala odmerjene dodatne davčne obveznosti. S tem so se tudi izognili razburjenju med zavarovanci, ki jim že izplačujejo pokojninske rente.

Tisti, ki se šele upokojujejo po manj kot desetih letih varčevanja, pa bodo prejeli za 8,5 odstotka nižje rente. Temu se sicer, če ne bo prišlo do spremembe zakonodaje, lahko izognejo - tako, da navkljub upokojitvi rento iz dodatnega zavarovanja pričnejo koristiti kako leto kasneje oziroma šele po desetih letih vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje. "Imajo namreč možnost, da po upokojitvi še naprej vplačujejo premije za dodatno pokojninsko zavarovanje ali pa tudi ne. V slednjem primeru lahko samo počakajo, da preteče deset let in se šele takrat odločijo za izplačilo dodatne rente. Tako tudi svetujemo svojim zavarovancem v pokojninski družbi Sava pokojninska, čeprav Furs ob inšpekcijskem nadzoru pri nas ni ugotovil nepravilnosti pri obračunu davka," je povedal Uroš Ornik iz družbe Sava pokojninska.

548.189 zavarovancev je bilo konec lanskega leta vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
2,3 milijarde evrov je bilo na njihovih varčevalnih računih.
56 evrov je znašala bruto povprečna premija pri zavarovalnicah in 74 evrov pri pokojninskih družbah.

Vse dodatne rente so polovično obdavčene

Sicer pa je dobro vedeti, da so pokojnine, ki jih dobivamo od Zpiza, če so višje od 1095 evrov, in dodatne rente obdavčene. Polovica zneska dodatne pokojninske rente je izvzeta iz obdavčitve, preostanek pa se všteva v davčno osnovo upokojenca. Pri obračunu dohodnine se upošteva skupni znesek. Koliko bo torej plačal dohodnine nekdo, ki prejema od Zpiza 1200 evrov pokojnine in iz dodatnega pokojninskega zavarovanja še 200 evrov dodatne rente, skupaj torej 1400 evrov na mesec? Za pokojnino od Zpiza in dodatno rento bo mesečno plačeval 39,16 evra (letno 469 evrov) akontacije dohodnine, kar pomeni, da bo prejemal mesečno le 1360 evrov.

Ob koncu leta pa bo moral doplačati še 282 evrov dohodnine, od tega zaradi dodatne rente 187 evrov. Prihodnje leto pa bo prejel vračilo plačane akontacije dohodnine v višini 282 evrov. Drugačen je izračun pri nižji pokojnini in nižji dodatni renti. Če prejemate na primer 800 evrov pokojnine od Zpiza in 150 evrov dodatne rente, ne boste med letom plačevali akontacije dohodnine, kar pomeni, da boste mesečno dobili 950 evrov. Na koncu leta pa boste le zaradi dodatne rente doplačali 54 evrov dohodnine, za pokojnino od Zpiza pa nič.

Enkraten dvig privarčevanega denarja

Bistveno bolj obdavčen je enkraten dvig privarčevanih sredstev za dodatno pokojninsko zavarovanje. Pri vplačilih delodajalca so poleg tega tudi omejitve, ob upokojitvi lahko tako privarčevani denar namreč dvignete le, če je na računu manj kot 5000 evrov. Ta omejitev pa ne velja, če ste sami varčevali za dodatno rento, ta denar lahko kadarkoli dvignete ne glede na višino privarčevanega zneska. Za boljšo predstavo primer: če imate denimo plačo 2000 evrov bruto in v enkratnem znesku dvignete 5000 evrov privarčevanega denarja, boste po plačilu davka zaradi dviga na koncu namesto 5000 evrov dobili le 3650 evrov oziroma 1350 evrov manj. Visoka obdavčitev enkratnega dviga pa zaradi tega, ker so vplačila oproščena davkov in prispevkov oziroma ste za vplačila prejeli vračilo pri dohodnini, s čimer država spodbuja dodatno pokojninsko varčevanje.

Anketa

Na katerem področju najpogosteje ustvarjate z rokami?

Sudoku