Povprečni Slovenec v enem letu pridelal za 17 kilogramov več odpadkov

STA, VČ, 9.10.2019
Arhiv Večera

Ločevanje odpadkov je pri dobruh 70 odstotkih, najbolj vestni so Gorenjci.

Prebivalec Slovenije je lani proizvedel povprečno 495 kilogramov komunalnih odpadkov, kar je 17 kilogramov več kot leto prej, je sporočil državni statistični urad. Največ komunalnih odpadkov na prebivalca so naredili v obalno-kraški regiji, najmanj na Koroškem. Pri 71 odstotkih je šlo za ločevanje odpadkov.

V Sloveniji je lani nastalo skoraj 8,4 milijona ton odpadkov, od tega 59 odstotkov gradbenih, ki so tudi glavni razlog, da se je količina odpadkov v primerjavi z letom prej povečala za skoraj 36 odstotkov. Količina gradbenih odpadkov se je povečala za 83 odstotkov.

Komunalnih odpadkov je bilo 1,03 milijona ton, to je 12 odstotkov vseh v Sloveniji nastalih odpadkov. Količine komunalnih odpadkov so se povečale za skoraj štiri odstotke.

Lani je bilo v Sloveniji proizvedenih malenkost manj nevarnih odpadkov kot leto prej, 132.000 ton. Predstavljali so malo manj kot dva odstotka vseh nastalih odpadkov. Ob nevarnih odpadkov jih je 75 odstotkov nastalo v proizvodnih dejavnostih, 21 odstotkov v storitvenih dejavnostih, štirje odstotki pa v gospodinjstvih. Količinsko je bilo lani odpadkov več v vseh dejavnostih. V storitvenih dejavnostih jih je nastalo 4,7 milijona ton (56 odstotkov), v proizvodnih dejavnostih malo več kot tri milijone ton (36 odstotkov) in v gospodinjstvih približno 638.000 ton (8 odstotkov). Gospodinjstva so lani ustvarila 8 odstotkov več odpadkov kot leto prej.

Največ komunalnih odpadkov so lani, kot rečeno, ustvarili v obalno-kraški statistični regiji (575 kilogramov na prebivalca), najmanj pa v koroški statistični regiji (409 kilogramov na prebivalca). Več komunalnih odpadkov je nastalo v zahodni Sloveniji (532 kg na prebivalca), v vzhodni Sloveniji manj, 462 kg na prebivalca.

Na vzhodu lani smetili manj kot na zahodu, pravi statistika 

Malo več kot 726.000 ton ali skoraj 71 odstotkov v Sloveniji nastalih komunalnih odpadkov je bilo lansko leto zbranih ločeno. Tudi lani so odpadke ločeno zbrali najbolj v gorenjski statistični regiji (78 odstotkov), najmanj pa v koroški statistični regiji (55 odstotkov). V osrednjeslovenski statistični regiji se je ločeno zbralo 74 odstotkov v tej regiji nastalih komunalnih odpadkov.

Skoraj osem milijonov ton odpadkov je bilo predelanih s končnimi postopki predelave, malo več kot 349.000 ton odpadkov je bilo odstranjenih. Predelanih je bilo za 42 odstotkov več odpadkov kot leto prej. Količina odstranjenih odpadkov je bila lani 10 odstotkov manjša kot leto prej.

Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih 157.000 ton vseh vrst odpadkov, kar je dober odstotek manj kot v prejšnjem letu. 92 odstotkov teh odpadkov je bilo odloženih na komunalnih odlagališčih odpadkov, po štirje odstotki pa na industrijskih odlagališčih in odlagališčih za nevarne odpadke.

Med odloženimi odpadki so prevladovali mešani komunalni odpadki in ostanki po mehanski biološki obdelavi (skupaj 54 odstotkov), sledili so gradbeni odpadki (16 odstotkov) ter odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze in papirja (11 odstotkov). Druge vrste odpadkov so v manjših količinah.

Uvoz in tudi izvoz odpadkov sta bila glede na leto prej večja. Uvoz za pet odstotkov, izvoz za šest odstotkov. Tudi lani je bilo med uvoženimi in izvoženimi odpadki največ kovinskih odpadkov.

Anketa

Bosta sami vnovčili turistični bon, s katerim država skuša pomagati turističnemu gospodarstvu v Sloveniji?

Sudoku