Pokojnine nad 1095 evrov so obdavčene

Tanja Fajnik Milakovič, 16.12.2019
Profimedia

Če ob pokojnini, ki vam jo izplačuje Zpiz, dobivate še rento iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, boste morali plačati dohodnino, tudi če je vaša pokojnina iz prvega stebra nižja.

Naš bralec, ki ima 1160 evrov pokojnine in mu Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) že med letom od pokojnine obračunava akontacijo dohodnine, je moral lani doplačati deset evrov, letos pa 16 evrov dohodnine. "Ne gre sicer za velik znesek, a vendarle, zakaj Zpiz točno ne izračuna akontacije dohodnine na pokojnino in letni dodatek," se sprašuje. Zneska ni poravnal, aprila je napisal pritožbo, a Zpiz mu je v odgovoru pojasnil, kako mu je med letom obračunal akontacijo dohodnine, in mu svetoval, da naj se za vsa dodatna pojasnila obrne na Furs. Ker dohodnine ni doplačal v določenem roku, je septembra dobil opomin in položnico za 27 evrov.

image
Profimedia Dohodnino morajo doplačati tudi upokojenci z nižjimi pokojninami, če ob pokojnini Zpiza dobivajo še rento iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Večina slovenskih pokojnin ni obdavčena

Večina slovenskih pokojnin sicer ni obdavčena, akontacijo dohodnine med letom plačujejo le tisti, ki imajo pokojnino višjo od 1095 evrov. Pri Zpizu pojasnjujejo, da akontacijo dohodnine med letom od pokojnine odtegnejo 54.513 upokojencem. Pri obračunu akontacije dohodnine pa v skladu z zakonom upoštevajo splošno olajšavo 275,22 evra in pokojninske olajšave. V primeru našega bralca je bila upoštevana le splošna olajšava, vzdrževanih članov ni prijavil, prav tako tudi ni upravičen do olajšave za invalide s stoodstotno telesno okvaro in seniorske olajšave po 65. letu starosti, ki je bila zaradi varčevanja pred leti ukinjena za vse. Med letom so mu tako vsak mesec od pokojnine odšteli 8,81 evra akontacije dohodnine in je dobival toliko nižjo pokojnino, torej 1151 evrov.

54.513 upokojencem Zpiz mesečno od pokojnine odtegne akontacijo dohodnine
0,01 evra je najnižja mesečna akontacija dohodnine
370,90 evra je najvišja mesečna akontacija dohodnine
27.196 upokojenih v Sloveniji prejema tudi rento iz drugega stebra
1,2 milijona evrov akontacije dohodnine je bilo odtegnjenih za dodatne rente

"Z upoštevanjem olajšav se davčna osnova zniža in se posledično od znižane osnove obračuna akontacija dohodnine. Če bi še veljala seniorska olajšava, bi se temu ustrezno znižala tudi davčna osnova in s tem višina obračunane akontacije dohodnine," pojasnjujejo pri Zpizu. Ob tem dodajajo, da zavod pri obračunu akontacije dohodnine upošteva le prejemke, ki jih izplačuje. Če pa upokojenec prejema tudi druge dohodke, denimo rento iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, je za obdavčitev teh dohodkov pristojen Furs. Naš bralec sicer nima drugih dohodkov kot pokojnine, ki mu jo izplačuje Zpiz, zato je bil toliko bolj presenečen, zakaj mu že dve leti zapored ne obračunajo akontacije dohodnine bolj natančno, da mu ne bi bilo treba doplačati dohodnine. Po podatkih Zpiza namreč najnižja izračunana mesečna akontacija dohodnine znaša 0,01 evra, najvišja pa 370,90 evra.

Polovica dodatne rente se konec leta prišteje

Dohodnino pa morajo doplačati tudi upokojenci z nižjimi pokojninami, če ob pokojnini Zpiza dobivajo še rento iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Upokojenec, ki dobiva od Zpiza denimo 650 evrov pokojnine in ob tem še 45 evrov dodatne rente, bo moral od 540 evrov dodatne letne rente doplačati 8,30 evra dohodnine. Renta iz drugega pokojninskega stebra namreč ni oproščena plačila dohodnine, povedano natančneje, polovica rente je oproščena dohodnine, polovica pa se prišteje skupnim dohodkom v celem letu, od katerih se obračuna dohodnina. Od dodatne rente, ki je nižja od 160 evrov na mesec, med letom pokojninske družbe in skladi, ki te rente izplačujejo, ne odtegnejo akontacije dohodnine, a navkljub temu se pol te rente, 80 evrov na mesec (letno 960 evrov) konec leta prišteje k drugim prihodkom in se od nje plača dohodnina. Tisti, ki pa dobivajo višje dodatne rente, prav tako že med letom mesečno plačujejo akontacijo dohodnine oziroma jim jo odtrgajo od dodatnih rent. Lani je pokojninske rente iz drugega stebra prejemalo 27.196 upokojenih, od izplačanih rent pa je bilo odtegnjeno 1,2 milijona evrov akontacije dohodnine.

image
Profimedia Na Zpizu pojasnjujejo, da akontacijo dohodnine med letom od pokojnine odtegnejo 54.513 upokojencem, torej tistim, ki imajo pokojnino višjo od 1095 evrov.

"Zagotovo bi bilo v novi pokojninski reformi smiselno celotno rento razbremeniti dohodnine, saj bi to dalo jasen signal države, da spodbuja to obliko varčevanja. Prav tako bi to poenostavilo same izračune rent in jih naredilo veliko bolj pregledne, ker ne bi bilo treba upoštevati akontacije dohodnine, kar bi bilo zelo dobrodošlo in bi prispevalo k popularizaciji te oblike varčevanja," so prepričani v Pokojninski družbi A. "V večini primerov obdavčitev sicer ne presega deset odstotkov, zagotovo pa bi bilo za prejemnika dodatne rente bolje, da bi bila pokojninska renta v celoti neobdavčena," pa pravijo v Skupni pokojninski družbi.

Finančno ministrstvo: Renta ni preveč obdavčena

Temu pa niso najbolj naklonjeni na ministrstvu za finance. Menijo, da je sistem obdavčitve dohodka iz naslova pokojninskih rent ustrezen, saj so davčne olajšave že predvidene. Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih za delavca plačuje delodajalec, se delavcu ne prištejejo v davčno osnovo, torej so neobdavčene, podjetje pa si lahko s plačanimi premijami zniža davčno osnovo za davek na dobiček. Če premije vplača delavec sam, se mu za vplačani znesek zniža dohodninska osnova. Poleg tega se od dohodkov pokojninskih skladov ne plačuje davek na dobiček, od vplačanih premij, ki jih plača delodajalec, pa ni treba plačati prispevkov. Poleg tega je renta polovično oproščena dohodnine, enkratno izplačilo privarčevanega zneska pa ne.

image
Profimedia Za upokojence šteje vsak evro ...
V novi pokojninski reformi bi bilo smiselno celotno rento razbremeniti dohodnine, saj bi to dalo jasen signal države, da spodbuja to obliko varčevanja

Države s svojo davčno politiko namreč različno pristopajo k urejanju dodatnega pokojninskega varčevanja in lahko z namenom spodbujanja tovrstnega zavarovanja določajo čas obdavčitve tudi samo v eni od faz. Denimo v fazi vplačevanja premij, v fazi doseganja dohodkov pokojninskega sklada ali v fazi izplačevanja dohodkov iz tovrstnega zavarovanja. V Sloveniji nastopi obdavčitev v zadnji fazi, torej pri izplačilu. A tudi pri tem velja ugodnejša davčna obravnava, saj se v davčno osnovo všteva samo 50 odstotkov rente, medtem ko se na splošno davek od dohodka v prvih dveh fazah ne plačuje.

Anketa

Ali načrtujete, da boste v letošnji poletni sezoni obiskali Hrvaško?

Sudoku