Pogrebno podjetje Maribor: Začeli postopek za odvzem 151 opuščenih grobov

Tatjana Vrbnjak, 23.10.2019
Andrej Petelinšek

Pogrebno podjetje Maribor je na grobna mesta, za katera najemniki že najmanj tri leta niso plačali grobnine, postavilo tablice oziroma obvestila o začetku postopka odvzema.

Pogrebno podjetje Maribor, ki upravlja z obema največjima mestnima pokopališčema, Pobrežjem in Dobravo, vsako leto pred dnevom spomina na mrtve na nekatera grobna mesta postavi obvestila najemnikom, naj se zglasijo na upravi pokopališča. Običajno je tako v primerih, ko se račun za grobnino (temu se v pogovornem jeziku običajno reče najemnina za grob) vrne, ker je naslovnik neznan, je umrl ali kaj tretjega, skratka, ko račun ni poravnan. Če se najemniki ne odzovejo pozivu, naj se oglasijo na upravi pokopališča in uredijo stvari. Če grobnina ni plačana najmanj tri leta, je v skladu z mestnim odlokom upravljavec pokopališča dolžan grobno mesto odvzeti.

image
Andrej Petelinšek Za 1. november so grobovi praviloma urejeni. A za nekatere nihče več ne skrbi in ne plačuje grobnine.

Ponudili jih bodo novim najemnikom

Letos so tako v oktobru pričeli postopek za odvzem grobnih mest 147 najemnikom na pokopališču Pobrežje in štirim najemnikom na pokopališču Dobrava, ki so grobove opustili, računov grobnine za grobno mesto niso plačali že najmanj tri leta oziroma niso javili spremembe naslova, tako da jim računa za grobnino ni mogoče vročiti že najmanj tri leta.

"Grobnine v Mariboru so med najnižjimi v Sloveniji"

"Grobna mesta, za katera je začet postopek odvzema, so javno objavljena na informacijskih točkah pokopališča Pobrežje in Dobrava. Hkrati so na grobna mesta nameščene tablice - obvestila o začetku postopka odvzema grobnega mesta," sporočajo iz Pogrebnega podjetja Maribor in dodajajo, da bodo skladno z Odlokom o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Maribor po končanih postopkih opuščene grobove preuredili tako, da se bodo izdelali temelji za nagrobnik, nato jih bodo ponudili novim najemnikom. "S tem bomo omogočili, da ljudje pridobijo grobna mesta na mestnem pokopališču Pobrežje, ki nima možnosti širitve, predstavlja pa pomemben kulturnozgodovinski spomenik mesta," pojasnjujejo na Pogrebnem podjetju Maribor.

Število večje kot prejšnja leta

Število predvidenih odvzemov je večje kot prejšnja leta, saj so letos temeljito pregledali stanje. Pri večini pričetih postopkov za odvzem grobnina ni bila plačana ne le tri leta, ampak že pet. Če se bodo najemniki odzvali na obvestilo in se oglasili v Pogrebnem podjetju Maribor, se postopek odvzema seveda ustavi, pravi direktorica Lidija Pliberšek.

image
Janko Rath Lidija Pliberšek

Grobnine so, še pojasnjujejo pri Pogrebnem podjetju Maribor, eden izmed virov financiranja infrastrukturnih projektov pokopališča, saj vsako leto veliko vložijo v ohranjanje pokopališča in ozaveščanje o kulturni dediščini, v okolju prijazno tehnologijo, posodobitve in obnovo infrastrukture. "Ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da so, primerjalno gledano, grobnine v mestu Maribor med najnižjimi v Sloveniji. Pri določanju višine grobnine se namreč še vedno močno upošteva socialni vidik," še pravijo v Pogrebnem podjetju Maribor.

Anketa

Ali načrtujete, da boste v letošnji poletni sezoni obiskali Hrvaško?

Sudoku