Podaljšane nege na domu v Celju ni več

Gordana Possnig, 3.10.2019
Igor Napast

Daljša nega ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato je Zdravstveni dom Celje kot izvajalec v breme ZZZS ne more izvajati.

Vse več starejših, predvsem nepokretnih bolnikov, ki potrebujejo nego oziroma pomoč na domu, je že več let trajajoč problem po vsej Sloveniji, s staranjem prebivalstva pa še narašča. Problem, s katerim se sooča starejše prebivalstvo, je tudi v tem, da so domovi za starejše zasedeni do zadnje postelje. Težave pa za mnoge predstavlja tudi to, da finančno ne zmorejo plačevati stroškov za bivanje svojcev v domovih za starejše. Zato za starejše in bolne koristi vsakršna pomoč na domu. Eno od takšnih oblik pomoči je predstavljala tudi nega na domu za paciente, ki jim je to storitev več let nudil celjski zdravstveni dom. A jo je s 30. septembrom ukinil. Bolnike oziroma njihove svojce so minuli teden o tem že obvestile patronažne sestre, ki so povedale, da so zadnjič na obisku pri njih.

Zdravstveni dom Celje je kot eden redkih zdravstvenih zavodov bolnikom zagotavljal podaljšano nego na domu.
 

Eden redkih zavodov s podaljšano nego na domu

In kako takšno odločitev pojasnjujejo v Zdravstvenem domu: "Zdravstveni dom Celje je kot eden redkih zdravstvenih zavodov bolnikom zagotavljal podaljšano nego na domu. Potrebo po negi so ocenili zdravniki v sodelovanju s patronažnimi sestrami, ki so bolnika obiskovale na terenu. Že pred kakšnim letom nas je Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) prvič opozoril, da daljša nega ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in je torej kot izvajalec v breme ZZZS ne more izvajati. Izvajanje nege preko patronažne službe je po Pravilih ZZZS časovno omejeno in je namenjeno le za krajša obdobja (praviloma največ mesec) ali ob nastopu bolezni ali poslabšanju zdravstvenega stanja, za premostitev kriznih obdobij, ko svojci začasno ne morejo skrbeti za pacienta. Za nadaljnjo oskrbo bolnika so pristojne socialne ustanove."

Ker celjski zdravstveni dom tega ni takoj upošteval, jih je maja letos, ko je ZZZS pri njih pri dejavnosti patronažnega varstva opravil redni finančno-medicinski nadzor, ponovno opozoril na spoštovanje časovne omejitve veljavnosti delovnega naloga za nego oziroma patronažo. "Zaradi problema, ki s to razlago nastopi pri bolnikih, ki bi potrebovali dolgotrajno nego, pa si je še niso uredili preko drugih institucij, smo za naših pet najbolj kritičnih bolnikov s specifičnim zdravstvenim in socialnim položajem na ZZZS posredovali prošnjo za izredno podaljšanje izvajanja te oskrbe z našo patronažno službo. Prošnjam smo priložili podrobne opise zdravstvenega in socialnega položaja bolnikov. Prejeli pa smo odgovor ZZZS, da naši prošnji žal ne morejo ustreči. Tako nam ni preostalo drugega, kot da dolgotrajne nege ukinemo, pri novih pa povemo, da se bodo lahko izvajale največ en mesec," so pojasnili razloge za ukinitev tovrstne storitve v celjskem zdravstvenem domu.

Sledil bo sistemski zakon

Za podrobnejša pojasnila pa so nas napotili še na ZZZS, območno enoto Celje, oziroma Olgo Rojc. Ta nam je v odgovoru na vprašanje zapisala, da je storitev nege oziroma patronaže v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (to je v breme ZZZS) mogoče koristiti le krajši, premostitveni čas in ne kot obliko dolgotrajne oskrbe.

"Slovenija bo področje dolgotrajne oskrbe uredila s sistemskim zakonom. Trenutno na tem področju potekajo pilotni projekti, med drugim tudi v Celju. V tem projektu sodeluje Zdravstveni dom Celje, ki ima za potrebe informiranja občanov o možnosti vključitve v ta projekt na voljo enotno vstopno točko. O možnosti koriščenja storitev dolgotrajne nege na domu se lahko interesenti obrnejo nanje." Celjski pilotni projekt dolgotrajne oskrbe na domu bo trajal do konca junija prihodnje leto. Na enotni vstopni točki lahko občani prejmejo vse informacije, vezane na možnost vključitve, in pridobijo oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe znotraj projekta. Sistemski zakon dolgotrajne oskrbe zdravstvenega ministrstva bo v obravnavo vložen predvidoma jeseni.

Anketa

Ali načrtujete, da boste v letošnji poletni sezoni obiskali Hrvaško?

Sudoku