Plačilo nadomeščanj: Učitelji lahko dodatne evre pričakujejo z januarsko plačo

Franja Žišt, 11.1.2019
Sašo Bizjak

Šolsko ministrstvo in predstavniki sindikata Sviz naj bi se včeraj zedinili o dilemah pri plačilu nadomeščanj.

Novi delovni čas učiteljev velja od 1. septembra lani, ravnatelji pa od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki ga vodi Jernej Pikalo, še vedno niso prejeli navodil, kako naj po novem izplačujejo nadomeščanja. K še večji zmedi na tem področju prispevajo razprave učiteljev na družbenih omrežjih - nekateri ravnatelji namreč nadomeščanja izplačujejo že od septembra, nekateri so jih začeli med šolskim letom, nekateri pa jih, tako kot je predvideno, še ne izplačujejo.

"Na naši šoli beležimo ure nadomeščanj učiteljev in čakamo. Ne vem, kaj še mečkajo na ministrstvu," pove ravnatelj OŠ Janka Modra iz Dola pri Ljubljani in predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. Navodil, kako izplačati nadomeščanja, nimajo, aplikacija, kamor bi morali vnašati ure, ne dela, ur pa tako ni mogoče izplačati, razlaga ravnatelj. O tem, da nekateri ravnatelji izplačujejo nadomeščanja, je le slišal, prepričan je, da ravnatelji, če to res počnejo, kršijo zakon, saj je nemogoče izplačevati nadomeščanja iz drugih postavk. Učitelji, ki plačilo nadomeščanj prejemajo, pa ne vedo, iz katerega vira pride denar.

O tem, kakšna navodila imajo za izplačevanje nadomeščanj šole in kdaj lahko te pričakujejo jasnejša navodila, smo povprašali tudi šolsko ministrstvo, kjer pa včeraj niso odgovorili na naša vprašanja, četudi je prav včeraj na ministrstvu o izplačilu nadomeščanj potekal sestanek s predstavniki sindikata Sviz. "Osnovno pravilo plačila nadomeščanj med drugim določa, da če učitelj nadomešča krajšo začasno odsotnost drugega učitelja in se nadomeščanje izvaja kot ura pouka, je dopustno učitelju določiti ure dodatne tedenske učne obveznosti. Učitelj je za ure dodatne tedenske učne obveznosti upravičen do dodatnega plačila v skladu s predpisi, ki urejajo sistem plač javnih uslužbencev. Ker želimo tako ministrstvo kot sindikat posredovati šolam usklajeno stališče in odgovore v zvezi z nadomeščanjem, se glede določenih stališč medsebojno še usklajujemo. Šole bodo dodatna, usklajena stališča v zvezi z nadomeščanjem kot tudi za to potrebna sredstva prejela v najkrajšem času," pa so nam na ministrstvu odgovorili že sredi lanskega novembra.

Se je pa po včerajšnjem sestanku z odgovorom na naše vprašanje odzval glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj in potrdil, da so se z ministrstvom res usklajevali o plačilu nadomeščanj: "Ocenjujem, da smo ključne dileme in razlike odpravili, tako da računam, da bi šla navodila že v tem mesecu v šole in da bi bila izplačila izpeljana ob januarski plači - vključno s poračunom."

Anketa

Uživate mleko in mlečne izdelke?

Sudoku