Plačali so več, sedaj imajo nižjo pokojnino

Tanja Fajnik Milakovič, 11.2.2020
Robert Balen

Poslanci so predlog sprememb zakona, ki bi izenačil pravico tistih, ki so si dokupili leta pokojninske dobe, poslali na Ekonomsko-socialni svet. Civilna iniciativa Dokup dobe računa še na varuha človekovih pravic.

Odbor za delo je pred dnevi preložil obravnavo predloga dopolnitev pokojninskega zakona, ki so ga v zakonodajni postopek vložili v SDS. Po predlogu bi izenačili pravice tistih, ki so v obdobju do konca leta 2012 čas vojaščine in študija dokupili kot pokojninsko dobo, s tistimi, ki se jim je doba prostovoljne vključitve v pokojninsko zavarovanje priznala kot pokojninska doba brez dokupa. Obravnavo bodo nadaljevali, ko svoje mnenje o predlogu pove Ekonomsko-socialni svet.

"Vsi smo plačali natanko toliko, kot so od nas zahtevali"

V pokoj lahko gredo prej, a z malusom

"Zaradi ozkih političnih interesov odločevalci žal niso pripravljeni prisluhniti našim pojasnilom in so odgovornost začasno prevalili na Ekonomsko-socialni svet," je ravnanje članov odbora komentiral Zlatko Ajd, za Civilno iniciativo Dokup dobe, ki so jo ustanovili decembra 2018. Pobudniki civilne iniciative opozarjajo, da je pokojninski zakon iz leta 1992, ki je veljal do ZPIZ-1, torej do konca leta 1999, ob dokupu dobe omogočal predčasno upokojitev brez malusov, zato so upravičeno pričakovali, da se bodo tudi sami lahko upokojili prej, brez trajnih odbitkov pri pokojnini. S tem namenom so namreč leta dokupili. In prav med letoma 1992 in 1999 je bilo po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS (Zpiz) tudi največ dokupov. Danes pa ugotavljajo, da se sicer lahko upokojijo prej, vendar se jim zaradi tega trajno zniža višina pokojnine, kar v času, ko so dobo dokupovali, ni bilo predvideno.

24.323
zavarovancev je dokupilo leta študija in služenja vojaškega roka.
3268
upokojencem je bila zaradi tega odmerjena pokojnina z malusom.
1331
vseh, ki so ta leta dokupili, je bilo aprila lani še aktivnih.

"Tudi vplačila za dokup študijskih let ali služenja vojaškega roka niso bila tako nizka, kot jih nekateri poizkušajo prikazati danes, s komentarji v stilu 'dokup je stal toliko kot nekaj steklenic piva'. Če je steklenica piva nova valuta, ki jo uporabljamo, potem je enega naših članov dokup stal 600 steklenic piva mesečno ... V enkratnem znesku si je vplačal 18 mesecev študijske dobe. Za primerjavo, tisti, ki so vplačevali v sistemu prostovoljnega obveznega pokojninskega zavarovanja, so plačali približno 70 steklenic piva mesečo. Vsi smo pa plačali natanko toliko, kot so od nas zahtevali," pojasnjuje Ajd. In dodaja: "Slednjim, torej tistim, ki so si do decembra 2012, do uveljavitve ZPIZ-2, ki je uvedel termin pokojninska doba brez dokupa, plačevali prostovoljno obvezno pokojninsko zavarovanje, je leta 2017 državni zbor priznal to kot pokojninsko dobo brez malusov, za nas pa ne. Smo dvakrat kaznovani: plačali smo več, zdaj pa lahko gremo v pokoj prej le z do 18 odstotkov trajno nižjo pokojnino. Pri tisoč evrih pokojnine je to skoraj petina oziroma 200 evrov manj." Sam se je januarja letos že starostno upokojil, pri 65 letih z 38 leti in devetimi meseci pokojninske dobe brez dokupa in brez malusa pri pokojnini, ker ni uveljavljal pet dokupljenih let. Večina od 24.323 zavarovancev, ki so študijska leta in čas vojaščine dokupili pred letom 2013, je že upokojena. Po podatkih Zpiza je bilo lani aprila med njimi le še 1331 delovno aktivnih, večina se jih je upokojila brez malusov.

Ministrstvo vztraja pri svojem

Civilna iniciativa se je že pred časom obrnila tudi na varuha človekovih pravic, ki je že dvakrat v letnem poročilu vladi priporočil, da še enkrat prouči primernost ureditve, ki od 31. decembra 2012 ureja različne pravice prostovoljnega obveznega zavarovanja in prostovoljnega dokupa delovne dobe. A se ni zgodilo še nič. Na ministrstvu za delo namreč vztrajajo, da ti dve skupini zavarovancev nista v enakem položaju in zanju tudi ne more veljati enaka rešitev. V civilni iniciativi upajo, če tudi zdaj ne bo ugodnega mnenja ESS in spremembe pokojninskega zakona, da bo varuh človekovih pravic vendarle vložil pobudo za oceno ustavnosti.

Anketa

Koliko ur dnevno posvetite gibanju?

Sudoku