Oskrba in pomoč: Razumemo, da je komu težko zamenjati plenico

Franja Žišt, 23.3.2020
Profimedia

Ob novem koronavirusu se bo izpostavil tudi vidik dostojanstva, medicinske sestre pozivajo k solidarnosti s pomoči potrebnimi svojci.

Vsem ukrepom navkljub je v teh dneh treba poskrbeti tudi za ljudi, ki ne morejo skrbeti sami zase, za tiste, ki potrebujejo pomoč in oskrbo bodisi v domačem okolju bodisi v bolnišničnem. "Največji problem, ki ga v kateremkoli okolju, na kateremkoli nivoju - naj gre za zdravstveni dom, bolnišnico, dom starostnikov ali domačo oskrbo - opažamo, je zaščitna oprema. Najprej pomanjkanje zaščitne opreme, potem pa racionalna in zaščitna uporaba opreme, ki jo imamo. Ugotavljamo, da je veliko dilem pri uporabi zaščitne maske, rokavic, zaščitnih plaščev in ravnanju z odpadki," razlaga Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

Od domačega do bolnišničnega okolja

image
Janez Klenovšek Monika Ažman

Tam, kjer trenutno obravnavajo paciente, ki so okuženi z novim koronavirusom, je "vse pod kontrolo", za zdaj je tudi oprema zagotovljena. Z več težavami pa se srečujejo v socialnovarstvenih ustanovah, razlaga sogovornica. "Tam pa opreme ni. Gre tudi za drugačno okolje, kot je bolnišnica. V običajnih razmerah v socialnovarstvenih ustanovah celo stremimo k temu, da se delo opravlja zelo taktno. Ljudje niso bolniki, živijo v svojih stanovanjih. Običajno je pri delu s stanovalci kontakt enak kot doma z družinskimi člani. V zdajšnjih izrednih razmerah pa je treba strogo upoštevati vsa navodila, z vsemi bomo ravnali tako, kot da so že potencialno okuženi ali kot da smo zaposleni okuženi s koronavirusom," pojasnjuje Ažmanova. Dodaja, da je zadrega večja zato, ker ne uporabljajo tovrstne zaščitne opreme vsi izvajalci zdravstvene nege in oskrbe vsak dan, in tudi zato, ker so veljale "izredne kadrovske razmere" že pred novim koronavirusom, obremenitve pa so sedaj res izredne.

"Zato intenzivno pripravljamo vsebine za osvežitev znanja, za podporo vsem tem izvajalcem in vsem, ki bi se morda vključili kot prostovoljci," izpostavi medicinska sestra. V petek je zbornica - zveza na javnost že naslovila poziv, da bi se v delo v socialnovarstvenih ustanovah vključili vsi, ki se lahko vključijo - zdravstveni delavci, ki trenutno niso v delovnem procesu, farmacevti (za pomoč pri ravnanju z zdravili) in pedagoški kader -, vsi tisti, ki ne delajo v kliničnem okolju, imajo pa veliko znanja.

Nad tesnobo s fizioterapevtskimi vajami in nasveti psihologov
Tudi medicinske sestre v teh dneh opozarjajo, da je zdaj res čas, da vsi ostanemo doma in da poskrbimo ne samo za svoje dobro fizično stanje, ampak tudi psihično, ki je prav tako pomembno. Počasi bo marsikoga začela prevevati tesnoba, na kar v domovih za starejše svojci že opozarjajo - na velike stiske, ko smo ločeni drug od drugega. "Tudi tu bi želeli pomagati," pravi Ažmanova, zato se bodo poskušali povezati s fizioterapevti, ki bodo predstavili, katere vaje delati doma na omejenem prostoru. "Verjamem, da bodo veliko tega, kako se zamotiti, kaj je tisto, kar je v teh trenutkih, ki bodo še trajali in ne bodo tako hitro minili, zelo pomembno, sporočali tudi klinični psihologi in socialni delavci."

Skrb za osebno higieno drugega je zelo intimna

Kaj pa pomoč in oskrba v domačem okolju? "V prvi vrsti pozivamo k solidarnosti v družini, v domačem okolju. Zdaj je priložnost, da se navežejo pravi stiki med svojci," pravi Monika Ažman. Upa, da bo možnost dela od doma komu ponudila, da bo lažje skrbel za svoje starše ali stare starše, še posebno v družinah, v katerih so pomoči potrebne obiskovali in za njih skrbeli izvajalci pomoči na domu. "Zdaj je pomoč na domu že res nekoliko okrnjena, kar pa ne pomeni, da je ni. Prav tako se srečujejo s pomanjkanjem osebne varovalne opreme. Vse tiste, ki nudijo pomoč na domu, obveščamo z ustreznimi strokovnimi informacijami, kako ravnati, da ne bi prišlo do stigme, do težav. Ljudje so zdaj tudi zelo prestrašeni in se bojijo kogarkoli spustiti v stanovanje, hišo," pojasni sogovornica, s kakšnimi dogodki se srečujejo na terenu. "Zato bi prosila, da se vsi družinski člani, ki se lahko, v skrbi za svoje pomoči potrebne svojce angažirajo. Je pa res, da je to težko. Če kdo, medicinske sestre razumemo tudi stisko, ko je nekomu težko zamenjati plenico ali poskrbeti za osebno higieno, če tega nikoli prej v življenju ni izvajal, če ne zna vseh prijemov. Ne nazadnje gre tudi za dostojanstvo, tudi ta vidik se bo zdaj zelo izpostavil. To so zelo intimne zadeve, ki niso enostavne. Zlasti ne za starejše, kaj šele za njihove otroke, vnuke," na življenjske situacije in stiske ob njih opozori sogovornica.

image
Eberhard Grossgasteiger

Napačna uporaba zaščitne opreme slabša, kot če je ni

Vse, ki so vključeni v strokovno pomoč, o ravnanju obveščajo z izrednimi elektronskimi novicami. Na spletni strani zbornice - zveze so objavljene tudi povezave na objave Nacionalnega inštituta za javno zdravje, informacije medicinske sestre pošiljajo vsem domovom za starejše občane, prav tako centrom za socialno delo, skupnosti socialnih zavodov, varstveno-delovnim centrom in vsem tistim, ki se dnevno soočajo z izzivi, ki jih do zdaj še ni bilo.

image
Sašo Bizjak ”Prosila bi, da se vsi družinski člani, ki se lahko, v skrbi za svoje pomoči potrebne svojce angažirajo,” pravi medicinska sestra Monika Ažman.

V naslednjih dneh bodo izvajalcem strokovne pomoči in laični javnosti na voljo video posnetki s koristnimi informacijami, od tega, kako pravilno umivati roke, do tega, kako pravilno uporabiti rokavice. "To se nam zdi izrednega pomena. Napačna uporaba zaščitne opreme je še slabša, kot če je nimamo. Uporabljati vsepovsod rokavice, potem pa z njih vse nanesti na obraz, lasišče ali mobilni telefon, je skrajno neprimerno," izpostavi sogovornica, ki verjame, da bodo zelo hitro izdelali kratka primerna navodila za slehernega državljana. Prizadevajo si tudi za izdelavo zloženk z informacijami.

Anketa

Na katerem področju najpogosteje ustvarjate z rokami?

Sudoku