OKS prosi za pomoč države: Šport bo trpel hude finančne posledice

Uroš Gramc, 24.3.2020
Andrej Petelinsek

Brez interventnih ukrepov bo ogroženo kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju tudi ko koncu epidemije, so zapisali v sporočilo pri Olimpijskem komiteju Slovenije

Na Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) menijo, da bo neizmerne posledice zaradi epidemije novega koronavirusa utrpel tudi slovenski šport. V želji po hitrem ukrepanju in podpori športnim organizacijam so na vlado naslovili predloge ukrepov, za katere menijo, da so nujni za preživetje in konkurenčnost v mednarodnem merilu. 

Športne organizacije upoštevajo državne ukrepe proti širjenju okužb in so odpovedale svoje aktivnosti ter bodo utrpele hude finančne posledice, ki ogrožajo njihovo delovanje, menijo v OKS. Brez interventnih ukrepov bo ogroženo kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju tudi ko koncu epidemije, so zapisali v sporočilo. 

Po ocenah slovenska športna industrija letno generira 609 milijonov evrov in zaposluje 21.000 ljudi, v bruto domači proizvod prispeva 1,96 odstotka, vse zaposlitve povezane s športom pa predstavljajo 2,43 odstotka zaposlenih v državi. V želji po ohranitvi tega statusa športa OKS predlaga več ukrepov za reševanje krizne situacije in za normalizacijo športa po koncu epidemije. Pri tem predlaga posebno državo pomoč za klube in društva v višini izpada prihodkov zaradi odpovedi aktivnosti, povračila nadomestil plač in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost zaposlenih in odpis najemnim športnih objektov.

V drugem sklopu med drugim predlagajo izključitev sponzorstev iz davčne osnove klubom, sponzorjem pa priznanje davčne olajšave v maksimalni višini, odpis davka pri vstopninah in znižanje davčne stopnje pri nakupu športne opreme za leto in pol. V nadaljevanju pa so predlagali še ukinitev Zakona o davku od srečk z namenom zagotavljanja več sredstev Fundaciji za šport, kritje stroškov varovanja policije in zdravstvene oskrbe za določen čas s strani države ter plačilo mesečne vadnine v športnih društvih za otroke od šestega do 16 leta v višini 30 evrov za 18 mesecev po končani epidemiji. 

 

Anketa

Kaj menite o ukrepu, ki dovoljuje upokojencem nakupe izključno med 8. in 10. uro?

Sudoku