O delovanju UDV v Okraju Gornja Radgona …

Filip Matko Ficko, 7.2.2019
Filip Matko Ficko

"O delovanju UDV v Okraju Gornja Radgona in Radgonskem kotu 1945 – 1959" je naslov knjige, znanstvene monografije ddr. Ivana Rihtariča iz Radencev.

Gre za njegovo znanstveno delo za drugi doktorat, ki je sedaj natisnjeno v knjigi. Knjiga je bila tiskana lani v Pretetincu na Hrvaškem (zaradi nižje cene tiskarskih stroškov), izšla pa je s finančno pomočjo Agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije na 465 straneh.

image
Filip Matko Ficko Predstavitev knjige o delovanju UDV (UDB-e).
 

Avtor – senior sam je knjigo in njeno vsebino v poldrugo uro trajajočem nastopu predstavil v prostorih Občine Radenci 6. februarja zvečer. Ob tem je nekaj pomembnejših strani iz knjige ponazoril s prikazom na platnu.

image
Filip Matko Ficko Drr. Ivan Rihtarič iz Radencev.
 

Recenzijo te znanstvene monografije je opravil prof. dr. Matjaž Klemenčič, ki je zapisal: "Namen znanstvene monografije je prikaz zgodovine Okraja Gornja Radgona b obdobju od konca druge svetovne vojne do leta 1950. Pri tem je avtor upošteval vse relevantne vire in literaturo ter je na ta način ustvaril vzorčni primer za pisanje krajevne zgodovine za to obdobje. Med drugim je kandidat uporabil tudi podatke iz fonda Uprave državne varnosti (UDV), kar je eden redkih primerov uporabe tovrstnega gradiva v znanstvenem zgodovinopisju na Slovenskem …".

image
Filip Matko Ficko Knjiga drr. Ivana Rihtariča.

V sami knjigi je med uvodom in zaključkom kar deset pomembnih poglavij (Okraj Gornja Radgona; Konec 2. svetovne vojne na gornjeradgonskem območju; Politično oblastni organi v okraju; Organizacija UDV v Okraju Gornja Radgona; Delovanje UDV v Okraju Gornja Radgona; Apaški Nemci in njihova usoda po letu 1945; Delovanje UDV v tujini (Avstrija); Slovenska narodna manjšina v Radgonskem kotu; Sodni postopki in vloga UDV).

image
Filip Matko Ficko Nazorni prikaz vsebine knjig.

Veliko posameznikov pričakuje, da so morebiti v knjigi podrobno prikazana zverstva, ki bi jih naj počenjala UDB-a (v slovenskem jeziku Uprava državne varnosti) po 2. svetovni vojni. Ob tem seveda pozabijo ali spregledajo, da v vsej zgodovini ima podobne službe, ki skrbijo za varnost države, organizirane in plačane vsaka država, tudi danes. V Republiki Sloveniji sedaj poznamo podobno služno z imenom SOVA. Je pa zato za marsikoga zanimiv v knjigi spisek 396 oseb z imenom in priimkom: 174 sodelavcev UDV (informatorji, agenti), 30 sodelavcev UDV (neidentificirani) in 192 sodelavcev UDV (ožje zveze).

Anketa

Ali poleti uživate več sadja in zelenjave kot v preostalih letnih časih?

Sudoku