Upokojencem z najnižjimi pokojninami pripada solidarnostni dodatek zaradi koronavirusa

STA, A.L., 24.3.2020

Med ukrepi za blažitev posledic zaradi epidemije koronavirusa, o katerih se je vlada dogovorila na nočni seji, je tudi solidarnostni dodatek za upokojence s pokojnino do 700 evrov. Prejeli ga bodo 15. aprila. Znašal bo od 130 do 300 evrov, določen pa bo glede na višino pokojnine.

Vlada se je dogovorila o več ukrepih, katerih namen je blažiti posledice epidemije tako za državljane kot podjetja. Ocenjeni so na okoli dve milijardi evrov, premier Janez Janša pa je med najpomembnejšimi izpostavil sofinanciranje plač za delavce na čakanju. Napovedal je tudi ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi, predvsem upokojencev.

Z namenom ohranja delovnih mest bo v času epidemije novega koronavirusa namesto delodajalcev vse prispevke vseh zaposlenih na čakanju prevzela država, vse pravice zavarovancev pa se ohranijo, je napovedal Janša. Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne dalje pa bo namesto delodajalcev prevzela zdravstvena zavarovalnica.

Za zdaj naj bi ta ukrep veljal do 31. maja. Če se razmere do tedaj ne bodo spremenile, ga lahko vlada še podaljša, je dodal.

Zaposlenim v kritičnih dejavnostih je za čas epidemije obljubil izplačilo dodatkov za nevarno delo oz. za dodatne obremenitve. Ti se bodo lahko gibali od 10 do 200 odstotkov osnovne plače.

Premier Janez Janša, finančni minister Andrej Šircelj in vodja posebne posvetovalne skupine Matej Lahovnik predstavljajo prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, ki ga je vladna ekipa pretresala pozno v noč:
- Lahovnik: Paket ukrepov, ki morajo biti hitri in enostavni, vreden približno 2 milijardi evrov.
- Vlada je že začela z zbiranjem elementov za določitev smernic za drugi paket za pomoč prebivalcem in gospodarstvu.
- Vse funkcionarske plače na državni ravni za 30 odstotkov nižje v času trajanja epidemije, sodstvo iz tega izvzeto.
- Samozaposlenim bo država vsaj do 31. 5. krila vse prispevke, prejeli bodo temeljni dohodek v višini 70 odstotkov minimalne plače.

Upokojencem z najnižjimi pokojninami solidarnosti dodatek zaradi koronavirusa

Med ukrepi za blažitev posledic zaradi epidemije koronavirusa, o katerih se je vlada dogovorila na nočni seji, je tudi solidarnostni dodatek za upokojence s pokojnino do 700 evrov. Prejeli ga bodo 15. aprila. Znašal bo od 130 do 300 evrov, določen pa bo glede na višino pokojnine.

Solidarnostni dodatek se ne bo zavedel med osebne prihodke posameznika tako, da bi kakor koli vplival na upravičenost do ostalih socialnih pomoči in pomoči na domu in morda na dohodnino, je na današnji predstavitvi vladnih ukrepov zatrdila ministrica za kmetijstvo in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec.

Prejemniki pokojnin v višini do 500 evrov bodo prejeli 300 evrov dodatka, tisti s pokojnino, ki znaša več kot 500, a ne več kot 600 evrov, bodo upravičeni do dodatka v višini 230 evrov, tisti s pokojnino, ki znaša več kot 600, a ne več kot 700 evrov, pa do dodatka v višini 130 evrov.

Dodatek bo tako dobilo več kot 292.000 ljudi, sredstva v ta namen pa so predvidena v višini 66,6 milijona evrov.

Kaj vse je v kriznem protikorona paketu?

Upokojencem s pokojninami pod 700 evro se izplača solidarnostni dodatek, in sicer predvidoma 15. aprila in se ne bo zavedel med osebne prihodke, ki bi vplival na upravičenost socialnih pomoči. Upokojenci s pokojnino do 500 evrov, bodo dobili 300 evrov dodatka. Upokojenci s pokojnino med 500 in 600 evri bodo prejeli 230 evrov dodatka. Upokojenci s pokojnino med 600 in 700 evri bodo dobili 130 evrov dodatka.

- Uzakonjena bo nova ureditev sofinanciranja plač za delavce na čakanju, vse prispevke v obe proračunski blagajni, tako zdravstveno kot pokojninsko, prevzema država, vse pravice zavarovancev pa se ohranijo.

- Zaposleni v kritičnih dejavnostih bodo po odločitvi predstojnikov dobili dodatke za nevarno delo in dodatne obremenitve od deset do 200 odstotkov osnovne plače.

- Vsa nadomestila za bolniške odsotnosti v epidemiji krije ZZZS, ne delodajalec.

- Delavci, ki ne delajo zaradi varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo ali drugih razlogov, so izenačeni s statusom delavcev na čakanju.

- Gospodinjstva ne plačujejo javnih storitev, ki se ne izvajajo.

- Delavec, ki izgubi službo med epidemijo, dobi nadomestilo za brezposelnost od prvega dne.

Samozaposlenim bo država vsaj do 31. maja krila vse prispevke

Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov neto minimalne plače. Hkrati bo v tem času prispevke zanje tako v pokojninsko kot zdravstveno blagajno nakazovala država, njihove pravice pa se bodo ohranile. Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki s posebno izjavo razglasijo prizadetost zaradi krize, je povedal Janša.

Vlada je na nočni seji določila tudi ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi. Status tistih, ki ne delajo zaradi višje sile, denimo varstva otrok ali nezmožnosti prihoda na delo, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju. Delavci, ki bodo v času epidemije izgubili službo, bodo od prvega dne dalje avtomatično upravičeni do nadomestila za brezposelnost.

Za upokojence z najnižjimi pokojninami je predvideno izplačilo solidarnostnega dodatka zaradi posledic koronavirusa. "Zavedamo se, da so to najbolj ranljiva skupina državljanov, da so mnogi v tem času sami, da so skromne dohodke porabili za nakupe nujnih zalog prehranskih in drugih življenjskih artiklov," je pojasnil premier.

Anketa

Bosta sami vnovčili turistični bon, s katerim država skuša pomagati turističnemu gospodarstvu v Sloveniji?

Sudoku