Ministrstvo pojasnjuje: Gremo lahko na vrt ali v trgovino v sosednjo občino? Lahko obiščemo partnerja v sosednji občini?

M.R., 4.4.2020
Andrej Petelinšek

Ministrstvo za notranje zadeve je odgovorilo na nekatera vprašanja, ki se državljanom zastavljajo ob odloku o prepovedi gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča. Na nekatere odgovore na vaša vprašanja, ki smo jih posredovali ministrstvu, še čakamo.

S čim bo državljan pristojnim ob morebitni kontroli dokazoval nujnost oziroma namen poti (obisk lekarne v sosednji občini, pot na delovno mesto in nazaj, oskrba starejšega sorodnika)? Ali bo moral posameznik, ki ga je delodajalec napotil na delo v drugo občino, to dokazovati s potrdilom delodajalca?

Odlok zaenkrat potrdila, ki bi dokazoval nujnost poti, ne zahteva. Svetujemo pa, da ima posameznik ob sebi kar koli, kar dokazuje trditev o nujnosti poti v drugo občino. Tako se olajša delo policistom in skrajša postopek.

Pred 14 dnevi je veliko ljudi zapustilo Ljubljano in druga mesta in odšlo na svoje vikende na deželo ali pa domov k staršem. Te družine imajo stalno prebivališče prijavljeno v npr. Ljubljani, trenutno pa živijo na Štajerskem. Za večino teh družin je bivanje na vikendu ali pri starših bolj varno, saj so se iz mesta, kjer je več ljudi, umaknili na samo. Ali so v tem primeru v prekršku?

Če se ljudje nahajajo na vikendih, kjer niso (stalno ali začasno) prijavljeni, potem lahko na vikendu ostanejo, na upravni enoti pa naj uredijo (stalno ali začasno) prijavo prebivališča.

Stalno prebivališče imamo v eni občini, podjetje in stanovanje pa imamo v drugi občini, kjer smo že od 12. 3. 2020 v karanteni in kjer smo želeli ostati do konca karantene. Kaj naj naredimo?

Glede na to, da začasno živite na drugem naslovu, predlagamo, da si uredite začasno prebivališče na naslovu, na katerem dejansko živite.

Fant se je pred dvema tednoma preselil k meni, začasnega prebivališča pa nima urejenega. Ker se lahko gibljemo samo v svoji občini, je najbrž v prekršku, na delo se vozi v drugo občino. Kaj bi lahko naredili? 

Posamezniki, ki morajo urediti prijavno-odjavno obveznost, to lahko storijo prek portala e-uprava, neposredno na elektronski naslov upravne enote, na območju katere se prijavljajo, ali s poštno pošiljko.

Ali se partnerja, ki nimata skupnega gospodinjstva, lahko obiskujeta?

Partnerja, ki nista v skupnem gospodinjstvu, se ne smeta obiskovati.

Ali lahko gremo na vrt (na vikend) v drugi občini?

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja dovoljuje izjemo, in sicer je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih za posameznika dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti.

Obdelovanje njive v drugi občini ...

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dopušča izjemo, da je za posameznike ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti.

Ali lahko iz ene občine obiščem starša, ki živita v drugi občini, da jima pomagam pri vsakodnevnih opravilih?

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.

Ali lahko nakup v trgovini opravim tudi v občini, kjer sem zaposlen, ali moram iti v trgovino v svojem domačem kraju?

Lahko, pri tem pa uporabite zaščitna sredstva in upoštevajte preventivne ukrepe.

Skrb za žival, kot npr. konji, v drugi občini ...

Tudi v prihodnje boste lahko skrbeli za svojo žival, tudi če jo imate nastanjeno v drugi občini, saj gre za nujno oskrbo živali, kar odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dovoljuje.

Rekreativno kolesarjenje znotraj občine dovoljeno, policija poziva k pazljivosti
Kot je razvidno iz dodatnih pojasnil, je rekreativno kolesarjenje znotraj meja domače občine dovoljeno. Policija ob tem poziva kolesarje, naj pazijo na varnost. (STA)

Nakupovanje v trgovini izven občine bivanja ...

Tretji odstavek 3. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dopušča tudi izjemo, ki se nanaša na dostop do trgovin, če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča oziroma je dostop do teh storitev omejen, je dovoljen dostop v drugo občino, vendar le do najbližje tovrstne trgovine po javni cesti ali poti.

Kaj pomeni dostop do parkovnih površin? Ali se lahko sprehajam, tečem in kolesarim po mestu?

Parkovna, sprehajalna površina ni mesto, tudi gozd ni mesto. Odlok omogoča ljudem, da v svoji občini dostopajo do najbližje parkovne, sprehajalne površine, najbližjega gozda in tam opravijo npr. sprehod, ki so ga načrtovali. Sprehajanje, tek ali kolesarjenje po mestu ni enako sprehajanju, teku ali kolesarjenju po parku ali gozdu - torej ne.

Lovci in ribiči lahko kljub omejitvi gibanja opravljajo naloge
Prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih ter gibanja izven občine stalnega prebivališča ne velja za lovce, ki izvajajo zakonsko predpisane naloge. Dovoljen je tudi individualni ribolov na sladkih vodah, če to občinski odlok dovoljuje ali izrecno ne prepoveduje, ribiškočuvajsko službo je dovoljeno izvajati v celotnem ribiškem okolišu.

Ali se je dopustno - upoštevajoč vse veljavne trenutne omejitve – preseliti iz stanovanja v stanovanje? Npr. znotraj Ljubljane.

Če gre za selitev iz enega stanovanja v drugega v isti občini, potem je to dovoljeno. V nujnih primerih, v primeru višje sile, je selitev iz enega stanovanja v eni občini v drugo stanovanje v drugi občini izjemoma dovoljena. Seveda je pri selitvah treba upoštevati varno razdaljo do drugih oseb, pri selitvi pa lahko pomagajo le ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva.

Udeležba na pogrebu staršev v drugi občini

Upoštevaje 3. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin se udeležba na pogrebu šteje kot dostop do storitev za nujne primere in je zato dovoljena, vendar zgolj ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva.

Posebej pa opozarjamo, da je treba ob tem spoštovati tudi določila 6. člena odloka in v zaprtem javnem kraju nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ipd.), ki prekrije nos in usta, ter zaščitne rokavice, ob tem pa ohranjati tudi varno razdaljo do drugih oseb.

Stiki ločenih staršev z otroki ...

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin v 3. členu dopušča izjemo, ki se nanaša na oskrbo in nego družinskih članov. Ta izjema velja tudi za primere, ko sta starša ločena in ima vsak od staršev, upoštevaje sodno odločbo, pravico do stika z otrokom, prebivata pa v različnih občinah.

Varuh: Ločenim staršen ne sme biti omejeno družinsko življenje z otrokom
Vladni ukrep omejitve gibanja na občino prebivališča ne bi smel omejevati družinskega življenja starša in otroka, ki prebivata v različnih občinah, poudarja varuh človekovih pravic. Če bi se kljub temu zgodilo, da bi bil starš v takem primeru kaznovan za prekršek po zakon o nalezljivih boleznih, bo lahko uporabil za to predvidena pravna sredstva. Več -> TUKAJ.

Izven občine stalnega prebivališča gradim hišo, ki je zaenkrat še nevseljena novogradnja. Zanima me, ali grem lahko glede na novo prepoved z avtom do hiše in tam delam (sama, brez stika z drugimi) oz. ali grem lahko prevzet nekaj preko pošte naročenih predmetov višje vrednosti, ki bi sicer ostali na dvorišču in bi tvegala premoženjsko škodo, če jih zmoči dež ali jih kdo ukrade.

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin ne dopušča potovanja v drugo občino, katerega namen bi bila (samo)gradnja stanovanjske hiše. Če pa bi bila takšna pot nujna zaradi preprečitve nastanka večje premoženjske škode, bi bilo to dopustno šteti kot nujno zadevo, ki jo določa odlok, vendar izključno z namenom, da se prepreči škoda (torej v vašem primeru zaščiti ali prenese predmete na varno).

Kje naj dobimo zaščitne rokavice, ki jih že nekaj časa ne prodajajo v lekarnah?

Zaščitne rokavice so potrebne na zaprtem javnem kraju, npr. v trgovini ali lekarni. Na vhodu v trgovino oziroma lekarno so take zaščitne rokavice na razpolago. Lahko pa uporabite tudi kakšne druge, npr. gospodinjske.

Anketa

Bosta sami vnovčili turistični bon, s katerim država skuša pomagati turističnemu gospodarstvu v Sloveniji?

Sudoku