Milan Kučan: Jasno opredeljevanje zahteva osebni in politični pogum

Rok Kajzer, 26.11.2018
Robert Balen

Prvi predsednik republike o eni najpomembnejših funkcij v državi.

Priča smo izjemnim globalnim spremembam, med katere sodijo migracije, razraščanje sovražnega govora, ni malo tudi ocen, da smo priča novemu vzponu fašizma ... Predsednik republike bi lahko bil v takšnih razmerah faktor stabilnosti, avtoriteta, katere beseda bi se morala jasno zarezati v družbo. Tudi vi vidite predsednike republik tako?

"Da. Predsednik republike pri nas nima veliko orodij, s katerimi bi lahko uresničeval svoje poslanstvo. Njegovo najmočnejše orodje je beseda. Kolikor bolj so razmere v družbi zaostrene, negotove in protislovne, toliko pomembnejši so odzivi in opredelitve predsednika republike, s katerimi se lahko, kot pravite, uveljavi kot faktor stabilnosti in avtoritete, čigar beseda bi se morala jasno zarezati v družbo. Državljani imajo pravico vedeti, kaj o teh procesih in konkretnih problemih, ki jih porajajo, misli predsednik republike. Zato tudi imamo institucijo predsednika republike. Ob razraščanju sovražnega govora, razkrajanju še ne davno trdnega zavedanja o pomenu človekovih pravic in ob vse pogostejših konfliktih doma in v mednarodnem življenju je njegova odgovornost še toliko večja. Zato ob teh problemih ne more molčati in se ne more izogibati jasnim opredelitvam."

image
Robert Balen

Predsednik republike je predsednik vseh državljanov. Kakšna ovira je to pri javnem posredovanju za dobro države in družbe, pri katerem veš, da bo tvoja beseda pri delu državljanov naletela na negativen odziv?

"To, da je predsednik republike predsednik vseh državljanov, ne pomeni, da so zanj sprejemljiva vsa stališča do posameznega problema. Tudi ne pomeni, da bi se moral s svojimi stališči truditi biti všeč vsem državljanom. Predsednik republike mora imeti trden svet vrednot, ki mu služi za opredeljevanje, kaj je, v skladu s temi vrednotami, po njegovem mnenju v družbi sprejemljivo in kaj ne. To pomeni, da bo pri enem delu državljanov s svojimi opredelitvami zagotovo naletel na nasprotovanje. Vendar to ne pomeni, da predsednik ne deluje povezovalno, saj demokracija pač predpostavlja pluralnost stališč. Seveda pa jasno opredeljevanje zahteva osebni in politični pogum in trdno stališče, da z vrednotami ni mogoče trgovati. Za vse to pa je potrebno trdo delo."

Predsedniška funkcija izgublja smisel in pomen, če je uporaba socialnih omrežij namenjena predvsem lastnemu zvezdništvu.

Bi moral biti predsednik države avtoriteta? Kakšna bi morala biti teža njegovih besed, dejanj med državljani?

"Predsedniku države avtoritete ne zagotavlja njegov ustavni položaj. Avtoriteto si lahko pridobi samo s svojimi besedami in dejanji. Če si predsednik republike ni pripravljen ustvariti avtoritete na tak način, je to za državo in družbo velika izguba. Zgolj govorjenje in številni nastopi k utrjevanju avtoritete žal ne prispevajo, če v izbranih besedah ni mogoče razbrati tudi jasnih opredelitev."

image
Robert Balen

Kakšnih prireditev bi se moral predsednik države udeleževati? Bi moral imeti pri izbiri bolj konzervativen ali ljudski pristop?

"Udeležbo na prireditvah naj bi vsakokratni predsednik presojal z vidika svojih vrednot in ustavnih načel. Dobro je, da je predsednik veliko med ljudmi in da ohranja stik z utripom življenja. Pomembno pa je, ali so ti javni stiki in nastopi namenjeni večji povezanosti družbe in v kolikšni meri prispevajo k utrjevanju vrednot v zavesti ljudi in razumevanju temeljnih ciljev, ki jim je družba zavezana in h katerim teži."

image
Stanko Gruden/sta

Kako naj po vaši presoji uporablja socialna omrežja? Naj komuniciranje preko njih prepusti svojim sodelavcem ali naj jih uporablja osebno, kot na primer predsednik ZDA Trump?

"To je stvar presoje. Vsekakor predsedniška funkcija izgublja smisel in pomen, če je uporaba socialnih omrežij namenjena predvsem lastnemu zvezdništvu in osebni promociji. Po drugi strani pa predsednik Trump s svojo komunikacijo postaja vse bolj samo Donald Trump in ne predsednik države z vsemi njenim ustanovami in odgovornostmi."

Vemo, da je nehvaležno ocenjevati vaše naslednike, a vseeno - kdo se vam je zdel/zdi predsednik, ki bi ga posebej izpostavili?

"Ni jih bilo veliko. Predvsem dr. Türk je bil s svojim načinom opravljanja funkcije predsednika republike blizu mojim predstavam."

Anketa

Koliko ur dnevno posvetite gibanju?

Sudoku