Klasično pivo dobiva konkurenco

Damijan Toplak, 22.7.2019
Sašo Bizjak

Slovenija na svetovnem pivovarskem zemljevidu ni nepomembna. Po porabi piva na prebivalca je na 13. mestu na svetu, po proizvodnji hmelja celo na sedmem

Natanko čez teden dni bosta Žalec in Ljubljana začela gostiti že 57. kongres Mednarodne hmeljarske organizacije, ki se organizira vsaki dve leti v drugi državi. Kongresa naj bi se udeležili pridelovalci hmelja, trgovci s hmeljem, pivovarji in hmeljarski strokovnjaki iz okoli 20 držav z vseh kontinentov, petdnevni kongres pa bodo sklenili 2. avgusta, na svetovni dan piva, ki je praviloma prvi petek v avgustu. Pogledali smo, kako je s potrošnjo piva pri nas in v svetu, kaj vpliva nanjo in kakšne trende je zaznati. Slovenija je po količini popitega piva na prebivalca v svetovnem merilu na visokem 13. mestu, prva je Češka, po proizvedenih količinah hmelja pa celo na sedmem mestu na svetu, pri čemer pa skoraj 90 odstotkov proizvodnje hmelja odpade na ZDA, Etiopijo in Nemčijo.

image
Naslov - Vsebina78,7 80,1 80,3 872 1998 2068 2160 3251 6797 6822 32.582 38.418 47.370 84,8 85,0 88,7 89,5 90,0 94,1 98,2 100,8 104,2 106,0 108,0 143,3 Proizvodnja hmelja (v tonah) Poraba piva na prebivalca (v litrih) *Poraba piva je za leto 2016, proizvedene količine pa so za leto 2017. 1. ZDA.2. Etiopija.3. Nemčija.4. Kitajska.5. Češka.6. Poljska.7. Slovenija.8. Albanija.9. Severna Koreja.10. Nova Zelandija 1. Češka.2. Namibija.3. Avstrija.4. Nemčija.5. Poljska.6. Irska.7. Romunija.8. Sejšeli.9. Estonija.10. Litva.11. Belize.12. Španija.13. Slovenija.14. Slovaška.15. Hrvaška Vir IzrisalUroš Šoštarič (foto:)

Spije se več brezalkoholnega piva in radlerja

V Združenju slovenskih pivovarn so pojasnili, da ažurnih podatkov o tem, koliko piva na prebivalca se spije v Sloveniji, nimajo. Se pa opirajo na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki kažejo, da smo v letu 2015 v Sloveniji prebivalci, starejši od 15 let, v povprečju popili dobrih 114 litrov piva, v letu 2016 pa 87 litrov piva, upoštevajoč celotno populacijo slednji podatek pomeni, da vsak Slovenec popije 74,1 litra piva. Stanovska organizacija evropskih pivovarjev Brewers of Europe ugotavlja, da poraba alkohola v EU že nekaj let upada, znotraj te porabe pa je potrošnja piva nekoliko zrasla. Tako je povprečni Evropejec, starejši od 15 let, v letu 2015 od vsega popitega alkohola popil dobrih 50 odstotkov piva, leta 2016 pa dobrih 53 odstotkov. V Sloveniji je trend nekoliko drugačen, saj se je poraba alkohola po letih upadanja v letih 2012 do 2015 dvignila in je ponovni padec opažen šele v letu 2016. Od vsega popitega alkohola smo Slovenci leta 2010 popili dobrih 44 odstotkov piva, leta 2016 pa dobrih 41 odstotkov.

78 litrov piva na prebivalca smo leta 2017 popili v Sloveniji

Drži, da turizem v nekaterih državah pomembno vpliva na BDP, tudi v Sloveniji vse bolj. Kljub temu pa za Slovenijo velja, da količina popitega piva v največji meri sloni na domači porabi. Vsekakor pa od pomladi do jeseni popijemo nekaj več piva kot od jeseni do pomladi. A tudi tu se trendi in navade potrošnikov spreminjajo. Ko so temperature zelo visoke, ni samoumevno, da se popije več piva. Prav nasprotno. Ekstremno visoka vročina dvigne predvsem porabo vode in na vodi narejenih brezalkoholnih pijač. Se pa v zadnjem času spije več izvedenk piva, kot sta brezalkoholno pivo in radler, kajti trendi se spreminjajo, ker se spreminjajo navade ljudi. Prav je, da je ponudba piva in njegovih sodobnih različic pestra. Veliki svetovni pivovarji si praviloma zelo prizadevajo za večje ozaveščanje potrošnikov o odgovornem pitju piva in pivce spodbujajo, da posegajo po brezalkoholnem pivu, zlasti ko gre za vožnjo z avtomobilom in drugimi prevoznimi sredstvi, ki jih upravljajo vozniki sami, pojasni Alenka Lesjak iz Združenja slovenskih pivovarn.

Mali pivovarji imajo v Sloveniji 1,9 odstotka trga

Koliko piva proda Pivovarna Laško Union v lasti nizozemskega holdinga, koliko druge tuje pivovarne in koliko (slovenske) mikropivovarne? Pri navajanju tovrstnih podatkov se v združenju sklicujejo na podatke, ki jih posreduje Furs, izhajajo pa iz kriterija trošarin. V Sloveniji smo imeli februarja letos 105 pivovarn, od tega 97 takšnih, ki proizvedejo manj kot 20 tisoč hektolitrov piva in sodijo med male proizvajalce piva. Skupna količina piva, ki so jo lani dali na trg v Sloveniji domači proizvajalci, je 1,65 milijona hektolitrov piva. Od tega so mali proizvajalci piva doma proizvedli in dali na slovenski trg 26.246 hektolitrov piva, v tujini pa so od skupne navedene količine proizvedli in dali na slovenski trg še 4454 hektolitrov piva, skupaj torej okoli 30.700 hektolitrov piva. Njihov tržni delež znaša skoraj 1,9 odstotka in stabilno raste. Poleg tega smo v Slovenijo lani uvozili 611.485 hektolitrov piva (sami ga izvozimo nekaj več, 634 tisoč hektolitrov). Največ smo uvozili iz Češke, Avstrije, Nemčije in iz Hrvaške, največ pa, po izkušnjah, izvozili na trge držav na območju nekdanje Jugoslavije in v Italijo. Največja proizvajalka piva v Evropi je po podatkih Brewers of Europe za leto 2017 Nemčija, ki je takrat proizvedla 93 milijonov hektolitrov piva, sledita ji Velika Britanija in Poljska z dobrimi 40 milijoni hektolitrov, medtem ko je bila Slovenija takrat z 1,4 milijona hektolitrov proizvedenega piva na 25. mestu.

image
Sašo Bizjak Pivo krepi svoj položaj na trgu tudi z različnimi festivali. Septembrski festival piva v Mariboru se je dobro prijel.

Število pivovarn v EU raste. Še zlasti je bilo opaziti naglo rast malih in mikro pivovarn v času krize pred desetimi leti. Število pivovarn v EU se je takrat v enem letu dvignilo za tisoč, v zadnjih petih letih pa podvojilo in danes znaša 9500 pivovarn, pa v ta podatek sploh niso vštete Švica, Norveška in Turčija, ki niso članice EU. V nekaterih državah gredo tržna razmerja med velikimi in malimi ter mikro pivovarji zelo odločno proti stanju, ki naj bi veljalo za pričakovano tržno razmerje in kjer imajo mali pivovarji že okoli 15 odstotkov trga. Največ piva, po podatkih Brewers of Europe za leto 2017, popijejo Čehi, 135 litrov na leto, podatek velja za populacijo, starejšo od 15 let. V Evropi jim sledi Avstrija s 105 litri, Nemčija s 101 in Poljska s 97 litri. Slovenija je po teh podatkih z 78 litri v Evropi na desetem mestu.

Pod okriljem Heinekena odlično poslujejo

V združenju pivovarn opažajo, da potrošniki vse bolj iščejo kakovostno pivo, za katero so pripravljeni plačati primerno ceno. Zadnja leta po prodaji številnih nestrateških naložb (časopisni hiši Delo in Večer, Mercator pa tudi Fructal in Radenska) vse boljše posluje največja slovenska pivovarna, Pivovarna Laško Union, ki je že nekaj let v lasti nizozemskega Heinekena. V letih 2016 do 2018 ostajajo njeni letni prihodki stabilni okrog 155 milijonov evrov, a letni čisti dobiček se je z 11 milijonov evrov povzpel na lanskih več kot 20 milijonov evrov. Tudi zato, ker imajo dobro desetino manj zaposlenih, v podjetju pa izpostavljajo še številne investicije na logističnem področju. V zadnjem letu so recimo krepili prodajo na slovenskem trgu, za 3,2 odstotka, izvoz pa so povečali celo za 23,1 odstotka. V podjetju so ponosni na okrog petodstotno zmanjšanje porabe vode za proizvodnjo litra piva pa tudi na desetino manj porabljene energije. Za varjenje piva uporabijo stoodstotno slovenski hmelj, kar je pomembno za trajnostno oskrbo s to za pivovarstvo pomembno surovino. Poleg tega so v skupini Heineken prisotni na področju t. i. kraft piva (znamke Affligem, Lagunitas, Mort Subite).

Anketa

Koliko denarja zapravite za božično-novoletna darila?

Sudoku