Kako kuriti, da bomo manj škodovali svojemu zdravju?

ŠTR, 6.10.2019
Bojan Senet

Območje Dravskega polja se že dlje časa sooča z onesnaženim zrakom, še posebej je to izpostavljeno v času kurilne sezone.

Zato so strokovnjake za občane na tem območju pripravili tudi nekaj nasvetov, informacij, povezanih s kurjenjem, občine pa jih objavljajo tudi na svojih spletnih straneh in v glasilih. Koristne pa so te informacije za vse, ki so v individualnih enotah in sami skrbijo za ogrevanje svojih hiš ali stanovanj.

Zadnja leta se gospodinjstva vračajo h kurjenju na lesno biomaso. Čeprav je les naravnega izvora in z vidika izpustov ogljikovega dioksida nevtralen, ni neškodljiv. Pri nepravilnem kurjenju se sproščajo zdravju škodljivi prašni delci PM 10, PM 2,5, PM 0,1 in še drugi onesnaževalci (poleg ogljikovega monoksida, hlapnih organskih spojin, dušikovih spojin, težkih kovin ...), ki ogrožajo dihalne organe in povzročajo srčno-žilna obolenja.

V želji, da bi osvetlili energetske priložnosti in izzive v štajerski regiji in širše, organiziramo prvega v nizu poslovnih dogodkov Večerova energetska konferenca, in sicer z ožje opredeljeno temo Zelena transformacija. Na dogodku, ki bo 20. novembra 2019 v hotelu City v Mariboru, bodo udeleženci govorili o odgovorni proizvodnji, obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije, celovitem energetskem konceptu in energetski prihodnosti regije. Vabljeni domači in tuji strokovnjaki bodo v obliki predavanj in pogovorov predstavili okoljsko zakonodajo, možnosti financiranja in praktične primere izvedbe energetsko učinkovitih projektov na lokalni, nacionalni in globalni ravni.
Več informacij o dogodku in prijave: www.zelena-transformacija.si

Za zmanjšanje škodljivih emisij so potrebni ustrezna kurilna naprava, njena strokovna vgradnja, primerno gorivo, pravilen način kurjenja z dotokom zraka in redno vzdrževanje kurilne naprave. Pravilen način kurjenja zagotavljajo predvsem pravilna priprava drv (suha drva do 20-odstotne vlažnosti, ustrezne velikosti, trikotne oblike), pravilna priprava kurišča (odstranitev pepela, čiščenje rešetk, odprtje lopute ...), pravilno podkurjenje (drobno nasekana drva za podkurjenje, polena, zložena v manjšo skladovnico, na vrhu vžigalni material - lesna volna, vžigalica ...) in dodajanja polen (eno do dve poleni za vzdrževanje toplotne moči). Pokazatelji pravilnega kurjenja so vrsta plamena (svetel plamen brez rdečih in temnih odtenkov), slabo viden in svetel dim ob izstopu, svetel pepel brez delcev kuriva, kurišče mora biti brez oblog in dimnik brez katranskih oblog. Ne kurimo pa embalaže, obdelanega lesa (barvan, lakiran), ivernih plošč, plastike in kakršnihkoli gospodinjskih odpadkov in vlažnega lesa. 

Anketa

Bosta sami vnovčili turistični bon, s katerim država skuša pomagati turističnemu gospodarstvu v Sloveniji?

Sudoku