Juršinci: Obet novih delovnih mest v domu upokojencev

Darja Lukman Žunec, 19.8.2019
Darja Lukman Žunec

Slovenskogoriška občina, čeprav majhna, ima, kar prebivalci potrebujejo za kakovostno življenje in dobro počutje.

V občini Juršinci, ki z nekaj več kot 2300 prebivalci sodi med manjše v Sloveniji, so že pred leti končali najpomembnejše velike naložbe. Razširili in obnovili so osnovno šolo, ob kateri so dobili sodoben otroški vrtec in eno največjih športnih dvoran v Spodnjem Podravju. Občina ima zdravstveni dom, v katerem so zdravnik in zobozdravnik ter lekarna.

​Preplastili so tako rekoč vse nekdaj makadamske lokalne ceste in javne poti, tiste v največjih naseljih pa opremili s pločniki in javno razsvetljavo. Vodovod vodi do vseh krajev in zaselkov, v središču občine imajo urejeno kanalizacijo s čistilno napravo, zdaj pa domačine s subvencijami spodbujajo tudi za ureditev manjših čistilnih naprav v razpršenih naseljih, do koder velikih kanalizacijskih sistemov ne bodo napeljali.

Pomembna naložba v zadnjem času, ki je prinesla tudi okoli 40 novih delovnih mest, je izgradnja juršinske enote Doma upokojencev Ptuj, kjer skrbijo za okoli 60 varovancev. In ravno širitev tega doma za še 50 varovancev bo naslednja naložba, ki se je v kraju veselijo.

​Urejen Gabernik

Druga največja, ki jo pravkar končujejo, je gradnja mostu, krožišča in pločnikov ter ureditev cestišča v naselju Gabernik. Ker gre za obnovo državne ceste, ki vodi od Ptuja do Gornje Radgone, je skoraj ves denar zanjo prispevala Direkcija RS za infrastrukturo. Naložba je ocenjena na dober milijon in pol evrov, občina bo zanjo primaknila le dobrih 12 odstotkov.

Kot pravi dolgoletni juršinski župan Alojz Kaučič, bodo nekaj čez 600 metrov novega cestišča s krožiščem namenu predali v septembru. Takrat bodo delavci izvajalca Cestnega podjetja Ptuj dokončali vsa ureditvena dela, a promet po tej državni cesti skozi naselje normalno poteka.

image
Slavica Pičerko Peklar Enoto ptujskega doma upokojencev v Juršinci bodo kmalu širili.
 
Naloga vseh je razvoj pozitivnega okolja
 

Župan ocenjuje, da je bila zidava enote ptujskega doma upokojencev v kraju pred leti dobra določitev. Občina je z lokacijo uspela tudi zato, ker je ponudila komunalno urejeno zemljišče. Ob stavbi so že takrat rezervirali dovolj prostora za še en del doma, ki ga v upravi ptujskega doma upokojencev zdaj snujejo. V novem delu naj bi se posvetili predvsem invalidom in njihovi rehabilitaciji.

Pravkar teče še nekaj manjših naložb v cestne odseke, kolesarske poti, razvoj širokopasovnega omrežja sodobnih komunikacij. Veliko denarja namenijo delovanju številnih društev in za programe, namenjene mladim in otrokom. Župan je zelo vesel, da imajo v občini vsako leto najmanj deset novorojenčkov. Za njihove starše dvakrat letno pripravijo srečanje: "Dogodek, na katerem mamice z novorojenčki pogostimo, z njimi poklepetamo in jim izročimo knjižno darilo in cvet, je zame najlepši." Župan rad poudari, da želijo v občini ustvariti prijetno okolje: "Moja naloga in naloga vseh v občinski upravi je, da razvijemo pozitivno okolje in oblikujemo skupnost, v kateri bo kakovost življenja omogočala osebnostni razvoj in razcvet celotne skupnosti."

​Zagnana društva

Veliko so naredili za obnovo manjših krajevnih jeder, kjer so uredili vaške in gasilske domove, ponekod tudi športna igrišča. Z ureditvijo večnamenske kulturne dvorane, kjer imajo prostore juršinske gospodinje in vinogradniško društvo, ter okolice cerkve in župnišča so pridobili lep zunanji prireditveni prostor, kjer se vedno kaj zanimivega dogaja. Odmevne so denimo prireditve Športnega društva Juršinci - poletne Noči pod topoli in Oktoberfešta. Občina in njena društva se ves čas posvečajo tudi spominu na tri velike Juršinčane. Društvo rojaka Janeza Puha vzorno skrbi za Puhov muzej v Sakušaku, kjer so poleg muzejske predstavitve velikega izumitelja in tovarnarja posneli zanimivo multivizijo.

"Obiskovalci muzeja se velikokrat začudijo, da je Puh (Puch) rojen v Juršincih oziroma da je Slovenec. S tem, da smo uredili muzej, ki je v bližini njegove rojstne hiše, smo v slovenski zavesti utrdili spoznanje, da je ta veliki tehniški um naše gore list," izpostavi predsednik društva Vlado Slodnjak.

​V občini ohranjajo tudi spomin na literarnega zgodovinarja dr. Antona Slodnjaka in svetovno znano antropologinjo dr. Štefko Cobelj.

Razgledni stolp na Gomili
Med juršinske turistične zanimivosti sodi tudi razgledni stolp na Gomili.Tamkajšnje turistično društvo lepo skrbi za njegovo okolico in člani so ob njem postavili leseno hišico s trto na brajdah. Zdaj snujejo še zloženko in obvestilno informativno tablo, ki bosta obiskovalce seznanili s krajem in njegovo ponudbo.
Anketa

Koliko ur dnevno posvetite gibanju?

Sudoku