(INTERVJU) Jernej Šömen: Sosežig blata iz čistilnih naprav kot trajna rešitev

Slavica Pičerko Peklar, 21.1.2020
Slavica PIČERKO PEKLAR

Lansko jesen pogodba o odvozu blata, ki velja do jeseni 2021. Smiselno bi bilo nadgraditi hale za sušenje in z večjo dehidracijo zmanjšati količine.

Mestna občina Ptuj je na poziv ministrstva za okolje izrazila interes za postavitev objekta termične obdelave odpadkov. Sežigalnico naj bi postavili v soseščini čistilne naprave (ČN) Ptuj na desnem obrežju Ptujskega jezera, ki se tudi sama daje z vprašanjem odlaganja odpadnega blata. To bi bilo mogoče uporabiti kot gorivo v sistemu termične obdelave odpadkov.

1
milijon evrov za nadgradnjo sistema za sušenje blata

O delovanju centralne čistilne naprave in okoliških smo se pogovarjali z mag. Jernejem Šömnom, vodjem ČN, ki deluje kot del Komunalnega podjetja Ptuj.

image
Slavica PIČERKO PEKLAR Jernej Šömen

Najbolj aktualno in obenem pereče vprašanje ta čas: koliko blata letno proizvedete in kam z njim?

"V letu 2018 smo proizvedli 7300 ton dehidriranega blata, v lanskem letu se je količina zaradi lastnih izboljšav v tehnologiji zgoščevanja in dehidriranja znižala na 6580 ton, nekoliko pa se je povečal tudi odstotek suhe snovi. Prevzemnik blata je CEP, d.o.o. (v sodelovanju s Surovino), trenutna cena pa 90 evrov za tono. Že s 1. februarjem se bo ta cena zvišala na 117 evrov brez DDV, to bo vplivalo na ceno storitve. Po novi ceni bo strošek blata že več kot tretjina vseh stroškov čiščenja."

image
Slavica PIČERKO PEKLAR V laboratoriju nadzirajo delovanje ptujske čistilne naprave.

Ta čas je v državi zelo pereče vprašanje povezano z odlaganjem blata iz čistilnih naprav. Veste, kam z blatom v prihodnje?

"Dogovor imamo sklenjen do konca septembra 2021 in upamo, da se bo prevzemnik držal dogovorjenih obveznosti. Če ne, se bomo znašli v enakih težavah, kot jih imajo nekateri upravljavci ČN že sedaj. Problem je, da se na nekatere javne razpise za odvoz dehidriranega blata ne javi noben ponudnik."

image
Slavica PIČERKO PEKLAR Jernej Šömen

Kakšen način sušenja blata uporabljate in do kolikšne mere ga osušite pred odlaganjem oziroma odvozom?

"Trenutna vsebnost suhe snovi je nekoliko nad 19 odstotki. Blata pred odvozom dodatno ne sušimo. Na napravi sta dva objekta namenjena sušenju blata, ki pa, kljub pridobljenemu uporabnemu dovoljenju in izmerjenim še dovoljenim emisijam smradu v času poskusnega obratovanja, ne obratujeta. Smrad, ki se je v času sušenja širil v okolico, je bil preveč moteč za okoliške prebivalce in sprehajalce. Sedaj dehidrirano blato sproti odvaža na javnem razpisu izbrani prevzemnik, tako da ne skladiščimo večjih količin. Seveda pa resno razmišljamo, kako v prihodnje doseči večjo stopnjo sušenja."

image
Urban PEKLAR Centralna čistilna naprava. Levo ob njej je prostor za morebitno gradnjo sežigalnice.

Kaj bi torej za vas pomenila gradnja sosežigalnice, predvsem v luči odlaganja odpadnega blata?

"Sosežig dehidriranega blata skupaj s komunalnimi odpadki je vsekakor ena od rešitev težave. Projektant tehnologije sežiga bo moral upoštevati predvidene količine dehidriranega blata, ki naj bi se sežigale, in temu prilagoditi izbor. Prav tako bo treba natančno doreči, kakšne kvalitete je lahko dehidrirano blata, ki bo primerno za sežig. Tu je bistven predvsem odstotek suhe snovi. Premisliti je treba tudi možnost koriščenja toplotne energije za dodatno sušenje blata."

Z vsem blatom v ČN
Centralna ČN Ptuj upravlja še 20 naprav v sosednjih občinah. Iz vseh odvečno blato v tekoči obliki dovažajo v Centralno ČN v dehidracijo. Že v fazi rekonstrukcije te se je dehidracija dimenzionirala tako, da je sposobna obdelati vse blato iz občin v okolici Ptuja.

Po nekaterih podatkih naj bi bilo blato menda celo uporabno v kmetijstvu, a zaradi vsebnosti težkih kovin to ne gre.

image
Slavica PIČERKO PEKLAR Centralna čistilna naprava Ptuj

"Obstaja možnost uporabe v kmetijstvu, vendar je za to treba izdelati posebno študijo, v kateri se z več vidikov oceni, ali je to dolgoročno za okolje sprejemljivo."

ČN Ptuj je stara deset let. Kolikšna je njena učinkovitost in katere posodobitve bi bile potrebne za optimalno delovanje?

"Linija obdelave vode dela še vedno izredno dobro, nimamo težav s kvaliteto iztoka. Glede na to, da je oprema stara deset let, kar je tudi amortizacijska doba strojne in elektro opreme ter inštalacij, bo potrebno v prihodnje intenzivnejše vlaganje v obnovo oziroma zamenjavo. Vir za to mora biti omrežnina oziroma najemnina. Smiselno bi bilo nadgraditi hale za sušenje blata, saj bi se z večjo dehidracijo zmanjšale količine. Sušenje poleti je bistveno racionalnejše kot v manj toplih delih leta. Pri investiciji bo pomembno tudi to, ali se bomo lotili najprej izključno sušenja dehidriranega blata ali bomo istočasno razmišljali tudi o nadaljnjih postopkih obdelave. Kar koli bomo z blatom v končni fazi počeli, bo najprej treba bistveno povečati odstotek suhe snovi v njem. Nadaljnje sušenje pomeni tudi bistveno povečanje stroškov rednega obratovanja in zato prihranki ne bi bili tako veliki, posebno pozimi, kot se morda zdi."

Anketa

Ali poleti kaj manj uporabljate elektronske naprave (TV, računalnik, mobilnik idr.)?

Sudoku