Aktuar: Iskan in zelo dobro plačan poklic

Tanja Fajnik Milakovič, 23.9.2019
Igor Napast

Andrej Šalamun je direktor Službe aktuarstva premoženjskih zavarovanj v Zavarovalnici Sava. Predstavil nam je delo aktuarja, ki ga Američani že nekaj let uvrščajo med najboljše poklice.

Ameriška agencija za zaposlovanje CareerCast že nekaj let med deset najboljših poklicev uvršča aktuarja zaradi velikih zaslužkov, dobrih zaposlitvenih možnosti in dobrega delovnega okolja ter malo stresa pri delu. Se s tem strinjate?

"Kar zadeva zaslužke aktuarjev, lahko rečem, da tudi v Sloveniji niso slabi. Plače začetnikov se gibljejo tam od 1500 evrov pa vse do okoli 2000 evrov, res izkušeni in povsem samostojni aktuarji z večletnimi delovnimi izkušnjami pa lahko zaslužijo tudi 4000 evrov na mesec. Če pa so na vodilnih delovnih mestih, so njihovi zaslužki seveda tudi višji. Zneski so sicer občutno nižji kot v tujini, so pa dobri za slovenske razmere."

Delo v zavarovalnicah, pokojninskih družbah in bankah

Kakšne pa so možnosti zaposlitve?

"Zaposlitvene možnosti za aktuarja so velike. V zadnjih dveh desetletjih potrebe po čim bolj natančnih in vse bolj obsežnih aktuarskih izračunih rastejo. S prihodom novega računovodskega standarda v zavarovalništvu v prihodnjih dveh letih pa bo ta trend še bolj izražen. Aktuarje večinoma zaposlujejo zavarovalnice pa tudi banke, pokojninski skladi in družbe. Delovno okolje v zavarovalnici je zagotovo bolj varno kot v večini gospodarskih družb, ne bi pa rekel, da je delo aktuarja nestresno. Močno je sicer odvisno od konkretnega delovnega mesta in organiziranosti družbe, a preprosto je treba v rokih oddajati rezultate, pot, da pridemo do njih, pa zna pogosto biti precej zahtevna in tudi stresna."

V Sloveniji je okoli sto aktuarjev, med njimi tudi veliko žensk

Kaj pravzaprav dela aktuar?

"V zavarovalnici aktuar izračunava cene novih zavarovalniških produktov in ocenjuje višine bodočih obveznosti zavarovalnice za škode, ki jih stranke še niso prijavile. Gre namreč za res velike zneske in izredno pomembno je, da se ti določijo ustrezno in strokovno. Po eni strani dovolj visoko, da bo lahko zavarovalnica izplačala vse potrebne škode, po drugi strani pa aktuar pri svojem delu ne sme biti preveč previden, saj lahko s tem ogrozi konkurenčnost zavarovalnice na trgu. Poleg tega aktuarji v zavarovalnicah opravljamo še veliko drugih nalog, saj moramo dobro poznati in kvantificirati vse zavarovalniške produkte in denarne tokove, ki izhajajo iz njih."

Zaposlujejo jih tudi v pokojninskih družbah. Zakaj?

"V pokojninskih družbah mora aktuar določiti ceno pokojninskega produkta, pri katerem bi si nekdo z enkratnim vplačilom zagotovil dosmrtno rento. Kot izhodišče služi starost zavarovanca. Nato se na podlagi tablic smrtnosti in zavarovančeve starosti oceni, kako dolgo bo ta zavarovanec živel - s tem dobimo bodoča pričakovana izplačila (posamezne rente). Prav tako ocenimo še vse bodoče stroške, ki jih bo zavarovalnica v prihodnosti imela s tem produktom. Tako višine kot čas izplačila teh stroškov. Za vse omenjene zneske (odhodke v obliki rente in stroške) nato preračunamo, kolikšna bi bila vrednost vseh teh bodočih rent v trenutku nakupa rentnega produkta, in k temu prištejemo še željen dobiček zavarovalnice. Tako dobimo potrebno ceno za nakup tega produkta. Kot zanimivost naj dodam, da bi bil zelo pomemben faktor pri določitvi cene rentnega produkta spol zavarovanca, saj vemo, da ženske živijo dlje in bi zato morale plačevati več za takšen produkt. Vendar je uporaba spola pri določanju cene v EU zakonsko prepovedana, zato se cena določi enotno za moške in ženske."

Biti je treba dober matematik in še več

Katera znanja so potrebna za opravljanje tega poklica, poleg tega, da je treba biti dober matematik?

"Ja, dobro moraš poznati matematiko, predvsem statistiko pa tudi teorijo verjetnosti. To so teoretične osnove, da lahko razumeš in gradiš matematične modele. Nadalje je zelo pomembno, da si tehnično dovolj močan, torej da znaš programirati, uporabljati različna informacijska orodja, bodisi za pridobivanje podatkov bodisi za izgradnjo aktuarskih modelov. Zelo pomembno je tudi dobro poznavanje zavarovalniških produktov, vsak aktuar pa mora dobro razumeti tudi osnove ekonomije, delno tudi prava."

Delo aktuarja opravljate že več kot 15 let. Sprva v zavarovalnici Tilia, zdaj ste direktor aktuarske službe v Zavarovalnici Sava. Kaj vas je navdušilo za ta poklic in ali ste, že ko ste se odločali za študij, vedeli, da želite biti aktuar?

Po osnovni izobrazbi sem matematik, opravil pa sem tudi magistrski študij aktuarstva na ekonomski fakulteti. Vsekakor bi za aktuarski poklic priporočal bodisi študij matematike bodisi program kvantitativnih financ in aktuarstva na EF. Ko sem študiral, je bil ta poklic v Sloveniji še precej neznan. V bistvu sem zanj izvedel po naključju, ko sem videl razpis, se nanj prijavil in bil izbran. Pri tem poklicu mi je všeč predvsem to, da omogoča uporabljati matematiko v praktičnih problemih."

Bi mladim priporočali ta poklic? Menda so aktuarji zelo iskani tudi v tujini?

"Vsekakor bi ga priporočal mladim, ki jih zanima in veseli matematika. Res je, da so v tujini aktuarji izredno iskani, še bolj kot pri nas. Tistim, ki želijo delati v tujini, bi svetoval dopisni študij na Institute of Actuaries v Angliji."

Anketa

Na katerem področju najpogosteje ustvarjate z rokami?

Sudoku