Gradnja večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni

Marina Vrbnjak, Vestnik, 30.6.2020
Marina Vrbnjak

Stala bo ob osnovni šoli ter imela plezalno steno in tribune s 530 sedeži.Telovadnico pa bodo prenovili. Dobili, kar so iskali drugod

V Gornji Radgoni so pred dnevi slovesno položili temeljni kamen ob začetku gradnje večnamenske športne dvorane ob osnovni šoli. "S to dvorano bomo dobili tisto, kar smo doslej iskali drugod," je poudaril župan Stanislav Rojko. "Na eni strani bomo dvignili kakovost šolskega pouka, omogočili sočasno več oddelkov pri pouku športne vzgoje in zagotovili možnost popoldanskega ukvarjanja z množičnim in tudi vrhunskim športom. To je namen gradnje te dvorane v Gornji Radgoni," je povedal. Dolga leta so razmišljali o gradnji športnega objekta in razpravljali, kot je pojasnil Rojko, kdaj, kje in kako graditi.

Za učence, učitelje in skupnost

Gradnje se neizmerno veselijo tudi na Osnovni šoli (OŠ) Gornja Radgona. "To je trenutek, ko bomo vendarle dočakali uresničitev naših skupnih sanj in prizadevanj, kajti položitev temeljnega kamna je velik dogodek in prispeva k dobrobiti naših učencev in zaposlenih in celotne lokalne skupnosti," je pred položitvijo kamna povedal ravnatelj Dejan Kokol.

Na prostoru, kjer bo zgrajena nova dvorana, so župan Stanislav Rojko, podžupan David Roškar, ravnatelj OŠ Gornja Radgona Dejan Kokol, direktor direktorata za šport pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Darko Repenšek, člana občinskega sveta in častnega gradbenega odbora Dušan Zagorc in Brane Klun, direktor podjetja GDO, ki bo izvajalec gradbenih del, Igor Klemenčič, učenka šestega razreda OŠ Gornja Radgona Lana Ahmeti in učenec devetega razreda Tine Čuk slovesno položili temeljni kamen. Učenci in učenke so slovesni dogodek pospremili z igranjem z žogami na prostoru nove večnamenske dvorane in tudi tako posredno izrazili veselo pričakovanje "skorajšnjega" športnega udejstvovanja. Na prireditvi so sodelovali tudi učenci četrtega razreda, ki so zapeli šolsko himno, ter učenka sedmega razreda z ritmičnim plesom.

Graditi so že začeli

Gradnja nove dvorane se je začela prejšnji ponedeljek. Stala bo tik ob obstoječi telovadnici OŠ Gornja Radgona, zadovoljevala bo standarde in normative šolskega športa ter predvsem po površinah standarde in normative za prvo državno ligo rokometa, odbojke, futsala in košarke. Poleg omenjenih se bodo v dvorani lahko izvajale še številne druge športne panoge. Postavljena bo tudi plezalna stena, predvidene so tribune s 530 sedeži.

Po zgraditvi dvorane načrtujejo rekonstrukcijo telovadnice, s katero bodo zagotovili spremljevalne prostore nove dvorane. Uredili bodo kabinete za učitelje športa, manjšo telovadnico, prostore za fitnes, skladišče opreme, slačilnice, sanitarije in kopalnice. Površina večnamenske športne dvorane je dobrih 1400 kvadratnih metrov, obnovljene telovadnice pa dobrih 1500 kvadratnih metrov.

Pridobili nepovratna sredstva

Občina je poleg zagotovitve lastnih finančnih virov v proračunu za investicijo pridobila skoraj pol milijona evrov nepovratnih sredstev Eko sklada za nepovratne finančne spodbude. Na odločitev Eko sklada glede sofinanciranja rekonstrukcije telovadnice pa še čakajo. Pridobili so tudi 65 tisoč evrov pri Fundaciji za šport na razpisu za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi, za svoj delež pa bo občina pridobila ugoden bančni kredit. Okvirna projektantska vrednost celotne investicije je 4,5 milijona evrov.

4,5
milijona evrov je predviden strošek celotne investicije

Javni razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje naložb v novogradnje športnih dvoran v letu 2020, na katerega se je občina prijavila, je bil zaradi prerazporeditve denarja za interventne namene ob epidemiji razveljavljen. V Gornji Radgoni pričakujejo ponovitev razpisa, občina pa je izvedla že vse aktivnosti za naročilo opreme v novi dvorani.

Anketa

Se boste zaradi trenutne epidemološke slike odpovedali dopustu na Hrvaškem?

Sudoku