(DRUŠTVO SREBRNA NIT) "Ne smemo se slepiti, da je vsak, ki je potreboval bolnišnično oskrbo, to tudi dobil"

Biserka Marolt Meden, predsednica Društva Srebrna nit - Združenja za dostojno starost, 26.6.2020
Andrej Petelinšek

‘‘Starejši časa in potrpljenja nimamo več,‘‘ so zapisali v društvu za dostojno starost Srebrna nit, ki so v času epidemije napisali osem javnih pisem, s katerimi so skušali vplivati na izboljšanje razmer. "Domovi za starejše nikoli več ne smejo biti bolnišnica za obolele s covidom-19. Pomoči tem domovom ni bilo dovolj. Zdesetkani zaposleni so se trudili, a niso mogli narediti vsega, kar stanovalci potrebujejo vsak dan."

Vsi, ki so imeli v zadnjih letih sorodnika v katerem izmed domov za starejše ali so zanj iskali pomoč na domu, ker so čakalne vrste za bivanje v domu predolge (12.320 aktualnih prošenj na dan 9. junij 2020), vedo, da imamo v Sloveniji vedno manj socialne države ter da je skrb za starejše prepuščena trgu in debelini denarnice posameznika. V času epidemije smo v Društvu Srebrna nit - Združenju za dostojno starost napisali osem javnih pisem in skušali vplivati na izboljšanje razmer.

Povsod po svetu se zavedajo, da za starejše v času epidemije ni bilo dovolj dobro poskrbljeno. Še posebej slabo pa je bilo zanje poskrbljeno v domovih zanje. Tudi v Sloveniji je vlada domove za starejše pustila na cedilu in že dolga leta so zapostavljeni, epidemija pa je le potencirala vse pomanjkljivosti.

4,5 odstotka ali 18.800 starejših od 65 let živi v domovih za starejše.

Ker domovi za starejše niso zdravstveni zavodi, so imeli najprej hude težave z zagotavljanjem zaščitne opreme in ves čas velike kadrovske težave, tudi ni bilo dijakov in študentov na praksi, prav tako ne prostovoljcev in sorodnikov. Vsem domovom bi morali odločevalci takoj priskočiti na pomoč z zaščitno opremo in predvsem s strokovnimi kadri, ki so ostali doma, ker zdravstveni sistem ni izvajal elektivnih storitev v bolnišnicah, zaprli so se specialistične ambulante, zobozdravstvene ambulante, zdravilišča … Pa minister za zdravje z odlokom ni odredil premestitev kadra in verjetno je bilo tudi pravočasnega testiranja premalo.

86 oskrbovancev domov za starejše je umrlo zaradi covida-19 (od 109 umrlih).

Ne smemo se slepiti, da je vsak, ki je potreboval bolnišnično oskrbo, to tudi dobil. V domu za starejše zdravnik ni na voljo 24 ur na dan in niti ni dovolj osebja zdravstvene nege, opreme in zdravil, ki bi omogočali ustrezno pomoč, napotitev v bolnišnico ali dostojno smrt brez bolečin, če bi se sam za to odločil. Prof. dr. Tomažič piše o tihem ubijalcu, kako nenadoma se stanje lahko poslabša, in brez pomoči v bolnišnici je izid zagotovo slabši. Domovi za starejše niso bolnišnice!

Skupnost socialnih zavodov Slovenije ugotavlja, da vsi domovi ne morejo zagotoviti izolacije in drugih razmer, ki jih zahteva zakon o nalezljivih boleznih, zato zahtevajo, da se vse bolne s potrjenim koronavirusom izolira v posebej za to določenih ustanovah. Srebrna nit se tem zahtevam v celoti pridružuje in pričakuje, da bo tako v naslednjem valu.

Dejstva so naslednja: za covidom-19 je zbolelo 322 stanovalcev domov za starejše, v bolnišnico pa jih je šlo 53 in 86 jih je zaradi bolezni covid-19 umrlo. Večina v domovih za starejše.

image
Andrej Petelinšek
12.320 starejših je v začetku junija letos čakalo na prazno posteljo v domu.

Pomoči domovom ni bilo dovolj. Zdesetkani zaposleni so se trudili, a niso mogli narediti vsega, kar stanovalci potrebujejo vsak dan in jim je v "mirnem času" poleg skrbi zaposlenih zagotovljeno s pomočjo sorodnikov. Zanesljive študije govorijo, da pomanjkanje socialnih stikov pri starejših, posebno kroničnih bolnikih, vodi v stres, prizadet je imunski sistem in to lahko vodi v prezgodnjo smrt. Zato v naslednjem valu ne bi smeli zapreti vrat sorodnikom, kot so jih sedaj.

Ukrepi, sprejeti kot odziv na covid-19, morajo vključevati sodelovanje starejših in jim zagotoviti pravico do najvišjega možnega standarda fizičnega in duševnega zdravja ter nujni dostop do zdravljenja na enak način kot pri drugih ljudeh. Ugotavljamo, da so bile je v času epidemije kršene človekove pravice najbolj ranljivih in starejši diskriminirani. Pričakovali smo sistemski nadzor, a ni bil odrejen.

85 let je povprečna starost stanovalcev domov, 80 odstotkov jih je nepokretnih.

Pričakujemo, da bodo ustrezni organi preiskali triažiranje v domovih za starejše, ki se je dogajalo v strahu, da bi starejši preobremenili zdravstveni sistem. Potek epidemije je pokazal, da je strah odveč, a navodila ministrstva za zdravje in praksa na terenu se niso spremenili. Zdaj obljubljajo, da bodo prvi oboleli prepeljani v bolnišnice. Domovi za starejše nikoli več ne smejo biti bolnišnica za obolele s covidom-19.

Zato pozivamo odgovorne (zlasti obe resorni ministrstvi), da nemudoma uvedejo konkretne aktivnosti za izboljšanje stanja v domovih za starejše: potrditev kadrovskih normativov za zdravstveno nego in za oskrbo, financiranje več zdravstvenih storitev, ustrezno plačilo zaposlenih; ustanovitev samostojnega ministrstva za starejše; zagotovitev novih kapacitet v negovalnih bolnišnicah in sodobnih oblikah domov za starejše; takojšne sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi; redni in izredni sistemski strokovni nadzori; nadzor nad cenami v domovih za starejše ter zmanjševanje in odprava starizma in nasilja nad starejšimi na vseh ravneh.

54 stanovalcev je bilo napotenih na zdravljenje v bolnišnico (od 323 okuženih). 31 jih je umrlo v bolnišnici. ​55 jih je umrlo v domovih.

Izkoristiti bi morali tudi možnost, ki se je ponudila s sprostitvijo neporabljenih sredstev EU, da dogradimo negovalne oddelke ali negovalne bolnišnice in dokončamo domova za starejše v Vrtojbi in Osilnici.

Obe pristojni ministrstvi imata cel kup nalog v reviziji računskega sodišča iz leta 2019 in čakamo, kako se bodo izvajali popravljalni ukrepi! Želimo, da odločevalci preberejo javna pisma, ki jih z željo po izboljšanju stanja posreduje tako Srebrna nit kot tudi drugi, jih upoštevajo in na njih odgovorijo. Ta teden smo ponovno poslali na vlado utemeljeno pobudo iz septembra 2019 o vzpostavitvi instituta varuha starejših. Ne bomo odnehali.

Starejši časa in potrpljenja nimamo več.

Anketa

Se boste zaradi trenutne epidemološke slike odpovedali dopustu na Hrvaškem?

Sudoku