Ombudsmanka? "Delo je opravila korektno in to je vse"

Urška Mlinarič, 16.1.2019
Igor Napast

Tako delo odhajajoče varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer ocenjuje Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. Več je pričakoval tudi humanitarec Boris Krabonja, v uradu varuhinje pa ocenjujejo, da so dosegli uspehe v posamičnih zgodbah in tudi na sistemski ravni

Varuh predstavlja inštitucijo, ki državljane varuje pred samovoljo oblasti. Vsako leto znova varuh evidentira številne kršitve človekovih pravic, obenem pa nima vzvodov, s katerimi bi kršenje človekovih pravic neposredno sankcioniral. Oblast lahko le opozarja na kršitve, poziva k spremembi zakonodaje, kjer zazna pomanjkljivosti, piše priporočila in ne nazadnje na ustavno sodišče vloži zahtevo za ustavno presojo določenega zakonskega akta. Tudi zato vsa moč varuha sloni na ugledu in moči argumentov. Sedanja varuhinja človekovih pravic je četrta po vrsti. Prvi in tisti, ki je postavil na noge institucijo, je bil matematik Ivan Bizjak (mandat 1994-2000). Nasledil ga je sociolog Matjaž Hanžek (2001-2006). Tretja (v mandatu 2007-2013) je bila zdravnica in specialistka psihiatrije Zdenka Čebašek Travnik. Zdaj svoj šestletni mandat končuje pravnica Vlasta Nussdorfer. Ob nastopu funkcije je rekla, da bo branik pravic šibkih in nemočnih. Predvsem zaradi predhodnega profesionalnega dela in tudi tistega zunaj službenih okvirjev je veliko obetala, a pričakovanj, tako tisti, ki so želeli ostati neimenovani, kot tisti, ki so se izpostavili, ni uresničila.

"Ko razmišljam o njeni zapuščini, imam grenak priokus. Delo je opravila korektno in to je vse," je dejal Goran Lukič iz Delavske svetovalnice, kjer se že leta ukvarjajo s kršitvami delavskih pravic. Od varuhinje je pričakoval, da bo pogosteje odločno udarila po mizi in da bo, zaradi ljudi, pripravljena stopiti iz formalnopravnih okvirjev. Druga sogovornica, ki ni želela biti imenovana, meni, da pojavljanje varuhinje v javnosti pomaga pri promociji same institucije. A obenem dodaja, da se ji, ob vseh protokolarnih dogodkih, ki se jih je varuhinja udeleževala, zastavlja vprašanje, ali se je v zadostni meri poglobila v strokovne zadeve.

Načini delovanja dosedanjih varuhov so bili sicer različni; medtem ko so eni stvari poskušali premikati mogoče bolj potihoma in diplomatsko, so bili nekateri varuhi, kot denimo Hanžek, zelo glasni in brezkompromisni, ko je šlo za ugotovljene kršitve človekovih pravic. Vsekakor je za sedanjo varuhinjo mogoče na podlagi množičnosti izjav, ki jih je sklicevala po vsakem srečanju s katerim od predstavnikov oblasti, ugotoviti, da so ji žarometi godili.

4.
po vrsti med varuhi je Vlasta Nussdorfer, ki ji mandat poteče februarja

Tako kot njeni predhodniki se je tudi ona enkrat mesečno posluževala prakse dela na terenu. A po mnenju mariborskega UPornika Borisa Krabonje, ki je mnogim nemočnim posodil glas, še posebno v primeru deložacij v štajerski prestolnici, "nikoli ni slišala krikov obupa. Čeprav je UPornik v javnosti zelo prepoznan, nas nikoli ni pozvala, da bi se pogovorili o kršitvah, ki jih doživljajo številni, s katerimi delamo," pravi Krabonja.

V uradu varuha pa ocenjujejo, da so v tem mandatu dosegli uspehe tako v posamičnih zgodbah kot tudi na sistemski ravni. Pri tem so izpostavili varstveni dodatek in socialno pomoč, ki ju ne bo treba več vračati, če je vrednost nepremičnine prosilca manjša od 120.000 evrov. Pa sprejetje ustreznih ukrepov, ki omogočajo nadzor nad izplačili plač in prispevkov delavcem. Njihova zasluga je, da občine še naprej s subvencijami pomagajo socialno šibkejšim pri reševanju stanovanjskega problema. Uveljavila se je posebna hramba arhivov psihiatričnih bolnišnic. Po ukrepanju varuhinje je bila zgrajena na Ptuju OŠ Ljudevita Pivka za otroke s posebnimi potrebami. To je le nekaj dosežkov, ki so jih našteli.

Anketa

Ali ste se letos že osvežili v morju?

Sudoku