Delavka Gorenja o sporni praksi: Na zdravniškem pregledu med dajanjem urina straži medicinsko osebje

Asja Lednik, 15.1.2020
Profimedia

Da so zdravniški pregledi sestavni del postopka za pridobitev delovnega mesta oziroma redna praksa vsakih nekaj let za vse zaposlene, ni skrivnost. Tisto, kar ob tem vzbuja pozornost, je način, kakršnega so za pridobivanje urina ubrali v posameznih zdravstvenih ustanovah.

Sogovornica, ki želi ostati anonimna, nas je opozorila na nekoliko nenavaden način dajanja urina na zdravniških pregledih, ki jih za (bodoče) zaposlene zahteva družba Gorenje. Vse skupaj naj bi se začelo s spoznanjem, da (bodoči) zaposleni med zdravniškimi pregledi pogosto menjujejo lončke z urinom. To pomeni, da so posamezniki, ki so vedeli, da bodo na testu za prepovedane droge pozitivni, urin menjali z nekom, ki drog ne uživa. Zato so v določenih zdravstvenih ustanovah uvedli poseben postopek dajanja urina, ki marsikoga, milo rečeno, postavlja v nelagoden položaj. 

"Urin dajemo pri odprtih vratih, poleg nas pa stoji medicinska sestra. Dobesedno nas straži," pove sogovornica. "Sestra stoji med vrati in čaka, da opraviš svoje. Ne gleda te direktno v obraz, vseeno pa je dajanje urina med prisotnostjo medicinskega osebja zelo neprijetno," nadaljuje. Ali je tovrstna sporna praksa zares edina rešitev, da zdravstveni delavci odkrijejo vsebnost drog pri zaposlenemu?

image
Profimedia

Debata o takšni praksi v primeru delavcev Gorenja - ti sicer niso edini, ki morajo na takšen način dajati urin - se je na spletnem forumu razvnela že pred tremi leti. "Iz uvidevnosti pri moških stoji poleg moški, pri ženskah pa ženska. Lahko si predstavljate, kako neprijetno je nekaterim zaposlenim, ko zraven njih v wc-ju nekdo gleda v njih, medtem ko poskušajo vzeti vzorec urina. Ne vem, kako je z vami, vendar meni se je že dogajalo, da ne morem opraviti majhne potrebe, če nekdo stoji preblizu. Lahko si predstavljam, kako je tistim, ki imajo s tem bolj pogoste težave, ker tudi takšne poznam," je tedaj zapisal eden od komentatorjev. "Nič nenavadnega. Normalna praksa. Pa po navadi imajo ogledalo, da te opazujejo. Tako da ne stojijo ravno za hrbtom," je dodal drugi, še en komentator pa se je spraševal: "V Zdravstvenem domu Velenje se moraš najprej polulati v prisotnosti osebja, potem pa sam nesti kozarček v laboratorij. A med transportom urina v laboratorij ga pa ne moreš zamenjati?"

V Gorenju sporočajo: S tem nimamo nič, o tem odloča zdravstvena ustanova

Mateja Celin, ki je v Gorenju odgovorna za odnose z javnostjo, pojasnjuje, da o tem, kako bo pregled delavcev izveden, ne odloča podjetje, pač pa zdravstvena ustanova, v tem primeru Zdravstveni dom Velenje in Medicina dela Krumpak. "Gorenje ne daje navodil, kako opravljati zdravniške preglede, niti za to nismo pristojni. Iz Gorenja pri opravljanju zdravniških pregledov le posredujemo napotnico z vsebino dela z izpostavljenostjo tveganj, kar je osnova za zdravniški pregled," pove Celinova in nas napoti na izvajalca zdravniških pregledov.

Četudi o tem odloča zdravstvena ustanova, gre za nekoliko sporno prakso, a po besedah Celinove pritožb do zdaj niso prejeli. Z dejstvom, da morajo delavci opraviti tudi testiranje na prepovedane droge, so zaposlene obvestili, uvedbo testiranja so pojasnili tudi sindikatu in svetu delavcev.

image
Reuters

Boštjan Skornšek, vodja dispanzerja za medicino dela v velenjskem zdravstvenem domu ob našem vprašanju o nenavadni praksi dajanja urina pove, da imajo delodajalci skladno z zakonodajo, internimi akti možnost in pravico, da se s pogodbenim izvajalcem zdravstvenega varstva dogovorijo tudi za testiranje na prepovedane substance. O postopku, pri katerem v ZD Velenje poleg delavca stoji medicinski uslužbenec, obravnavane predhodno seznanijo, v ta namen podpišejo tudi soglasje, pove Skornšek.

"Postopek odvzema urina je v primeru testiranja na prepovedane substance specifičen, saj je potrebno v izogib zlorabam (ki jih beležijo kar nekaj) nedvomno zagotoviti, da vzorec urina pripada testiranemu delavcu. V ta namen se odvzem nujno izvaja ob prisotnosti zdravstvenega delavca," pojasnjuje sogovornik.

Gorenje ni edino podjetje, ki zahteva takšen pregled

Tanja Kontič, pomočnica direktorja velenjskega zdravstvenega doma na naše vprašanje, ali tovrstne preglede izvajajo le za delavce Gorenja, odgovarja, da Gorenje ni edino podjetje, ki zahteva takšno preiskavo v sklopu pridobitve spričevala o sposobnosti za delo. Tovrstna praksa je rutina, ki je nastala kot posledica nespoštovanja navodil. Pogosto je namreč prišlo do menjevanja urina, pojasnjuje. "Osnova za takšen način je delo v centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, kjer je postopek odvzema urina enak in je kot tak zapisan v terapevtskem dogovoru." 

image
Reuters

Po odgovore smo se obrnili tudi na varuha človekovih pravic Petra Svetino. Iz njegove pisarne so sporočili, da "varuh človekovih pravic RS ni zaznal tovrstnih primerov oddaje urina v državnih organih, pri nosilcih javnih pooblastil in v lokalnih skupnostih, za nadzor nad katerimi je pooblaščen. S primeri oddaje urina za potrebe preizkusa prisotnosti prepovedanih drog smo se srečali zgolj v primerih obsojencev, situacije seveda niso primerljive. Smo se pa v preteklosti (2015) srečali s primerom testiranja dijakov, ki so opravljali prakso, na prisotnost THC-ja."

"V vseh primerih testiranja na prepovedane substance, ne glede na to, ali se opravljajo med dijaki ali zaposlenimi, morajo biti pravila za njihovo izvajanje vedno pripravljena na način, da se z njimi ne posega v zasebnost in dostojanstvo posameznika," sporočajo iz pisarne varuha človekovih pravic. Kot dodajajo, je pri njihovem oblikovanju treba izhajati iz obstoječe zakonodaje, v mislih pa je treba imeti tudi varnost zaposlenih ali dijakov ter upoštevati tudi druge okoliščine, kot so občutljivost zdravstvenih podatkov, izvajanje testov s strani strokovno usposobljene in za to pooblaščene osebe ob soglasju testiranca in seznanjanje pristojnih organov (na primer organe pregona in policije, kamor spada področje posedovanje in uživanje prepovedanih substanc).  

Anketa

Boste to pomlad urejali svoj vrt?

Sudoku