Vabljeni: Mojstrica ali mojster rokodelskih izdelkov
četrtek, 14.6.2018
 
 

Z natečajem ZDUS izbira ljubiteljske mojstre in mojstrice, ki bodo vodili delavnice za izbrane izdelke na Rokodelskih delavnicah Delfin 2018 od 10. do 14. decembra 2018 v Izoli.

Pogoji za prijavo in izbor ljubiteljskega mojstra in mojstrice:

- Iz vsakega društva se lahko praviloma prijavi samo en/a kandidat/ka.

- Upoštevali bodo prijave kandidatov/-k samo iz DU, ki so plačala članarino svojemu DU, DU pa PZDU in ZDUS v letu 2017 (pred oddajo prijave preverite plačilo članarine ZDUSu v svojem DU).

- Kandidati/-ke morajo imeti izkušnje na pedagoško andragoškem področju (opišejo svoje poklicne izkušnje, navedejo vodenje rokodelskih delavnic v letih 2017 in 2018; izbrali bodo kandidate/-ke, ki so v svojih okoljih izvedli najmanj dve rokodelski delavnici in so v tem obdobju sodelovali na vsaj eni razstavi rokodelskih izdelkov).

- Kandidati/-ke ne smejo imeti svojega s.p. ali d.o.o., povezanega s predlaganim področjem za delavnico (lahko pa imajo registrirano Osebno dopolnilno delo).

- Izbrani kandidati/-ke bodo vodili eno od rokodelskih delavnic za mentorje/-ice na Rokodelskih delavnicah Delfin 2018 v Hotelu Delfin v Izoli od 10. do 14. decembra 2018.

Na Rokodelskih delavnicah Delfin 2018 bodo izvedli rokodelske delavnice s področja čebelarstva in medarstva:

1. Peka različnega medenega peciva
2. Slikanje na steklo – kozarce za med z motivi iz čebelarstva
3. Različno vezenje prtička z motivi iz čebelarstva
4. Bivališče za čebele in druge žuželke
5. Vodni napajalnik za čebele in druge žuželke različnih oblik in materialov
6. Čebelarski klobuk iz različnih materialov
7. Medovito cvetje iz krep papirja
8. Servietna tehnika z motivi iz čebelarstva
9. Nakit z motivi iz čebelarstva
10. Sveče iz čebeljega voska
11. Krpanka - pogrinjek z motivi iz čebelarstva
12. Mozaik iz semen medovitih rastlin
13. Mini medeni vrt
14. Darilne vrečke na temo čebelarstva
15. Pletenje kape kot starinski panj
16. Pletena košarica z motivi iz čebelarstva
17. Igrače, dekorativni izdelki iz različnega blaga na temo čebelarstva
18. Kvačkanje izdelkov z motivi iz čebelarstva
19. Izdelki oz. tehnike po lastni presoji kandidata/ke na temo čebelarstva

Organizacijski odbor bo izbral 15 izdelkov na osnovi prejetih prijav iz predlaganih področij. Vsak se lahko prijavi na največ dve predlagani področji delavnic. Izdelki in tehnike, ki zahtevajo strojno obdelavo, naj bodo pripravljeni v obliki polizdelkov, lahko tudi narejenih na strojih, z ročnim delom ter manjšimi pripomočki in orodjem pa bi se dokončali na rokodelski delavnici. V prijavi izdelka je potrebno upoštevati, da so v prostorih hotela Delfin pri izdelavi predlaganih izdelkov določene omejitve v povezavi s tehničnimi, varnostnimi in higienskimi standardi (prah, priključki, varnostne zahteve, neprijeten vonj, požarna varnost).

Izdelek se mora izdelati v času dveh ur in pol (tudi manj spretni udeleženci).

Pri izdelku ali tehniki izdelave bo pomembna izvirnost, ohranja naj se tehnična in kulturna dediščina vašega okolja.

Prednost bodo imeli izdelki iz materiala, namenjenega za recikliranje, tako bo upoštevan tudi vidik okoljske osveščenosti.

Za vse izbrane ljubiteljske mojstre in mojstrice bodo organizirali enodnevno delavnico, ki bo v oktobru letos v prostorih ZDUS v Ljubljani. Na njej bodo izbrani ljubiteljski mojstri in mojstrice podrobno predstavili vsak svoj izdelek, proces izdelave izdelka, uporabljene materiale, potrebno orodje in pribor ter ostale podrobnosti. 

Vsi kandidati/-ke naj pošljejo pisno prijavo izključno po elektronski pošti na naslov: bsuh.rdo@gmail.com.

Vzorce izdelkov naj kandidati/-ke pošljejo ali dostavijo na naslov ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana s pripisom: Prijava na natečaj ljubiteljskih mojstric in mojstrov (obvezno je potrebno napisati ime in priimek pošiljatelja/kandidata/-ke, številko in naziv delavnice).

V obrazec, ki ga boste poslali po elektronski pošti, obvezno vpišite:

- kontaktne podatke prijavitelja s telefonsko številko in elektronskim naslovom,
- podatke o članstvu v DU, PZDU,
- podatke o članstvu v drugih rokodelskih organizacijah in združenjih,
- kratek opis svoje dejavnosti, strokovni življenjepis iz svojega rokodelskega področja, svoje izkušnje v pedagoško andragoškem področju (večletno delo na določenem področju, izvajanje delavnic, medgeneracijsko sodelovanje, nastopi na razstavah, osvojene nagrade),
- 2 tipična izdelka prijavitelja iz razpisanega področja,
- opis postopka izdelave teh izdelkov, spisek uporabljenih materialov, strojev, orodij in pripomočkov ter okvirnih stroškov materiala.

Prijave, opis izdelkov in same izdelke bo pregledal Organizacijski odbor Rokodelskih delavnic Delfin 2018 in izbral kandidate/-ke in izdelke. 

Rok za prijavo je do 20. julija 2018. 
Vsi kandidati/ke bodo obveščeni o rezultatih izbora do 31. 8. 2018 po elektronski pošti. 

Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

Save Save Save

http://www.seniorji.info/DRUSTVA_UPOKOJENCEV_Vabljeni__Mojstrica_ali_mojster_rokodelskih_izdelkov