pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
  PONUDBA ZDRAVILIŠČ  
 
Izzivi vseživljenjskega učenja starejših
sobota, 2.6.2018
         

Zveza društev upokojencev Slovenije je v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije v Tednu vseživljenjskega učenja v prostorih ZPIZ pripravila okroglo mizo »Izzivi vseživljenjskega učenja starejših«. Dogodek, ki je potekal v sklopu akcije Dan starejših – čili, zdravi, informirani in dejavni, je obiskala tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak.

Okroglo mizo je uradno odprla podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Mija Pukl, ki je povzela stališče Zveze o nujno potrebni doktrini o izobraževanju starejših oseb, ki bo odražala širši družbeni interes, opredelila želene cilje in naloge vladnega in nevladnega sektorja. Pri tem je izpostavila, da dobro osnovo in skupno izhodišče predstavlja sprejeta Strategija dolgožive družbe, iz katere izhaja usmeritev po povečanju vključenosti starejših v vseživljenjsko učenje.

Zahteve in pričakovanja na področju vseživljenjskega učenja starejših oseb ZDUS navaja v Memorandumu 2018 o stališčih, načinu in vsebini prihodnjega sodelovanja s političnimi strankami ter drugimi nosilci politične oblasti o vprašanjih, s katerimi se srečujejo upokojenci in starejši v slovenski družbi. Ker je vseživljenjsko učenje in pridobivanje veščin gonilna sila razvoja vsake družbe, ZDUS pričakuje od Vlade RS večjo podporo pri zagotavljanju možnosti sprotnega dodatnega izobraževanja in usposabljanja starejših oseb se od priprave ustreznega akcijskega načrta pa do razvijanja in omogočanja ustreznih primerno finančno dostopnih izobraževalnih programov z vsebinami za starejše osebe.


Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je dejala, da »politika ne naslavlja dovolj učinkovito paradigmatičnih sprememb. Za uresničitev le-teh je potrebno sodelovanje s civilno družbo. Zato se je potrebno organizacijam, kot je ZDUS, zahvaliti, da so se zgodili in se še bodo določeni premiki«. Izpostavila je, da delodajalci delavcev starejših od 45 let ne vključujejo v dodatna izobraževanja. Zaradi pomanjkanja delovne sile in potreb po povečevanju delovne aktivnosti starejših bodo morali spremeniti svoj odnos do izobraževanja starejših delavcev.

Alenka Reissner iz Zveze društev upokojencev Slovenije pa je dejala, da ima Slovenija že vsaj deset let Strategijo vseživljenjskosti učenja, ki pa se redko udejanja v praksi. Svetla izjema je Andragoški center Slovenije. Ocenila je, da potrebujemo izdelan permanenten program vseživljenjskega učenja za sedanjost in prihodnost, saj trenutno Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji na diskriminatoren način govori oziroma ne govori o izobraževanju starejših nad 65 let. »Starejše osebe potrebujemo izobraževanje in usposabljanje za življenje, osebnostni razvoj, vključenost v družbo, aktivno staranje ter ohranjanje intelektualnih sposobnosti« je zaključila.

Na razpravi so sprejeli zaključke, ki jih bo ZDUS naslovil na pristojna ministrstva:
- Državljani Slovenije potrebujemo jasen načrt vseživljenjskega učenja in usposabljanja z vključenostjo starejših oseb (starejših od 65 let).
- Starejše osebe morajo biti vključeni v izobraževanja in usposabljanja tako za delo kot za osebnostni razvoj, vključenost v družbo, aktivno staranje ter ohranjanje intelektualnih sposobnosti.
- Spodbujati je treba vključevanje starejših oseb v programe, ki prinašajo nove spretnosti in novo znanje – takšno, s katerim se bodo najlažje in najbolj kvalitetno vključili v družbeni in gospodarski razvoj.
- Vlada in drugi odločevalci morajo tvorno sodelovati pri izvedbi in realizaciji načrtov vseživljenjskega učenja in usposabljanja starejših.
- Izobraževanje naj se dopolni s programi za starejše od 65 let, ki naj postanejo del ponudbe javne mreže v izobraževanju in naj bodo sistemsko sofinancirani.
- Posebno pozornost o pomenu in razpoložljivih možnostih vseživljenjskega učenja je potrebno posvetiti informiranju in ozaveščanju starejših oseb.


Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

Save Save Save

- Vrni se nazaj na ZANIMIVOSTI

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

 
 
 


 
Save Save