pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
  PONUDBA ZDRAVILIŠČ  
 
Prostovoljstvo kot pomoč človeku
nedelja, 16.5.2010
         

Prostovoljstvo kot  pomoč  človeku je naša naloga v prihodnosti!

V letu 2010 se je društvo z uskladitvijo svojih Pravil z veljavnim zakonom o društvih, opredelilo, da je njegovo temeljno poslanstvo  izvajanje prostovoljnega dela in humanitarnih akcij oz. nalog. V Pravilih smo tudi spremenili ime društva, kjer smo jih dopolnili z imenom Trebelno.

V društvo je danes vključenih 248 od približno 500-ti upokojencev, kolikor jih danes živi v naši občini. Nad 69 let starih je 350 upokojencev. Upravni odbor se je našel pred vprašanjem, kako obogatiti vsebino svojega dela z aktualnim dogajanjem v času v katerem živimo. Ugotovili smo tudi, da je kadrovsko podhranjeno, da v društvu ni članov tako imenovane »baby boom« generacije, ki se je upokojila v zadnjih desetih letih, lahko ji rečemo »generacija računalnikov.«

Odločili smo se, da se  vključimo v različne programe, ki jih na javnih razpisih objavljajo civilne nevladne  organizacije, lokalne skupnosti ter tudi državni organi. Za vse  to delo potrebujemo nove človeške vire, ki so pripravljeni prostovoljno delovati.

Poslanstvo našega društva je prostovoljno delo. Prostovoljci že izvajajo  program, Starejši za starejše za višjo kakovost življenja, doma.  Pri izvajanju tega program še potrebujemo prostovoljce/ prostovoljke. Prostovoljno delo ni plačljivo, vendar se  plačajo materialni stroški prostovoljca, pri opravljanju naloge.

Prostovoljno delo je delo, ki ga ureja etični kodeks organiziranega prostovoljstva, ki izhaja iz Ustave in zakonov RS, določil in načel   Splošne deklaracije o prostovoljstvu, ki jo je sprejela Mednarodna zveza prostovoljcev leta 1990 v Parizu in Splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah iz leta 1948 v Parizu.

V uvodu smo povedali, da vabimo upokojence in tudi še aktivne občane, da se vključijo predvsem v humanitarne programe in če čutijo v sebi svojo kvaliteto, da lahko odprejo svoje srce in ponudijo roko starejšemu, bolnemu, revnemu, kateri  se ne more upreti  pohotnemu  kapitalizmu. Prostovoljstvo  terja tudi dodatno izobraževanje,saj je za opravljanje  prostovoljstva potrebno pridobiti določena znanja, kar vam omogočimo v društvu.

»Prostovoljno delo je dejavnost  posameznika, ki temelji na njegovi svobodni odločitvi, da tako dejavnost opravlja in jo izvaja brez pričakovanja materialnih koristi v dobro drugih ali za skupno javno korist.«iz  Deklaracije o prostovoljstvu 2001.

V sklopu programa društva bomo v letu 2010 opravili več kot 1300 obiskov, obdarili bomo 14 najrevnejši občanov naše občine, ki smo jih   obiskali ter jim ponudili pomoč za preživetje.  Poznamo in vemo,da je vsak dan težji za preživetje, ker danes je vladar denar in samo denar. 

Zapiranje za lastnimi vrati je vsakodnevnica,saj je revno življenje sramotno, posledica  je socialna odtujenost, ki psihično počutje človeka povsem spremeni. Poudariti pa moramo, da ne opravljamo naloge  drugih humanitarnih organizacij in društev ter nalog , ki jih opravljajo institucionalni organi

Kaj se v društvu še dogaja oz. kaj se bo dogajalo. Pridobili smo mentorje za posamezne športne  aktivnosti., ki bodo začeli opravljati svoje naloge v čim krajšem času. V jeseni bomo uvedli program Univerze za tretje življenjsko obdobje,kjer si boste obogatili svoje duševno stanje. Izvedli bomo program medgeneracijske solidarnosti. Organizirali bomo strokovne  ekskurzije v različne   kraje naše domovine. V poletju bomo organizirali kopalni avtobus v slovensko Istro, kjer si boste naužili morja.

Spoštovani starejši občani in vsi, ki menite, da ste lahko prijazni do  ljudi! V tej številki Odseva boste našli vloženi vprašalnik s katerim vas sprašujemo o vsem kar bi koristilo našemu društvu in   vam posamezniku. Vabimo vas, da se oglasite v naših prostorih, Paradižu 07, vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu od 7 do 9 ure, kjer se bomo pogovorili in si sporočili svoja razmišljanja.

Vprašalnik  skrbno preberite, ga izpolnite in ga oddajte  poverjeniku društva, ga osebno prinesite v društvo, lahko odvržete v nabiralnik ali ga odpošljite po pošti.  Ponudite svojo roko  in odprite svoje srce, ki dajeta moč za lažje premagovanje  osebnih stisk, razvijata prijateljske vezi in ustvarjata pozitivno klimo v širšem okolju.

Z vsem spoštovanjem!                                                                     Miro Hrenk, predsednik

Društvo upokojencev Mokronog - Trebelno

- Vrni se nazaj na POMOČ IN OSKRBA

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

 
 
 


 
Save Save