seniorji.info - Društvo upokojencev (DU) Ljutomer
 
pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
  PONUDBA ZDRAVILIŠČ  
 
Društvo upokojencev (DU) Ljutomer
 
         


Naziv društva: Društvo upokojencev Ljutomer

Naslov: Ormoška cesta 33, 9240 Ljutomer

Uradne ure: ponedeljek in sreda od 8. do 11. ure.

Telefon: 02 581 18 54 (blagajna)
GSM predsednice: 031 366 035

E-naslov: duljutomer@gmail.com 

Lokacija: Klikni na zemljevid


Lepo pozdravljeni članice in člani Društva upokojencev Ljutomer!

Organizacija društva upokojencev Ljutomer je bila ustanovljena v mesecu novembru leta  1947.  in sicer pod imenom Društvo upokojencev Ljudske republike Slovenije, podružnica Občine Ljutomer. Namen ustanovitve je bil povezati upokojence na območju takratne Občine Ljutomer.

Ob ustanovitvi občinske podružnice je bilo včlanjenih 150 upokojencev, od tega je postalo 68 upokojencev članov vzajemne samopomoči. Vzajemna samopomoč je dodatno plačevanje letne članarine za primer smrti.

Do leta 1952 je DU Ljutomer delovalo za vso območje Občine Ljutomer. Od 01.07.1952 naprej pa deluje Društvo upokojencev  Križevci samostojno. V letu 1987 pa je bilo ustanovljeno tudi Društvo upokojencev Veržej.

Do konca  leta 1974. je sedanje društvo delovalo kot občinska podružnica, od tega leta naprej pa kot Društvo upokojencev Ljutomer, ki v svoje društvo vključuje upokojence iz Občine Razkrižje in  iz naslednjih  krajevnih skupnosti:  KS Cezanjevci, KS Cven, KS Mala Nedelja, KS Radoslavci,  KS Stročja vas, KS Stara cesta in KS Železne dveri.

Po osamosvojitvi Slovenije in sprejetju Zakona o društvih v letu 1995 je društvo postalo organizacija civilnega prava. Naloge društva so zapisane v Pravilih društva, ki so bile sprejete na občnem zboru.

Dejavnost društva je zapisana v PRAVILIH DRUŠTVA UPOKOJENCEV LJUTOMER, in sicer:

 • organiziranje in izvajanje humanitarnih oziroma dobrodelnih dejavnosti
 • organiziranje in izvajanje športnih in športno-rekreativnih dejavnosti
 • organiziranje in izvajanje kulturno-umetniških dejavnosti
 • organiziranje in izvajanja socialne in druge pomoči za upokojence na domu, ki so zaradi starosti, bolezni ali onemoglosti potrebni kakršne koli pomoči v okviru projekta »Starejši za višjo kakovost življenja doma«
 • prizadevanje za izboljšanje gmotnega in družbenega položaja upokojencev
 • seznanjanje o socialni, zdravstveni in drugi problematiki, ki zanima upokojence
 • organiziranje prireditev, srečanj in izletov
  založništvo in izdajanje literature upokojencev v skladu s predpisi, ki urejajo to področje in
 • reševanje stanovanjske problematike starejših.

Namen in naloga društva je, da:

 • vzpodbuja člane k aktivnemu življenju in delovanju ter spoznavanju naravnih in kulturno-umetniških lepot in znamenitosti, k kulturni in športno-rekreativni dejavnosti
 • vzpodbuja s svojo dejavnostjo svoje člane k skromnosti, samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, srčni kulturi ter medsebojnem spoštovanju
 • opravlja še druge dejavnosti, ki so v zvezi z zdravo, smotrno in aktivno uporabo prostega časa upokojencev.

Društvu primanjkuje arhivsko gradivo, to pa zato, ker se je sedež društva nekajkrat selil in tako je bilo marsikaj, kar bi nam danes še kako dobro služilo bilo uničeno, poškodovano  ali izgubljeno.  Vendar je ostala želja in pripadnost članov in članic društva, v katerem se želijo  srečevati, ustvarjati, izmenjavati mnenja,  se pogovarjati in tudi zabavati  -  vse do danes. Marsikoga, ki je bil pomemben v društvu ni več, ostajajo pa njegova dela, spomini in zahvala nas, ki smo v to društvo prišli sedaj. 

Trenutno število članov je 1472.  S temi člani smo povezani preko poverjenikov, katerih je v društvu 41 in zajemajo v glavnem vsako vas in ulico v mestu Ljutomer.  Poverjeniki skrbijo za obveščenost članstva, pobirajo članarino, obveščajo člane ob organiziranju raznih prireditev, srečanj, izletov in podobno. Skoraj večina poverjenikov pa ima nalogo prostovoljca. To pomeni, da vsaj enkrat letno obišče starejšega od 69 let, ne glede na to, ali je član društva, opravi z njim anketo in si pridobi podatke, kako živi, predvsem pa, ali mu je potrebno preko institucij zagotoviti kakšno pomoč. Pri tem delu je zagotovljeno varovanje podatkov.

Poverjenik so povezani z upravnim odborom društva, letno se večkrat srečujejo na sedežu društva na sestankih, kjer se pogovorimo o aktivnostih in delo na terenu, ki pa je vsekakor zelo odgovorno in zahtevno.

Obvestila so tudi v prostorih društva, in pred vhodom v stavbo, prav tako pa vsak prvi torek v mesecu v oddaji »Srebrne niti« na Murskem valu med 18. in 18.30 uro. Poslušajte!

Kot je že omenjeno so prostori društva bili na večih krajih, zadnjih 35 let pa je sedež društva na Ormoški cesti 33 v stavbi bivšega viničarskega doma, na kateri je na zunanji strani na veliko napisano DOM SINDIKATOV. V tej zgradbi se poleg poslovnih prostorov odvija tudi društvena dejavnost s svojimi sekcijami.

V zgradbo je društvo upokojencev Ljutomer vložilo mnogo denarja in prostovoljnega dela za preureditev in posodobitev prostorov. Vse do danes pa še niso razčiščeni lastninski odnosi.

Moški pevski zbor DU Ljutomer je bil ustanovljen v mesecu aprilu leta 1975.  Njegovi ustanovitelji so bili: Janez Zadravec, že pokojni Ivan Selič, Silvo Kolmanič, Rudi Rubinščak in Pavel Dolšak. Prvi zborovodja je bil Branko Puconja, nasledila ga je Mileva Kralj-Buzeti, po njenem odhodu leta 1991 je zbor ponovno prevzel Branko Puconja, nasledil ga je Alojz Kranjčan.Do leta 1988 je bil organizacijski vodja zbora Ivan Selič, pozneje pa Janez Štrakl. Veliko so nastopali na raznih proslavah in prireditvah, revijah pevskih zborov, koncertih in pa tudi na pogrebnih svečanostih. Trenutno ne deluje, vendar ste vljudno vabljeni, spoštovani člani, če imate voljo do petja, da nam to sporočite, pa bomo zbor ponovno ustanovili.  Dve leti je delovala moška vokalna skupina pod vodstvom Ivana Kuneja.

Ženski pevski zbor je bil ustanovljen v januarju leta 1983 ob navzočnosti takratnega predsednika Martina Franka in tajnika Ivana Seliča. Zbor je vodila Romana Rek gnezda, sedaj pa je dirigentka že vrsto let Ljuba Laba. Ob rednih pevskih vajah je zbor istega leta že nastopil na društvenem občnem zboru. Nastopi so se iz leta v leto povečevali in sicer na raznih prireditvah in srečanjih, na reviji pevskih zborov in na koncertih. Pele so tudi na proslavi ob  120. obletnici I. slovenskega tabora v Ljutomeru,  v Cankarjevem domu v Ljubljani, na reviji pevskih zborov v Zagrebu v dvorani Vatroslava Lisinskega, v dvorani Golovec v Celju, in mnogih drugih krajih po Sloveniji,  nastopale so tudi v tovarnah in na raznih otvoritvah. Zadnja leta pa še dodatno razveseljujejo ljudi v domovih za starejše občane.

Tamburaška sekcija Bisernica je bila ustanovljena pri DU Ljutomer 27.01.1980 leta na Razkrižju. Igrali so na stare instrumente, ki jim jih je posodila osnovna šola Veržej. Nakup novih instrumentov jim je omogočila Zveza upokojenskih društev Slovenije. Skupina pa je v zameno nastopila na republiškem tekmovanju v ribolovu, ki je bilo v Senovem leta 1981.

Prvi strokovni vodja je bil Vanek Makovec iz Stročje vasi in že po nekaj mesecih delovanja so se naučili toliko, da so lahko nastopali na Prleški trgatvi v Ljutomeru leta 1980. Sodelovali so na srečanju tamburaških skupin Pomurja in na reviji tamburaških zborov na Cvenu. Njihov vodja je bil od leta 1981 do leta 1987  Martin Frank. Tamburaška skupina je prikazala prvo martinovanje v upokojenskem domu v Izoli. Ta nastop je posnela tudi TV Koper, komisija pa je za najbolj izvirnega Martina razglasila Martina Franka. Nastopali so tudi v raznih krajih Slovenije in pa tudi v tujini – Avstriji, Nemčiji, Madžarski in Hrvatski.

Priznajo, da so živahni možje zrelih let in da igrajo s srcem in dušo. Njihov strokovni vodja je Marijan Kramar.  Brez njih ne mine noben družabni dogodek v domači občini. Nežna glasba s strun instrumentov se zlije v prostor, kjer se vsakdo dobro počuti. Potrudite se, da jih spoznate.

Folklorna skupina
Bilo je leta 1984 v vročem poletnem mesecu avgustu. Na povabilu takratnega vodstva in odgovornega člana za kulturo pri društvu upokojencev Franca Severja so ustanovili folklorno skupino. Mentor oz. strokovni vodja skupine je bil Viktor Slavinec, glasbo pa je izvajal Alojz Grnjak in nato Franc Rajh. Skupaj so naštudirali splet pesmi in plesov  ter že naslednje leto nastopali na občinski reviji odraslih folklornih skupin v zadružnem domu na Razkrižju. Strokovna žirija je skupino zaradi izvirnih plesov izbrala za najboljšo in jih tako določila za nastop na območni reviji. To začetno priznanje jim je dalo veliko vzpodbude, še več pa trdne volje za nadaljnje delo. Glasbeno spremljavo sta izvajala Martin Frank in Anton Rebernik. Strokovna sodelavka pa je postala Angela Makoter, ki jo je nasledil Vekoslav Potočnik. Delo skupine je potekalo organizirano, strokovno in kvalitetno. Opravili so veliko nastopov ob društvenih srečanjih, v občinskem merilu, v širšem slovenskem prostoru, na Hrvatskem, Madžarskem in Nemčiji. Po nekaj letih sta strokovno vodenje prevzela Jože in Albina Habjanič, danes pa strokovno vodita skupina Anton in Lizika Prelog.

Gibanje, predvsem ples, je vir zdravja. Torej,  pridite in zaplešite v naši folklorni skupini.  

Prleška godba
je bila ustanovljena na pobudo Alojza Krajnčana leta 1999. Z ustanovitvijo Prleške godbe je povezan tudi vsakoletni Martinov koncert. Na pobudo Alojza Krajnčana je bil leta 1999 organiziran prvi Martinov koncert in ostaja tradicionalen.  Prleško godbo vodi Iganc Kovačič, dirigent pa je Jani Škrajnar. Nastopajo na kulturnih drugih prireditvah, kjer je zaželena kvalitetna zvrst glasbe domačih in tujih skladateljev. Skrbijo za nove člane pa tudi za nakup instrumentov. Kako tajanstveno je prisluhniti njihovi glasbi, še posebej, ko zaigrajo evropsko, predvsem pa slovensko himno. Ob tem je občutiti vso njihovo strokovnost, vdanost in čustvenost, ki izveni skozi njihove instrumente. Vsak nastop jim veliko pomeni in se ga radi spominjajo, tako kot BOROVEGA GOSTUVANJA na Madžarskem.

Pridružite se jim in tako drugim in sebi  polepšajte vsakdan!

Literarna skupina z recitatorji
Literati pišejo pesmi in prozo, ki zajema dogajanja v preteklosti in sedanjosti. Vedno se najde veliko zanimivega, da naši pisci lahko zapišejo na papir. Recitacijska skupina pa se potrudi, da na mnogih kulturnih prireditvah predstavi dela naših ustvarjalcev. Če imate doma kakšno zgodbo, nam jo lahko zaupate in se tako pridružite literarni skupini in če imate veselje do nastopov, se priključite recitacijski skupini. 

Ročna dela
Ročnodelski  krožek je začel delovati v začetku meseca februarja  leta 2009  na pobudo takratne  predsednice društva Frančke Vidovič.  Skupina se je zbrala z namenom, da se druži, da si vzamejo čas in da nadaljujejo s tradicijo mam, babic, tet, ki so znale poleg vseh ostalih opravil in drugega dela še izdelovati razna ročna dela.
Takoj na začetku so pripravile 50 komadov majhnih prtičkov za upokojenke ob 8. marcu. Izvezle so rožico in prtiček obkvačkale. Potem so našivavale vzorce za Veliko noč , sledil je kvačkan izdelek Laboda, in še in še. Napravile so toliko, da so od 25. novembra do 4. decembra letošnjega leta pripravile »razstavo ročnih del in starih predmetov«.
Vodja krožka je Danica Makoter.
»Izkušnje so tisto kar dobiš, ko ne dobiš tistega, kar si hotel!«
Zima še bo dolga, pridružite se jim ob četrtkih od 9. do 11. 30 ure v prostorih društva in skupaj boste obdelali področje pletenja.

Športno-rekreativne sekcije si v začetku leta zastavijo program, ki ga potem skozi celo leto realizirajo in to v celoti in uspešno glede na zmožnost, leta in starost. K sodelovanju želijo pritegniti čim več članstva, poudarek je pa pri druženju in rekreaciji.

DU Ljutomer sodeluje na področju športa tudi s Pomursko pokrajinsko zvezo društev upokojencev Murska Sobota in tudi s posameznimi upokojenskim društvi v okviru Pomurja in pa z varovanci Doma starejših občanov Ljutomer. 

Organiziramo regijska srečanja vseh društev Pomurja. Lani smo bili organizator tekmovanja v pikadu moški in ženske.

Od leta 1980 pa društvo uspešno sodeluje na mednarodnem srečanju  z upokojenskim združenjem iz Hrvaške in sicer z »Udrugom umirovljenika  Medžimurske županije Čakovec« in sicer v pikadu – moški-ženske, šahu in streljanju z zračno puško.

Na vseh športnih srečanjih podeljujemo pokale in priznanja.  
Po Pravilniku Športne zveze Ljutomer lahko tudi predlagamo športnike,  športne delavce in športna društva za dobitnike priznanj in za nazive športnika, športnice in športnega društva leta. 

Milan Rožman je nekoč zapisal: »Upokojitev ni začetek konca, ampak začetek nekaj novega« Torej naj bo to začetek novega obdobja.
V družbi naših športnikov je vedno prijetno in to prijetno je povezano s koristnim za naše zdravje.  Vabljeni!

S skupnim sodelovanjem nam uspeva voditi društvo in naša skupna skrb je, da bi se članice in člani našega društva v družbi svojih sovrstnikov kar najbolje počutili in da bi vsak imel možnost najti nekaj zase. V medsebojnem sodelovanju je jesen našega življenja prijetnejša.

To je prikaz Društva upokojencev Ljutomer  in veseli bomo če se boste včlanili in se aktivno vključili v naše delovanje.

Obvestila bomo objavljali vsakih mesec, oz. po potrebi. S tem želimo doseči obveščenost članov društva, ki uporabljajo elektronske medije.

Imejte se lepo in bodite zdravi!

Vaša predsednica, Slavica Sunčič

Novice 2018

Novice 2015 - 2017: tukaj

Novice 2011: tukaj

Novice 2010: tukaj

Glasilo DU Ljutomer - Pintovec 2012/2013: tukaj.


Na portalu seniorji.info imajo upokojenci - vsako društvo upokojencev brezplačno svojo spletno stran z informacijami. Obvestila in fotografije za objavo nam pošljite na info@seniorji.info.

Seznam društev upokojencev

Pintovec_2017.pdf

- Vrni se nazaj na DRUŠTVO UPOKOJENCEV

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

 
 
 


 
Save Save
Anketa
Ali verjamete astrološkim napovedim?
  Verjamem in redno spremljam horoskop.
  Prebiram horoskop, ampak ne verjamem vsemu, kar piše.
  Ne verjamem, da lahko nekdo vsem ljudem napove enako.
  Zaupam samo določenim ljudem, da se res spoznajo na astrologijo.
  Niti slučajno ne verjamem v te reči.
   
Št. glasov 40