seniorji.info - Društvo upokojencev (DU) Puconci
 
pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
  PONUDBA ZDRAVILIŠČ  
 
Društvo upokojencev (DU) Puconci
 
         

Naziv društva: Društvo upokojencev Puconci

Naslov: Puconci 80, 9201 Puconci

Lokacija: Klikni na zemljevid

Uradne ure: sreda 10.00 do 12.00 ure.

Telefon: 02 545 92 08

Spletna stran: tukaj in tukaj

E-mail: dupuconci@siol.net

Oglejte si zloženko DU Puconci: tukaj.

Novice 2012:

Mladi in starejši za starejše v DU Puconci

Puconski maraton

Trgatev pri Olgi in Mihaelu


Društvo upokojencev Puconci je nepridobitna, samostojna, stanovska, interesna, humanitarna in dobrodelna organizacija, v katero se z namenom medsebojne pomoči in uresničevanja skupnih interesov združujemo upokojenci in druge osebe. Smo pravna oseba.

Člani organov so:

 • JOŽE ČASAR iz Puconcev,
  predsednik društva in predsednik komisije za mednarodne odnose, informiranje in foto dokumentacijo.
 • MIHAEL TREMEL iz Bokračev, podpredsednik in poverjenik za Bokrače
 • IRENA JANŽA iz Puconcev, tajnik
 • IRENA INJAC iz Puconcev, blagajnik in poverjenica za Puconce IV
 • poverjenik iz Doline (še neimenovan)
 • JOLANKA KEREC iz Gorice, poverjenica za del Gorice I
 • FRANC ŠIFTAR iz Gorice, poverjenik za del Gorice II
 • CVETKA SEVER iz Puconcev, poverjenica za Puconce I (del vasi) in predsednica komisije za šport in rekreac.
 • DRAGICA HARI iz Puconcev, poverjenica za Puconce II (del vasi), člane iz Lemerja ter Moščanec in predsednica komisije za kulinariko, organizacijo prireditev in ekskurzij
 • NADA CELEC iz Puconcev, poverjenica za Puconce III (del vasi)
 • CILIKA HADLER iz Šalamencev, poverjenica za Šalamence I
 • DANIJELA ZRINSKI iz Šalamencev, poverjenica za Šalamence II in predsednica komisije za socialo in zdravstv
 • JANEZ VEREN iz Vaneče, poverjenik za Vanečo I (del vasi)
 • HELENA BEZNEC iz Vaneče, poverjenica za Vanečo II (del vasi)

Vodstvo NO DU:

 • ŠTEFAN VIDOVIČ iz Gorice, predsednik
 • LUDVIK HORVAT iz Markišavcev, podpredsednik

Vodstvo DR:

 • CILIKA HADLER iz Šalamencev, predsednica

Vseh pet komisij je organiziranih v skladu z našimi pravili pri upravnem odboru in pomagajo pri izvedbi posamezne aktivnosti. Marta Sever iz Šalamencev je predsednica komisije za kulturo in domače običaje. Folklora našega društva na Dodolijadi.

Iz letnih programov dela vsebinsko uresničujemo temeljne cilje organizacije, da se družimo in srečno preživimo našo starost in tretje življenjsko obdobje. Trenutno je vključenih 388 članov iz naše občine iz naslednjih vasi: Bokrače, Dolina, Gorica, Puconci, Šalamenci, Vaneča, Lemerje, Brezovci in Moščanci.

V mestni občini Murska Sobota imamo člane iz Markišavcev in M. Sobote,
v občini Moravske Toplice pa iz Sebeborcev. Povprečna starost je 73 let, prevladujejo ženske.

Največ članov je iz vrst kmečkih upokojencev. Najmlajši upokojenec šteje 52 let, najstarejša pa 92 let. Društvo si že drugo leto deli prostore s KTD in PGD Puconci v katerih imamo računalniško opremo in arhiv. Društvo je bilo ustanovljeno v sedemdesetih letih kot sekcija DU Murska Sobota in je povezovalo manjše število predvsem kmečkih upokojencev. Leta 1985 se je osamosvojilo. Iz prejšnjegadelovanja je razvidno, da je delo slonelo na organizaciji enega izleta in letnega občnega zbora.

V zadnjih petih letih so se vsebina in aktivnosti društva zelo povečala in naša društvena dejavnost posega v vse pore življenja in dela upokojencev na vasi. Aktivni smo:

 • na športno rekreacijskem področju:
  pohodništvo in zimska rekreacija, kolesarjenje…,
 • na kulturnem področju: kjer uspešno deluje ženska folklorna skupina, skupina za prikazovanje domačih običajev, skupina likovnih (sodelujemo v okviru pomurskih aktivnosti) in literarnih
  ustvarjalcev; letos (2010) bomo zbrali dela in jih izdali v obliki knjige; ustanovljeni imamo MePZ…,
 • na področju kulinarike: sodelujemo na kulinaričnih razstavah, na dödolijadi, pri gostovanjih v tujini  na tem področju (naša srečanja so obogatena z dobrotami naših članic in članov); organiziramo družabna srečanja ob dnevu žena, na trgatvi, Martinovanje, društveni piknik in zaključek leta pri katerih pridejo kulinarične sposobnosti članov zelo do izraza; dobrote nas spremljajo tudi na ekskurzijah, ki so na spomlad daljše v jesen pa krajše, Na področju sociale in zdravstva: obisk bolnih in starejših članov, družabništvo in pomoč pri prevozih ter drugih področjih; uspešno sodelujemo z Družino Beznec Institucionalno varstvo v drugi družini.

Na mednarodnem sodelovanju: sodelujemo z Društvom upokojencev Porabskih Slovencev, z Zvezo Slovencev iz Monoštra in s Klubom upokojencev Tordaš iz Madžarske ter Upokojenskim društvom grada Zabok iz Hrvaške;

Za informiranje in fotodokumentacijo naših aktivnosti najpogosteje koristimo Malega rijtara in Občana ter oddajo Srebrne niti Murskega vala…; pri ustvarjanju fotodokumentacije  pa bogatimo naš foto album in stenski pano.

Razstava dobrot naših pridnih članic in članov ob obisku predsednice Mateje. Pri dosedanjih dveh festivalih Starejši za starejše v Cankarjevem domu Ljubljana smo uspešno sodelovali. Tudi letos se ga bomo udeležili s podobnim progra-mom kot do sedaj, če dobimo predvidena sredstva, se pravi s prikazom naše bogate kulinarične dejavnosti, predstavitvijo medgeneracijskega sodelovanja in s predstavitvijo naše občine.

Naš prvi obisk Doma starejših v Puconcih. Vodimo še aktivnosti v projektu Starejši za kvalitetno bivanje na domu. V projekt imamo vključenih 40 prostovoljcev, ki obiskujejo starejše krajane v 19 vaseh. V ta projekt medgeneracijskega sodelovanja so se vključile tudi prostovoljke iz naše osnovne šole. 9 jih je uspešno zaključilo tečaj, zaradi nadaljnjega šolanja pa so ostale aktivne samo tri. Naredili smo oceno dosedanjega dela, ki bo smerokaz lokalne politike do nas starejših. Ugotovili smo, da 34 članov živi v zaskrbljujočih razmerah. Informirali smo pristojne inštitucije, ki so v skladu s svojimi zmožnostmi pomagale. Točno poročilo o nudenju pomoči še pričakujemo. V glavnem naj bi sodelovali:

Občina Puconci, Center za socialno delo M. Sobota, ZPIZ OE M. Sobota, Patronažna služba ZD M. Sobota, Rdeči križ M. Sobota,
Karitas Martjanci in EHO Puconci, nekatera društva invalidov, slepih in naglušnih.


Na portalu seniorji.info imajo upokojenci - vsako društvo upokojencev brezplačno svojo spletno stran z informacijami. Obvestila in fotografije za objavo nam pošljite na info@seniorji.info.

Seznam društev upokojencev

- Vrni se nazaj na DRUŠTVA UPOKOJENCEV

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

Priporočamo ogled naslednjih novic:
 

četrtek, 1.1.1970
 
  Srečanje prostovoljcev Gorenjske
Bili smo na srečanju prostovoljcev, ki sodelujejo v projektu Starejši za boljšo kakovost življenja doma.
petek, 19.9.2008
 
  Pozdrav s kostanjevega piknika
Društvo upokojencev Vrhnika nam je poslalo foto utrinek s kostanjevega piknika na Dolenjskem. Bilo je odlično.
petek, 31.10.2008
 
  Zbor članov DU Vrhnika
Društvo Upokojencev Vrhnika je organiziralo pester in zanimiv zbor članov. Najstarejši član društva ima 99 let. 
sobota, 7.3.2009
 
  Društvo upokojencev (DU) Puconci
Kontaktne informacije o Društvu upokojencev Puconci. Upokojenci izvajajo različne programe in aktivnosti.
petek, 8.10.2010
 
  Zimzelenčki na Trdinovem vrhu
Pohodniška skupina Zimzelenčki Društva upokojencev Vrhnika nam je poslala fotografijo z jesenskega pohoda.
petek, 17.10.2008
 
  Podpisan dogovor ministrstvo - ZDUS
Minister Svetlik in predsednica ZDUS Kožuh - Novakova podpisala dogovor o večjem sodelovanju seniorskih...
ponedeljek, 16.2.2009
 
 
 
 


 
Save Save
Anketa
Ali verjamete astrološkim napovedim?
  Verjamem in redno spremljam horoskop.
  Prebiram horoskop, ampak ne verjamem vsemu, kar piše.
  Ne verjamem, da lahko nekdo vsem ljudem napove enako.
  Zaupam samo določenim ljudem, da se res spoznajo na astrologijo.
  Niti slučajno ne verjamem v te reči.
   
Št. glasov 40